Powrót do słowniczka

Czym jest zarządzanie mobilnością przedsiębiorstwa (EMM)?

Zarządzanie mobilnością przedsiębiorstwa (ang. enterprise mobility management — EMM) to zestaw technologii, procesów i zasad zabezpieczania i zarządzania użytkowaniem firmowych i pracowniczych urządzeń mobilnych w organizacji. Rozwiązania EMM są stale rozwijane w celu dopasowywania do ciągle zmieniającego się zestawu platform sprzętowych i trendów mobilności w miejscu pracy.

Na czym polega rozwój rozwiązań EMM?

Rozwiązania EMM powstały w reakcji na trend, jakim jest przynoszenie własnych urządzeń przez pracowników (tzw. model BYOD — ang. bring-your-own-device). Zamiast ograniczać możliwość korzystania z urządzeń mobilnych w miejscu pracy, wiele organizacji postanowiło wdrożyć rozwiązania EMM, aby ułatwić użytkownikom pracę na różnych urządzeniach, jednocześnie zachowując kontrolę nad infrastrukturą IT. 

Jak działa zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)?

EMM powstały na podstawie rozwiązań zarządzania urządzeniami mobilnymi, które dają zespołom IT pełną kontrolę nad urządzeniami użytkowników, i obecnie te rozwiązania obejmują. Rozwiązanie MDM zapewnia ochronę danych przez wykorzystanie zasad na poziomie urządzenia dostarczanych przez producenta urządzenia lub dostawcę platformy. Używając tych zasad, dział IT może konfigurować i zabezpieczać urządzenia oraz zapewniać wsparcie dla użytkowników mobilnych. Przykładowo zespół IT może włączyć szyfrowanie na wszystkich urządzeniach i automatycznie blokować urządzenie lub wymazywać z niego dane.

Jak działa zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM)?

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi (ang. mobile application management — MAM) jest kolejnym ważnym składnikiem rozwiązania EMM. MAM umożliwia działowi IT zarządzanie wyłącznie aplikacjami, a nie całym urządzeniem. Dział IT może stosować zasady bezpieczeństwa do pewnych aplikacji, ograniczać udostępnianie danych firmowych między aplikacjami oraz usuwać wybrane aplikacje i wszystkie powiązane z nimi dane bez konieczności wymazywania wszystkich danych z urządzenia. Nie może natomiast zarządzać osobistymi aplikacjami użytkowników.

Jak działa ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (UEM)?

Działy IT stale poszukują wsparcia nowszych platform sprzętowych, takich jak Windows 10, dlatego wielu dostawców EMM rozwija swoje rozwiązania, aby zaoferować ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (ang. unified endpoint management — UEM). UEM ma wszystkie możliwości rozwiązania EMM, ale pozwala też działom IT zarządzać wszystkimi rodzajami punktów końcowych, w tym tych z systemami iOS, Android, Windows, Chrome OS i Mac OS, za pośrednictwem jednej konsoli. Rozwiązania UEM zapewniają też użytkownikom dostęp do wszystkich ich aplikacji i plików.

Jak maksymalizować produktywność przy użyciu rozwiązania EMM?

Rozwiązanie EMM nie służy jedynie do umożliwiania użytkownikom końcowym pracy na urządzeniach mobilnych, ale także do maksymalnego zwiększania produktywności w trakcie użytkowania tych urządzeń. Mimo że aplikacje konsumenckie są łatwe w obsłudze i wygodne, nie oferują funkcjonalności niezbędnej do wykonywania codziennych zadań biznesowych, nie mówiąc już o poziomie bezpieczeństwa wymaganym przez firmy.

Rozwiązania EMM oferują aplikacje dla przedsiębiorstw zwiększające produktywność, takie jak klient poczty e-mail, kalendarz, bezpieczna przeglądarka internetowa, narzędzia do edycji dokumentów, oraz zdalny dostęp do zasobów firmowych, takich jak aplikacje, desktopy i pliki, który umożliwia pracownikom mobilnym osiągnięcie produktywności i bezpieczeństwa jak w biurze.

Aby dowiedzieć się, jak Citrix może uprościć wirtualne środowisko pracy za pomocą rozwiązania UEM, odwiedź stronę Citrix Endpoint Management.

Dodatkowe zasoby: