Zabezpieczaj pakiet Office 365 i zarządzaj nim na urządzeniach mobilnych.

Uzyskuj dostęp do popularnych aplikacji pakietu Office bez obaw o utratę danych korporacyjnych.

Pakiet Microsoft Office 365 daje użytkownikom możliwość uzyskania bezproblemowego dostępu do aplikacji Word, Word, Excel, Exchange, PowerPoint i innych aplikacji firmy Microsoft, które są niezbędne do prowadzenia działalności w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Jednak przyjęcie systemu O365 to jedynie początek. Oprócz aplikacji firmy Microsoft większość przedsiębiorstw wdraża inne natywne aplikacje mobilne, takie jak specjalnie tworzone aplikacje, aplikacje sieciowe i SaaS, a nawet aplikacje zwirtualizowane, które są bezpiecznie uruchomiane w centrum danych. Zespoły IT muszą mieć zapewnioną widoczność we wszystkie obsługiwane platformy oraz znajdujące się na nich aplikacje i dane.

Dowiedz się więcej

XenMobile Citrix umożliwia zespołom IT zapewnienie ochrony aplikacji korporacyjnych, a także odizolowanie ich od aplikacji osobistych w urządzeniach mobilnych użytkowników. Usuwaj wybiórczo aplikacje i dane korporacyjne z urządzeń mobilnych bez zmiany ustawień urządzenia osobistego użytkownika.

Rozpowszechniaj publiczne aplikacje Office za pośrednictwem sklepu XenMobile. W sklepie XenMobile może znaleźć się każda aplikacja, którą organizacja chce udostępnić swoim użytkownikom. Ponieważ aplikacje Office to aplikacje zarządzane, administrator ma możliwość dowolnego przyznawania i cofania uprawnień użytkowników.

XenMobile Citrix uwzględnia bezproblemową funkcję „otwórz w urządzeniu”, która umożliwia użytkownikom wymianę danych i dokumentów poprzez natywne aplikacje Office. Załącznik w aplikacji bezpiecznej poczty XenMobile może zostać bez problemu otwarty w różnych aplikacjach Microsoft Office 365.

Zapewnij bezpieczeństwo danych nieaktywnych i danych przesyłanych przez sieć za pomocą sieci VPN na poziomie aplikacji z Citrix NetScaler ADC.  Tego samego kontrolera dostarczania aplikacji NetScaler używanego do aplikacji Secure Mail Citrix i innych aplikacji XenMobile można używać również w przypadku pakietu O365.

Produkty Citrix

XenMobile

  • Bezpiecznie dostarczaj aplikacje Office 365 i inne aplikacje mobilne na upoważnione do tego i zgodne urządzenia mobilne.
  • Wdrażaj zasady dotyczące szyfrowania urządzeń, które chroni dane nieaktywne.
  • Aktywuj ochronę danych w sieci mikro VPN i na poziomie aplikacji VPN podczas przesyłania ich pomiędzy chmurą a wewnętrznym, korporacyjnym centrum danych lub siecią.

Oglądaj

Integracja XenMobile z Microsoft EMS/Intune

Dowiedz się więcej, jak XenMobile pozwala poprawić bezpieczeństwo i produktywność wdrożenia pakietu O365.

Przeczytaj

Zabezpieczanie pakietu O365 i zarządzanie nim za pomocą XenMobile

Przekonaj się, dlaczego pakiet Office 365 stał się popularny wśród użytkowników korporacyjnych.

Dowiedz się więcej

XenMobile dla EMS

Dowiedz się, jak XenMobile i EMS mogą pomóc zarządzać pakietem Office 365 i przestrzeniami roboczymi.