Wyjście poza wirtualną infrastrukturę desktopową (VDI)

Bezpieczne zapewnianie desktopom i aplikacjom Windows funkcjonalności VDI

Infrastruktura desktopów wirtualnych (VDI) oferuje niezbędne korzyści IT, w tym ulepszone bezpieczeństwo i scentralizowane zarządzanie desktopami, jednak w dzisiejszych organizacjach nie wystarcza umiejętność uzyskania bezpiecznego dostępu do zdalnych desktopów Windows lub Linux. Wymagania względem branży IT potrzebują bardziej złożonego podejścia. Organizacje muszą optymalizować wygodę użytkowników w celu zwiększenia przyjmowania produktów i usług, maksymalizacji możliwości poprzez minimalizację liczby konsoli do zarządzania, a także zapewnienia bezpieczeństwa danych wrażliwych, nawet w programach wykorzystywanych na urządzeniach własnych w sytuacji, w której pracownicy uzyskują dostęp do aplikacji i danych z urządzeń osobistych.

Zobacz, jak łatwo jest uruchomić wirtualny desktop systemu Windows 10

Dowiedz się więcej

Usługi Citrix Virtual Apps and Desktops zapewniają korzyści wychodzące poza standardowe rozwiązania urządzeń VDI, udostępniając w pełni funkcjonalne desktopy wirtualne z systemem Windows lub Linux, a także aplikacje niezbędne do utrzymania wydajności pracowników. Desktop wirtualny dostarczany przez usługi Citrix Virtual Apps and Desktops wygląda i działa tak samo jak desktop zainstalowany lokalnie — nawet z wymagającymi aplikacjami, takimi jak inżynieryjne lub projektowe aplikacje CAD 3D.

Usługi Citrix Virtual Apps and Desktops zapewniają zdalny dostęp do komputerów osobistych, pozwalając na natychmiastową realizację korzyści z wirtualizacji desktopów bez konieczności przenoszenia ich do centrum przetwarzania danych. Użytkownicy zyskują bezpieczne, wysokiej klasy bezpośrednie połączenie z komputerami osobistymi w biurze.

Usługi Citrix Virtual Apps and Desktops łączą korzyści wynikające z personalizacji użytkowników, związane z urządzeniami w infrastrukturze desktopów wirtualnych, z administracyjną wydajnością zarządzania jednym obrazem w celu zapewnienia rozwiązania wirtualizacji desktopów, które wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno użytkowników, jak i administratorów IT. W przeciwieństwie do tradycyjnych wdrożeń VDI administratorzy mogą łatwo i centralnie zarządzać obrazami wzorcowymi, jednocześnie zapewniając użytkownikom możliwość korzystania ze spersonalizowanego desktopu.

Usługi Citrix Virtual Apps and Desktops umożliwiają także automatyczne i uproszczone udostępnianie desktopów, co ułatwia zarządzanie obrazami małych i dużych wdrożeń wirtualnych desktopów i serwerów. Funkcja thin provisioning zapewnia ograniczenie kosztów i złożoności VDI, a także udostępnianie pamięci poniżej kosztu zarządzania lokalnym komputerem osobistym.

Podział na warstwy aplikacji Citrix znacząco upraszcza zarządzanie aplikacjami i systemem operacyjnym przez umożliwienie zarządzania aplikacjami i systemami operacyjnymi jako osobnymi warstwami. Korzystając z tej unikatowej technologii, dział IT efektywnie i bezpiecznie dostarcza aplikacje i desktopy lokalnie lub od największych dostawców chmur publicznych.  Technologia podziału na warstwy pozwala „konteneryzować” aplikacje desktopowe jako dyski wirtualne, usprawniając ich dostarczanie użytkownikom końcowym oraz umożliwiając łatwe aktualizowanie działom IT (w ramach jednej aktualizacji). Dzięki warstwom użytkowników administratorzy mogą łatwo dostarczać użytkownikom trwałe doświadczenia w środowisku desktopu i zapewniać oszczędności dostarczania łącznego środowiska desktopu.

Produkt Citrix

Citrix Virtual Apps and Desktops

  • Zapewnia wytrzymały wirtualny desktop Windows lub Linux, który można w pełni dopasować indywidualnie do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.
  • Oferuje niedrogie, zamykane wirtualne desktopy serwerowe, które są udostępniane wielu użytkownikom w celu zapewnienia im korzyści wynikających z wirtualizacji desktopów przy jednoczesnej maksymalizacji kontroli nad IT i uproszczeniu zarządzania.
  • Jest także zgodny z 140-2 FIPS i certyfikowany według Common Criteria, co pozwala na zgodność z najwyższymi normami bezpieczeństwa określonymi dla Twojej branży.

Oglądaj

Porównaj

Jak szybki jest czas reakcji Twojej aplikacji desktopowej VDI za pośrednictwem sieci WAN?

Przeczytaj

Tnij koszty IT dzięki VDI

Dowiedz się, jak trzy firmy obniżyły swoje wydatki operacyjne i kapitałowe, unikając jednocześnie kosztownych naruszeń bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Dostęp z dowolnego miejsca dzięki VDI

Centrum medyczne wdraża uproszczony, elektroniczny system kartotek medycznych na tysiącach stanowisk pracy.