Zwiększ wydajność i bezpieczeństwo wdrażania rozwiązań Microsoft EMS/Intune

Wdrażaj aplikacje Office 365 i zarządzaj nimi dzięki zoptymalizowanym funkcjom bezpieczeństwa.

Organizacje wdrażają rozwiązania Microsoft Enterprise Mobility + Security/Intune (MS EMS/Intune), aby zarządzać aplikacjami Office 365 (O365). Citrix Endpoint Management uniquely provides administrators with the capabilities they need to provide enhanced security and increase end user productivity.

Dowiedz się więcej

Zwiększ bezpieczeństwo Microsoft Enterprise Mobility + Security/Intune. Set mobile device management (MDM) and mobile application management (MAM) policies to trigger automated actions for context-aware and action-oriented security.

Citrix Endpoint Management MicroVPN tunnel grants users with secure access to on-premises resources behind the firewall for Intune- and EMS-enabled apps, including O365 and other line of business apps. Dodatkowe loginy nie są wymagane, zauważalna jest poprawa mobilności dla użytkowników końcowych, co przyczynia się do zwiększenia produktywności.

Pokonaj trudności związane z serwerami pocztowymi opartymi na chmurze. Citrix Secure Mail dla usługi Intune stosuje zasady ochrony aplikacji Intune, nawet jeśli serwer Microsoft Exchange znajduje się w siedzibie. Dział IT może blokować pojedyncze urządzenia lub systemy operacyjne, dostosowywać zasady ActiveSync na podstawie urządzeń, użytkowników lub grupy użytkowników, poddawać kwarantannie na poziomie urządzenia lub monitorować poszczególne połączenia lub urządzenia. Korzystaj z usługi Secure Mail, aby uzyskiwać dostęp do poczty e-mail na urządzeniach mobilnych bezpośrednio z Exchange, co eliminuje buforowanie danych i uwierzytelnień. Zamiast tego korzystaj z podwójnego szyfrowania i uzyskuj dostęp do ponad 60 zasad MAM.

Integrate Citrix Secure Mail, and other Citrix Endpoint Management apps, with Microsoft Office apps for productivity and intuitive workflows while maintaining document encryption. Razem z ochroną aplikacji Intune Secure Mail działa bezproblemowo z aplikacjami pakietu Office 365, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą korzystać z ulepszeń wydajności, takich jak natywna integracja i jednokrotne logowanie do danych firmowych w aplikacjach zarządzanych przez usługę Intune.

Multi-containerization eliminates the need for two separate MAM solutions to manage Office 365 and Citrix Endpoint Management apps. Zarządzaj, wdrażaj i konfiguruj aplikacje Office 365 z poziomu konsoli Citrix Cloud bez konieczności wchodzenia na portal Intune lub Azure. Umożliwia to przeglądanie wszystkich aplikacji w Citrix Workspace i zarządzanie nimi z poziomu pojedynczego, ujednoliconego panelu.

Produkt Citrix

Citrix Endpoint Management

  • Zarządzaj, wdrażaj i konfiguruj aplikacje Office 365 z poziomu jednej konsoli w usłudze Citrix Cloud.
  • Egzekwuj zasady MAM dla lokalnych wiadomości e-mail Microsoft Exchange, które monitorują, filtrują lub blokują poszczególne połączenia lub urządzenia przed dostępem do poczty e-mail.
  • Containerize workflows between MS EMS/Intune-enabled apps and Citrix Endpoint Management apps.