Zwiększ wydajność i bezpieczeństwo wdrażania rozwiązań Microsoft EMS/Intune

Wdrażaj aplikacje Office 365 i zarządzaj nimi dzięki zoptymalizowanym funkcjom bezpieczeństwa.

Organizacje wdrażają rozwiązania Microsoft Enterprise Mobility + Security/Intune (MS EMS/Intune), aby zarządzać aplikacjami Office 365 (O365). Citrix XenMobile w wyjątkowy sposób zapewnia administratorom możliwości, jakich potrzebują, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i produktywność użytkowników końcowych.

Integracja XenMobile z Microsoft EMS/Intune

Dowiedz się więcej

Zwiększ bezpieczeństwo Microsoft Enterprise Mobility + Security/Intune. Ustaw zasady zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) i zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM), aby uruchamiać zautomatyzowane działania dla bezpieczeństwa kontekstowego i zorientowanego na działanie.

Tunel XenMobile MicroVPN zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp do lokalnych zasobów za zaporą dla aplikacji obsługujących usługi Intune i EMS, w tym aplikacji O365 i innych aplikacji biznesowych. Dodatkowe loginy nie są wymagane, zauważalna jest poprawa mobilności dla użytkowników końcowych, co przyczynia się do zwiększenia produktywności.

Pokonaj trudności związane z serwerami pocztowymi opartymi na chmurze. Citrix Secure Mail dla usługi Intune stosuje zasady ochrony aplikacji Intune, nawet jeśli serwer Microsoft Exchange znajduje się w siedzibie. Dział IT może blokować pojedyncze urządzenia lub systemy operacyjne, dostosowywać zasady ActiveSync na podstawie urządzeń, użytkowników lub grupy użytkowników, poddawać kwarantannie na poziomie urządzenia lub monitorować poszczególne połączenia lub urządzenia. Korzystaj z usługi Secure Mail, aby uzyskiwać dostęp do poczty e-mail na urządzeniach mobilnych bezpośrednio z Exchange, co eliminuje buforowanie danych i uwierzytelnień. Zamiast tego korzystaj z podwójnego szyfrowania i uzyskuj dostęp do ponad 60 zasad MAM.

Zintegruj aplikację Citrix Secure Mail i inne aplikacje XenMobile z aplikacjami Microsoft Office, aby zapewnić wydajność i intuicyjny przepływ pracy przy jednoczesnym zachowaniu szyfrowania dokumentów. Razem z ochroną aplikacji Intune Secure Mail działa bezproblemowo z aplikacjami pakietu Office 365, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą korzystać z ulepszeń wydajności, takich jak natywna integracja i jednokrotne logowanie do danych firmowych w aplikacjach zarządzanych przez usługę Intune.

Konteneryzacja eliminuje potrzebę stosowania dwóch oddzielnych rozwiązań MAM do zarządzania aplikacjami Office 365 i XenMobile. Zarządzaj, wdrażaj i konfiguruj aplikacje Office 365 z poziomu konsoli Citrix Cloud bez konieczności wchodzenia na portal Intune lub Azure. Umożliwia to przeglądanie wszystkich aplikacji w Citrix Workspace i zarządzanie nimi z poziomu pojedynczego, ujednoliconego panelu.

Produkty Citrix

XenMobile

  • Zarządzaj, wdrażaj i konfiguruj aplikacje Office 365 z poziomu jednej konsoli w usłudze Citrix Cloud.
  • Egzekwuj zasady MAM dla lokalnych wiadomości e-mail Microsoft Exchange, które monitorują, filtrują lub blokują poszczególne połączenia lub urządzenia przed dostępem do poczty e-mail.
  • Zastosuj konteneryzację do organizacji przepływu pracy między aplikacjami MS EMS/Intune i aplikacjami XenMobile.