Citrix SD-WAN i Microsoft Virtual WAN razem upraszczają i optymalizują wdrażanie sieci w oddziałach

Stworzone w oparciu o nasze długoterminowe partnerstwo z Microsoft, Citrix SD-WAN jest przeznaczone do integracji z chmurą w celu optymalizacji wykorzystania pasma i inteligentnego kierowania ruchem, aby zapewnić jak najlepsze działanie aplikacji. Citrix SD-WAN jest wszechstronnym rozwiązaniem dostępu opartego na aplikacji z oddziału przedsiębiorstwa do usługi Microsoft Azure Virtual WAN.

Wykorzystując rozwiązanie Microsoft Virtual WAN, dostarczamy:

  • Poprawioną wydajność
  • Obniżone koszty łączności z oddziałami i dostępu zdalnego
  • Wyższe bezpieczeństwo na poziomie aplikacji i sieci

Citrix SD-WAN dla Azure Virtual WAN

W ogóle nie dziwi nas to, że Microsoft wybrał Citrix, aby zapewniać rozwiązanie SD-WAN „na drodze do platformy Azure”. Technologię można wdrażać jako kompletny stos usług SD-WAN, który zapewnia naszym klientom najlepszą funkcjonalność. Spośród wielu dostawców SD-WAN nawiązaliśmy współpracę z Citrix, ponieważ ich rozwiązanie SD-WAN jest utworzoną od zera siecią SD-WAN, a nie dodatkiem do istniejącej linii produktów.
Rik Roberts
Architekt główny
Inde NZ

Jak połączyć

  • Citrix SD-WAN zapewnia dwie bezpieczne metody połączenia
    • za pośrednictwem opartego na standardach, szybkiego protokołu IPsec
    • za pośrednictwem inteligentnego kontrolera SD-WAN z obsługą sterowania aplikacjami chmurowymi w celu poprawy odporności i wysokiej wydajności sieci
  • Obejrzyj krótki film z instrukcjami dot. konfiguracji

Jak kupić