Wyjście poza wirtualną infrastrukturę desktopową (VDI)

Bezpieczne zapewnianie desktopom i aplikacjom Windows funkcjonalności VDI

Infrastruktura desktopów wirtualnych (VDI) oferuje niezbędne korzyści IT, w tym ulepszone bezpieczeństwo i scentralizowane zarządzanie desktopami, jednak w dzisiejszych organizacjach nie wystarcza umiejętność uzyskania bezpiecznego dostępu do zdalnych desktopów Windows lub Linux. Wymagania względem branży IT potrzebują bardziej złożonego podejścia. Organizacje muszą optymalizować wygodę użytkowników w celu zwiększenia przyjmowania produktów i usług, maksymalizacji możliwości poprzez minimalizację liczby konsoli do zarządzania, a także zapewnienia bezpieczeństwa danych wrażliwych, nawet w programach wykorzystywanych na urządzeniach własnych w sytuacji, w której pracownicy uzyskują dostęp do aplikacji i danych z urządzeń osobistych.

Zobacz, jak łatwo jest uruchomić wirtualny desktop systemu Windows 10

Dowiedz się więcej

Usługi Citrix Virtual Apps and Desktops zapewniają korzyści wychodzące poza standardowe rozwiązania urządzeń VDI, udostępniając w pełni funkcjonalne desktopy wirtualne z systemem Windows lub Linux, a także aplikacje niezbędne do utrzymania wydajności pracowników. Desktop wirtualny dostarczany przez usługi Citrix Virtual Apps and Desktops wygląda i działa tak samo jak desktop zainstalowany lokalnie — nawet z wymagającymi aplikacjami, takimi jak inżynieryjne lub projektowe aplikacje CAD 3D.

Usługi Citrix Virtual Apps and Desktops zapewniają dostęp zdalny do komputerów PC, umożliwiając natychmiastowe korzystanie z zalet wirtualizacji desktopów bez konieczności przenoszenia ich do centrum przetwarzania danych. Użytkownicy zyskują bezpieczne, wysokiej klasy bezpośrednie połączenie z komputerami osobistymi w biurze.

Usługi Citrix Virtual Apps and Desktops łączą korzyści wynikające z personalizacji użytkowników, związane z urządzeniami w infrastrukturze desktopów wirtualnych, z administracyjną wydajnością zarządzania jednym obrazem w celu zapewnienia rozwiązania wirtualizacji desktopów, które wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno użytkowników, jak i administratorów IT. W przeciwieństwie do tradycyjnych wdrożeń VDI administratorzy mogą łatwo i centralnie zarządzać obrazami wzorcowymi, jednocześnie zapewniając użytkownikom możliwość korzystania ze spersonalizowanego desktopu.

Usługi Citrix Virtual Apps and Desktops umożliwiają także automatyczne i uproszczone udostępnianie desktopów, co ułatwia zarządzanie obrazami małych i dużych wdrożeń wirtualnych desktopów i serwerów. Funkcja thin provisioning zapewnia ograniczenie kosztów i złożoności VDI, a także udostępnianie pamięci poniżej kosztu zarządzania lokalnym komputerem osobistym.

Rozwiązanie Citrix App Layering znacząco upraszcza zarządzanie aplikacjami i systemem operacyjnym przez umożliwienie zarządzania aplikacjami i systemami operacyjnymi jako osobnymi warstwami. Korzystając z tej unikatowej usługi chmurowej Citrix, dział IT może bardziej efektywnie i bezpiecznie dostarczać warstwy aplikacji, desktopów, danych i systemu operacyjnego z lokalizacji lub od wiodących dostawców chmur publicznych.  Technologia podziału na warstwy pozwala „konteneryzować” aplikacje desktopowe jako dyski wirtualne, umożliwiając bezproblemowe i niewymagające instalacji dostarczanie aplikacji użytkownikom końcowym, a także uproszczenie pracy działu IT (jeden pakiet, jedna aktualizacja).

Produkty Citrix

Citrix Virtual Apps and Desktops

  • Zapewnia wytrzymały wirtualny desktop Windows lub Linux, który można w pełni dopasować indywidualnie do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.
  • Oferuje niedrogie, zamykane wirtualne desktopy serwerowe, które są udostępniane wielu użytkownikom w celu zapewnienia im korzyści wynikających z wirtualizacji desktopów przy jednoczesnej maksymalizacji kontroli nad IT i uproszczeniu zarządzania.
  • Jest także zgodny z 140-2 FIPS i certyfikowany według Common Criteria, co pozwala na zgodność z najwyższymi normami bezpieczeństwa określonymi dla Twojej branży.

Oglądaj

Porównaj

Jak szybki jest czas reakcji Twojej aplikacji desktopowej VDI za pośrednictwem sieci WAN?

Przeczytaj

VDI i dalej

Skorzystaj z jednego rozwiązania prostego VDI do dostawy na żądanie aplikacji sieciowych, Windows i SaaS.

Dowiedz się więcej

Dostęp z dowolnego miejsca dzięki VDI

Centrum medyczne wdraża uproszczony, elektroniczny system kartotek medycznych na tysiącach stanowisk pracy.