Zarządzaj tożsamością i dostępem dla wszystkich aplikacji

Poprawa komfortu użytkownika dzięki jednemu punktowi dostępu do aplikacji SaaS, internetowych i wirtualnych

Pracownicy wykorzystują coraz większą liczbę aplikacji, aby wykonywać swoje zadania biznesowe, przez co dział IT musi zarządzać złożoną mieszanką aplikacji SaaS, internetowych i wirtualnych. Wiele działów IT nie ma rozwiązań do kontrolowania dostępu do aplikacji, a w niektórych przypadkach ich pracownicy nie są nawet świadomi istnienia aplikacji SaaS używanych przez inne działy w organizacji. Powoduje to narażenie firmy na zagrożenia, ponieważ użytkownicy wchodzą w interakcje z aplikacjami i mogą nieświadomie udostępniać chronione informacje.

Dodatkowo spada też produktywność użytkowników ze względu na konieczność logowania w wielu aplikacjach. Konieczność pamiętania wielu haseł może prowadzić do wykształcenia nieprawidłowych nawyków związanych z hasłami, nie wspominając o irytujących doświadczeniach użytkownika. Dzisiejsze środowiska hybrydowe lub z wieloma chmurami wymagają scentralizowanej platformy, która pozwoli działowi IT na wymuszanie zasad bezpieczeństwa i dostępu we wszystkich aplikacjach.

Pobierz zestaw mobilności Citrix

Nie pozwól, aby potrzeby mobilnego przedsiębiorstwa skomplikowały zarządzanie IT.

Dowiedz się więcej

Citrix Access Control, składnik rozwiązania Citrix Workspace, umożliwia bezproblemowe jednokrotne logowanie (SSO) do wszystkich aplikacji SaaS i internetowych, a także do usługi Citrix Virtual Apps and Desktops, przy użyciu standardowej przeglądarki. Dzięki temu użytkownicy końcowi mają błyskawiczny dostęp do wszystkich aplikacji, danych i plików z dowolnego urządzenia i miejsca oraz w każdej sieci. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań logowania jednokrotnego i zarządzania dostępem rozwiązanie Citrix Workspace zapewnia też bezpieczny dostęp do Internetu i umożliwia działowi IT wdrażanie zasad definiujących zakres dostępu użytkowników do Internetu.

Citrix Workspace umożliwia zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do informacji poufnych przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego dla pracowników, partnerów i klientów, którzy mogą uzyskiwać dostęp do aplikacji organizacji. Aby poprawić bezpieczeństwo, administratorzy mogą dostarczać rozwiązanie Citrix Workspace za pośrednictwem platformy usług w chmurze i wdrażać czasowe hasła jednorazowe. Dzięki temu dział IT może łatwo skonfigurować silne uwierzytelnianie bez negatywnego wpływu na doświadczenia użytkowników końcowych. Citrix Workspace umożliwia również wykorzystanie istniejącego urządzenia Citrix Gateway obsługującego protokół RADIUS do zapewniania obsługi zewnętrznych dostawców usług uwierzytelniania, takich jak DUO, RSA lub Symantec.

Citrix Workspace zapewnia obsługę zewnętrznych dostawców i repozytoriów tożsamości, takich jak Active Directory, Azure Active Directory lub Okta Universal Directory. Dzięki technologii Citrix nie ma potrzeby synchronizowania kont użytkowników i ich poświadczeń z wieloma katalogami. Można zapewnić ochronę inwestycji, wdrożyć podejście hybrydowe w razie potrzeby, a także uprościć zarządzanie IT.

Jeżeli w organizacji używane jest urządzenie Citrix Gateway, można wykorzystać istniejącą konfigurację i nadal mieć dostęp do wszystkich zalet rozwiązania Citrix Workspace. Organizacja zyskuje dostęp do nowego interfejsu użytkownika i udoskonalonych funkcji Citrix Workspace, wykorzystując jednocześnie istniejącą infrastrukturę lokalną.

Produkt Citrix

Citrix Workspace

  • Umożliwia bezproblemowe jednokrotne logowanie (SSO) do wszystkich aplikacji SaaS i internetowych, a także usługi Citrix Virtual Apps and Desktops, przy użyciu standardowej przeglądarki.
  • Umożliwia zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do informacji poufnych przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego dla pracowników, partnerów i klientów.
  • Zapewnia obsługę zewnętrznych dostawców i repozytoriów tożsamości, takich jak Active Directory, Azure Active Directory lub Okta Universal Directory.

Zobacz rozwiązanie Citrix Workspace w akcji

Weź udział w prezentacji na żywo.