Zezwalaj na obsługę własnych urządzeń użytkowników w modelu BYOD bez uszczerbku dla bezpieczeństwa

Umożliwianie pracownikom używania własnych urządzeń przenośnych do pracy w bezpieczny sposób

Pracownicy coraz częściej przynoszą własne urządzenia do miejsca pracy, co stawia przed działem IT nowe wyzwania w zakresie zarządzania nowymi aplikacjami i urządzeniami przenośnymi. Przynoszenie własnych urządzeń pozwala na korzystanie z dowolnych urządzeń, ale może narażać dane firmowe na zagrożenia.

Dowiedz się więcej

W miarę wzrostu zapotrzebowania na przynoszenie własnych urządzeń dział IT musi mieć funkcje do bezpiecznego zarządzania aplikacjami i urządzeniami. Rozwiązanie Citrix XenMobile pozwala działowi IT zarządzać aplikacjami mobilnymi i urządzeniami na wszystkich platformach z jednej konsoli. Dzięki zarządzaniu mobilnością z jednej konsoli dział IT może definiować zasady, aby spełniać potrzeby bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, umożliwiając jednocześnie pracownikom swobodny wybór własnego urządzenia.

Rozwiązanie Citrix XenMobile zawiera rozwiązanie do zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM), które eliminuje zagadnienia związane z poufnością danych prywatnych pracowników. Bez potrzeby rejestrowania urządzenia administratorzy IT mogą stosować zasady aplikacji, takie jak jednokrotne logowanie lub zdalne wymazywanie, a także przepływy prac między aplikacjami. Dzięki podejściu pierwszego MAM na urządzeniu przenośnym pracowników mogą być przechowywane osobiste i firmowe dane bez naruszania bezpieczeństwa danych firmowych.

Możliwe jest zapewnienie pracownikom narzędzi potrzebnych do osiągania wysokiej produktywności na własnych urządzeniach. Bezpieczne aplikacje zwiększające produktywność XenMobile, zoptymalizowane pod kątem użytkowników firmowych, zapewniają te same funkcje, które użytkownicy mają do dyspozycji w aplikacjach desktopowych. Integracja bezpiecznych aplikacji zwiększających produktywność i przepływów pracy umożliwia uzyskanie wysokiej produktywności na własnych urządzeniach. Administratorzy mogą centralnie zarządzać aplikacjami na różnych platformach, minimalizując złożoność zarządzania własnymi urządzeniami i maksymalizując produktywność mobilną.

Produkty Citrix

XenMobile

  • Przekształć firmę, centralnie zarządzając aplikacjami i danymi na platformach.
  • Wyeliminuj potrzebę rejestracji urządzenia dzięki podejściu MAM-first.
  • Zastosuj zasady bezpieczeństwa oparte na aplikacjach, które pozwalają na jednoczesne przechowywanie danych osobistych i firmowych na własnych urządzeniach.