Zwiększaj wykorzystanie analizy wydajności

Poprawiaj doświadczenia użytkownika, wydajność aplikacji i dostępność danych analitycznych o infrastrukturze

Określenie głównej przyczyny problemów z wydajnością aplikacji może sprawiać problemy pracownikom IT, szczególnie w przypadku korzystania z kilku osobnych narzędzi do zarządzania wydajnością aplikacji i desktopów wirtualnych, aplikacji SaaS, aplikacji mobilnych i natywnych, a także innych rozwiązań do współpracy nad treściami. Użycie licznych narzędzi powoduje znaczący wzrost poziomu złożoności zakupów, licencjonowania, wdrażania, aktualizacji i uaktualniania, nie wspominając o wymaganym doświadczeniu administratorów IT. Działając w trybie problem/rozwiązanie, pracownicy mają trudności z uprzedzaniem usterek, a co dopiero zapobieganiem im. Brakuje tutaj kompletnej widoczności środowiska i bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących środowiska użytkownika. W dzisiejszych czasach środowiska wymagają jednego widoku zapewniającego kompletną widoczność aplikacji, sieci i infrastruktury, który zapewni działowi IT dane potrzebne do szybkiego reagowania na problemy niskiej wydajności wpływające na pracę użytkowników końcowych.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj dostęp do skonsolidowanego widoku wydajności usługi CitrixVirtual Apps and Desktops opartego na sesjach użytkowników. W przypadku klientów lokalnych można mierzyć stan jednej lub wielu lokalizacji. Citrix może zapewniać kompleksowe informacje o kanałach ruchu ICA, Citrix Gateway i HDX, aby dostarczać kompletne dane analityczne dotyczące wydajności.

Określ doświadczenia użytkownika końcowego aplikacji według sesji przy użyciu klasyfikacji, takich jak „Doskonałe”, „Dobre” lub „Słabe”. Silnik uczenia maszynowego (ML) Citrix Analytics wykrywa spadki wydajności, monitorując opóźnienia sieci i czasu logowania poprzez Citrix HDX Insights i Citrix Director. Dzięki temu można łatwo zidentyfikować grupy użytkowników doświadczających obniżonej wydajności.

Rozwiązanie zapewnia wgląd w wydajność agenta VDA dla konkretnej lokalizacji lub wielu lokalizacji. Przeglądając dane trendów i dane analityczne dotyczące dostępnych i nienadających się do użytku agentów VDA w danym okresie, można zweryfikować, czy wdrożona strategia zarządzania dyspozycyjnością spełnia cele wydajności. Umożliwia to dopasowanie zasobów bazowych w celu maksymlizacji wydajności i ułatwienia planowania stosownie do przyszłych potrzeb.

Produkt Citrix

Citrix Analytics

  • Zyskaj kompletną widoczność danych analitycznych wydajności
  • Łatwo identyfikuj grupy użytkowników doświadczających obniżonej wydajności dzięki uczeniu maszynowemu