Modernizowanie bezpieczeństwa IT

Zabezpiecz się przed rosnącą liczbą zagrożeń cybernetycznych, wykorzystując zorientowane na ludzi podejście do bezpieczeństwa

W miarę przenoszenia obciążeń do chmury i coraz częstszego korzystania przez użytkowników z aplikacji SaaS, niezawodny dostęp staje się niezbędnym wymogiem, który musi spełnić dział IT — w szczególności w związku z potrzebą bezproblemowego dostępu na różnych urządzeniach i w różnych lokalizacjach. Oznacza to, że organizacje takie jak Twoja potrzebują podejścia do bezpieczeństwa, które zapewnia szczegółowy poziom kontroli nad dostępem, a jednocześnie wykorzystuje czynniki kontekstowe, takie jak lokalizacja i zachowania użytkowników. W odróżnieniu od stosowanych w przeszłości rozwiązań wielodostępowych i punktowych, to nowoczesne podejście do bezpieczeństwa musi zapewniać rozległy i zintegrowany widok rozproszonego IT, aby ułatwić identyfikację i zapobieganie zarówno zagrożeniom wewnętrznym, jak i zewnętrznym czynnikom szkodliwym.

Dowiedz się więcej

Citrix Workspace zapewnia proste, spersonalizowane doświadczenia użytkownika na podstawie kontekstu i preferencji. Dział IT może konfigurować zasady kontekstowe pozwalające na automatyczne dopasowywanie do zmieniających się warunków — przyznawanie i odwoływanie dostępu na poziomie użytkownika, lokalizacji, urządzenia lub podejrzanego działania. Udostępnij logowanie jednokrotne (SSO) do aplikacji internetowych, SaaS i wirtualnych, aby uprościć zarządzanie IT i zapewnić lepsze doświadczenia użytkownika.

Citrix Workspace umożliwia też pracę mobilną przez jednolite zastosowanie zasad kontrolowania urządzeń i aplikacji. Zapewnij kompletne szyfrowanie, aby zabezpieczyć dane w trakcie przesyłania między punktami końcowymi, sieciami i zasobami firmy. Dział IT może wykorzystać zaawansowaną technologię kontenerów, aby zabezpieczyć aplikacje i dane na urządzeniu przy użyciu szyfrowanego magazynu do przechowywania kluczy.

Ponieważ rozwiązanie Citrix Workspace zapewnia informacje o punktach końcowych, ścieżce sieciowej, ruchu internetowym, repozytoriach danych oraz aplikacjach internetowych, wirtualnych i SaaS, łatwiej jest wykrywać szkodliwe oprogramowanie. Możesz odizolować aplikacje wrażliwe, aby chronić je przed atakami. Badaj działania związane z przeglądaniem Internetu i przekierowuj podejrzane żądania dostępu do witryn do bezpieczniejszej, uruchamianej w trybie piaskownicy lokalizacji, aby zapobiegać szkodliwym działaniom lub dostaniu się szkodliwych danych do infrastruktury. Wykorzystując zasady, możesz centralnie kontrolować blokowane witryny i zarządzać nimi.

Citrix Workspace pomaga też zapewnić ciągłość biznesową przez gromadzenie danych wejściowych z sieci oraz aplikacji internetowych, wirtualnych i SaaS. Zapewnij stałą dostępność i wydajność aplikacji i usług dla użytkowników, wykorzystując ciągłą łączność, nawet w trakcie awarii serwera lub sieci, a także ochronę przed atakami mającymi na celu zakłócenie ciągłości biznesowej.

Citrix Workspace zapewnia ochronę najbardziej poufnych danych biznesowych, bez względu na to, czy są używane, przesyłane lub nieaktywne — w centrum przetwarzania danych czy też chmurze. Możesz łatwo wymieniać dokumenty i wspólnie pracować nad nimi, zapewniając szyfrowanie AES 256 wszystkich metadanych i zawartości. Integrując rozwiązania zapobiegania utracie danych (DLP), zapewnisz wgląd i kontrolę nad udostępnianiem danych poufnych.

Widoczność całej infrastruktury pozwala na łatwe zapewnianie zgodności z przepisami. Rozwiązanie Citrix Workspace ułatwia lepsze wymuszanie zgodności z przepisami i zarządzanie aspektami, takimi jak zarządzanie prawami do informacji (IRM) i zapobieganie utracie danych (DLP), przez integrację ról i obowiązków użytkowników bezpośrednio ze sposobem użytkowania i ich interakcji z aplikacjami i danymi. Dzięki temu łatwiej jest wykrywać zewnętrzne i wewnętrzne próby kradzieży danych poufnych oraz zapobiegać im.

Zobacz rozwiązanie Citrix Workspace w akcji

Weź udział w prezentacji na żywo.