Automatyzowanie obiegów dokumentów

Możliwość bezpiecznego udostępniania dokumentów jest niezbędna do zapewnienia mobilności w przedsiębiorstwie, ale potrzeba udostępniania, edycji i wspólnej pracy nad plikami to dopiero początek. W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa poszukują pojedynczego rozwiązania, które wykracza poza funkcje mobilności poprawiające przepływ dokumentów. Firmy potrzebują przestrzeni roboczych do współpracy, gdzie każdy może bezpiecznie wymieniać, śledzić, edytować i podpisywać elektronicznie zawartość. Pozwala to tworzyć przepływy dokumentów dopasowane do firmy, przez automatyzację rutynowych procesów, takich jak łańcuchy zatwierdzania.

Dowiedz się więcej

Rozwiązanie Citrix ShareFile umożliwia działowi IT dostęp do danych w dowolnym miejscu oraz niezbędne funkcje współpracy, zachowując wymagania firmy dotyczące bezpieczeństwa, możliwości zarządzania i zgodności z przepisami.  

Usługa ShareFile umożliwia firmom wyeliminowanie uciążliwej wymiany danych za pośrednictwem poczty elektronicznej i ręcznej kontroli wersji, które często występują w przypadku przesyłania dokumentów do zaopiniowania i zatwierdzenia. Rozwiązanie umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów prac dopasowanych do rutynowych procesów biznesowych, takich jak wysyłanie dokumentów do podpisu lub planowanie następnych działań.

UsługaCitrix ShareFile zapewnia zabezpieczony dostęp mobilny w czasie rzeczywistym do najważniejszych plików biznesowych, pozwalając na bezpieczną i natychmiastową współpracę, zwiększenie produktywności oraz skrócenie czasu reakcji rozproszonych zespołów – w terenie, online lub offline. Użytkownicy mogą bezpiecznie przeglądać, otwierać, edytować i zatwierdzać zawartość z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Produkty Citrix

ShareFile

  • Bezpieczna wymiana dokumentów z kontaktami zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Możliwość dodawania adnotacji lub komentarzy do dokumentów przy jednoczesnym śledzeniu wersji plików.
  • Zmniejszenie liczby błędów dzięki automatyzacji powtarzalnych procesów przy jednoczesnym usprawnieniu zatwierdzania dokumentów i wydajności.
  • Poprawienie elastyczności i wspieranie bieżących sposobów pracy dzięki integracji z programem Microsoft Outlook i pakietem Office Online.

Oglądaj

ShareFile Workflows

Zwiększanie wydajności przez automatyzację przepływów pracy procesów i dokumentów.

Przeczytaj

Przepływy pracy ShareFile dla nowoczesnej kadry pracowniczej

Przeczytaj dokumentację techniczną, aby zapoznać się z ogólnym zarysem.

Dowiedz się więcej

Bezpieczne formularze upraszczają niestandardowe przepływy pracy i tworzenie mobilnych aplikacji

Popraw produktywność pracowników, współpracę i mobilność w bezpiecznym środowisku.

Następny krok