Ujednoliciliśmy rozwiązania Citrix i nasze portfolio. Dowiedz się więcej.

Wspieramy cyfrową transformację

W firmie Citrix skupiamy się na jednej podstawowej zasadzie: bezpieczeństwo i łatwy dostęp do aplikacji i danych na całym świecie. Z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, na dowolnym urządzeniu i w każdej sieci.

Naszym zdaniem technologia powinna pozwalać na swobodę działania. Technologia daje wolność, dzięki której można przesuwać granice produktywności i innowacyjności, umożliwiając pracę z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, oraz zapewniając personelowi informatycznemu spokój wynikający ze stałej dostępności i bezpieczeństwa kluczowych systemów.

Właśnie dlatego celem firmy Citrix jest zbudowanie świata, w którym osoby, organizacje i rzeczy są bezpiecznie połączone i dostępne. Miejsca, w którym każdy rodzaj działalności jest oparty o technologie cyfrowe. Świata, w którym klienci mogą realizować cele uznane przez innych za niemożliwe. Osiągniemy to, tworząc najlepsze na świecie usługi zintegrowanych technologii do bezpiecznego dostarczania aplikacji i danych — w dowolnym czasie i miejscu.

Strategie realizacji naszej wizji

W miarę cyfryzacji wszystkich rodzajów firm organizacje muszą mieć możliwość tworzenia nowych modeli biznesowych, nowych sposobów angażowania pracowników i klientów, a także nowych metod pracy. Jednak złożoność i ograniczenia starszych systemów oraz obawy związane z bezpieczeństwem powstrzymują firmy przed pełną cyfryzacją.

Jesteśmy zdania, że są lepsze sposoby na wspieranie cyfrowych przedsiębiorstw. Aby przeprowadzać cyfrową transformację i realizować naszą wizję, koncentrujemy się na czterech podstawowych celach:

  • osiągnięcie pozycji lidera w segmencie Workspace as a Service (WaaS) przez dostarczanie najbardziej wszechstronnej i zintegrowanej platformy bezpiecznego dostarczania aplikacji, danych i sieci jako usługi w ramach produktu Citrix Cloud;
  • wzmocnienie naszego przywództwa oraz rozwój dostarczania aplikacji i zintegrowanych cyfrowych przestrzeni roboczych;
  • osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie dostarczania bezpiecznych sieci przedsiębiorstwom, średnim firmom i strategicznym dostawcom usług;
  • osiągnięcie pozycji preferowanego i najczęściej używanego rozwiązania do inteligentnej analizy prognostycznych i tradycyjnych informacji gromadzonych z wszystkich segmentów.

Poznaj rozwiązania spełniające konkretne potrzeby Twojej branży i firmy

Celem firmy Citrix (NASDAQ CTXS) jest zbudowanie świata, w którym osoby, organizacje i rzeczy są bezpiecznie połączone i dostępne, tak aby niemożliwe stało się możliwe. Pomagamy klientom zmienić przyszłe metody pracy, dostarczając najbardziej wszechstronne i bezpieczne cyfrowe przestrzenie robocze, które pozwalają ujednolicić aplikacje, dane i usługi potrzebne pracownikom do zwiększania wydajności, a także uprościć dopasowywanie i zarządzanie złożonymi środowiskami chmurowymi. Przychody roczne w 2017 roku wyniosły 2,82 miliarda USD, a rozwiązania firmy Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach, w tym 99% firm z listy Fortune 100 oraz 98% z listy Fortune 500.