Zabezpieczaj i udostępniaj lepsze środowisko pracy

Unikatowe integracje środowiska pracy oferują optymalne doświadczenia użytkownika

Kupowanie rozwiązań punktowych osobno może być kosztowne i wprowadzać chaos, ponieważ te rozwiązania nie są zintegrowane ani zoptymalizowane pod kątem środowiska użytkownika. Dostarczanie rozwiązania ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi w ramach środowiska pracy umożliwia działowi IT poprawę bezpieczeństwa usług w tym środowisku, bez ograniczania możliwości użytkowników. Takie rozwiązanie nie powoduje spadku produktywności – bez względu na miejsce pracy – ani naruszenia bezpieczeństwa. 

Dowiedz się więcej

Ze względu na coraz sprytniejsze ataki dział IT musi znaleźć sposób na szybsze wykrywanie potencjalnych zagrożeń i zapobieganie im. Citrix Endpoint Management, składnik naszego większego rozwiązania {{Citrix}} Workspace, dostarcza dane o znaczeniu krytycznym do rozwiązania {{Citrix}} Analytics (takie jak zgodność urządzenia), które można połączyć z innymi punktami danych bezpieczeństwa zebranymi ze środowiska pracy. Możliwość gromadzenia informacji o bezpieczeństwie z całego środowiska pracy pozwala pracownikom IT na proaktywne wykrywanie nieprawidłowości i zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa.

Integracja rozwiązania Citrix Endpoint Management i usługi Citrix Virtual Apps and Desktop pozwala działowi IT chronić i dostarczać bezpieczny dostęp do wirtualnych aplikacji i desktopów na urządzeniach mobilnych. Przed uruchomieniem aplikacji wirtualnej na urządzeniu mobilnym aplikacja Workspace App sprawdza, czy zarządzane urządzenie spełnia wymogi. Jeżeli urządzenie jest zgodne, aplikacja zostanie uruchomiona, utrzymując bezpieczny dostęp przez cały czas.

Uzyskiwanie dostępu do dużych plików i udostępnianie ich może być wyzwaniem dla pracowników mobilnych. Proste zadanie, takie jak wysłanie pliku współpracownikowi lub klientowi, może być utrudnione w podróży, szczególnie w przypadku połączenia o niskiej przepustowości. Dzięki rozwiązaniom Citrix Endpoint Management i Citrix Content Collaboration użytkownicy mogą szybko udostępniać załączniki jako automatycznie generowane adresy URL, zamiast dużych załączników. Integracja ta pozwala też działowi IT na zdefiniowanie dodatkowych zasad aplikacji Citrix Files, tak aby żadna inna aplikacja nie miała dostępu do tych plików poza bezpiecznym kontenerem.

Obecnie pracownicy mobilni uzyskują dostęp do swoich aplikacji na wielu urządzeniach i z wielu sieci, co naraża ich na szkodliwe oprogramowanie, aplikacje szpiegujące lub oprogramowanie typu ransomware. Dział IT musi znaleźć równowagę miedzy łatwością dostępu do aplikacji a bezpieczeństwem logowania zapewniającym ochronę danych firmowych. Integracja rozwiązania Citrix Endpoint Management z Citrix Gateway umożliwia zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa Citrix Workspace. Rozszerzenie zakresu działania uwierzytelniania wieloskładnikowego i jednokrotnego logowania na wszystkie aplikacje na urządzeniach mobilnych zapewnia prosty, a jednocześnie bezpieczny dostęp do danych firmowych.

Produkt Citrix

Citrix Endpoint Management

  • Gromadzenie informacji o bezpieczeństwie z całego środowiska pracy w celu proaktywnego wykrywania nieprawidłowości i zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa
  • Kluczowy składnik rozwiązań Citrix Workspace, umożliwiający użytkownikom bezpieczny dostęp do potrzebnych aplikacji i danych w całym przeprojektowanym środowisku pracy.
  • Zapewnianie użytkownikom zoptymalizowanego dostępu do aplikacji na dowolnym urządzeniu mobilnym.