Powrót do słowniczka

Co to jest wirtualizacja?

Wirtualizacja to proces tworzenia kilku maszyn wirtualnych (ang. virtual machine — VM) na jednym komputerze fizycznym przy użyciu oprogramowania zwanego Hypervisor. Maszyny wirtualne działają jak osobne komputery fizyczne, ale wykorzystują zasoby komputera, na którym są zainstalowane, takie jak procesor, pamięć i pamięć masowa. Program Hypervisor przydziela te zasoby komputerowe do poszczególnych maszyn wirtualnych zgodnie z potrzebami. 

Jakie są zalety wirtualizacji?

Możliwość wykorzystania jednego komputera do obsługi wielu maszyn wirtualnych oznacza, że nie tylko potrzebna jest mniejsza liczba serwerów, ale także można w pełni wykorzystać możliwości posiadanych serwerów. Wyższa wydajność przekłada się na obniżenie kosztów sprzętu, chłodzenia i utrzymania.

Dodatkowo nie trzeba już mieć osobnych serwerów, aby uruchamiać starsze aplikacje oraz korzystać z różnych typów i wersji systemów operacyjnych. Wirtualizacja pozwala na uruchamianie wielu typów aplikacji, desktopów i systemów operacyjnych na jednym komputerze.

Co można wirtualizować?

Wirtualizacja serwerów

Serwery są mocnymi komputerami przeznaczonymi do wykonywania konkretnych, złożonych zadań. Zespoły IT zwykle przydzielają po jednym zadaniu lub jednej aplikacji do poszczególnych serwerów, ale może to powodować, że ich możliwości nie będą w pełni wykorzystywane. Może to prowadzić do zbyt dużej liczby serwerów, niewystarczającej ilości wolnego miejsca w centrum przetwarzania danych i wysokich rachunków za prąd.

Wirtualizacja serwerów umożliwia pełne wykorzystanie zasobów serwera przez jego podział na wiele serwerów wirtualnych, każdy z własnym systemem operacyjnym. Dzięki temu można wykonywać więcej zadań na mniejszej liczbie serwerów i znacząco obniżyć koszty sprzętu i operacyjne.

Wirtualizacja aplikacji i desktopów

W obecnych czasach pracownicy chcą korzystać z własnych urządzeń i mieć dostęp do swoich aplikacji poza biurem. Instalacja i utrzymywanie aplikacji i desktopów na komputerach poszczególnych pracowników są bardzo drogie i mogą sprawiać mnóstwo kłopotów w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa. 

Z drugiej strony usługi Virtual Apps i Virtual Desktops są udostępniane na centralnym serwerze, który pozwala działowi IT na równoczesne wdrażanie setek symulowanych aplikacji i desktopów dla użytkowników zamiast instalowania ich na poszczególnych komputerach. To samo dotyczy poprawek i aktualizacji. Użytkownicy korzystają z wirtualnych aplikacji i desktopów w taki sam sposób, jak w przypadku ich standardowych wersji. Korzystanie przy tym z różnych urządzeń nie powoduje zmiany ich działania.

Wirtualizacja aplikacji i desktopów daje pracownikom wybór sposobu, czasu i miejsca wykonywania pracy, ale jednocześnie zapewnia działom IT lepszą kontrolę, wyższe bezpieczeństwo i łatwiejsze zarządzanie. Usługi Virtual Apps i Virtual Desktops pomagają też organizacjom zapewniać zgodność z przepisami, odzyskiwanie po awarii i ciągłość biznesową.

Wirtualizacja sieci

Wraz ze wzrostem popularności i upowszechnieniem się środowisk wirtualnych wiele organizacji wdraża też wirtualizację sieci. Wirtualizacja sieci ułatwia programowanie i konfigurowanie sieci – równoważenie obciążenia i konfigurowanie zapory – bez potrzeby modyfikowania bazowej infrastruktury. Dział IT zwykle zarządza składnikami programowymi przy użyciu konsoli administratora.

W miarę wzrostu potrzeb obliczeniowych wirtualizacja sieci upraszcza wdrażanie, skalowanie i dostosowywanie obciążeń.

Rola wirtualizacji w przetwarzaniu w chmurze

Przetwarzanie w chmurze to dostarczanie współdzielonych zasobów komputerowych, oprogramowania lub danych jako usługi przez Internet. Wirtualizacja jest jedną z kluczowych technologii, która umożliwia przetwarzanie w chmurze. Dostawcy chmury wykorzystują wirtualizację, aby obsługiwać wielu klientów przy użyciu jednego serwera. Wiele organizacji używa zarówno wirtualizacji, jak i przetwarzania w chmurze, aby maksymalizować wydajność.

Dowiedz się więcej o usługach Citrix Virtual Apps i Virtual Desktops oraz Citrix Workspace.

Dodatkowe zasoby:

Pobierz zestaw infrastruktury wirtualnego desktopu (VDI)
Jak VDI radzi sobie z najważniejszymi wyzwaniami IT?
Obniżanie kosztów i zwiększanie wydajności przy użyciu rozwiązania Cloud VDI i platformy Azure
Usługi Virtual Apps i Virtual Desktops oraz zestaw migracyjny Windows 10