Następują duże przesunięcia w zachowaniach użytkowników, które zmieniają sposoby pracy

Praca to już nie konkretna lokalizacja. Nie jest już powiązana z budynkami fizycznymi, urządzeniami ani nawet czasem.

Aby móc wykonywać pracę, informacje musimy mieć dostępne wtedy, gdy są potrzebne, a aplikacje muszą działać niezawodnie i bezpiecznie, bez względu na czas i miejsce użycia.

Te zmiany zachowania są powiązane z nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa IT. Działy IT potrzebują widoczności i kontroli, aby móc reagować na nowe sposoby wykonywania pracy.

75% przedsiębiorstw jest zdania, że potrzebujemy nowej struktury bezpieczeństwa, aby stawić czoła zagrożeniom cyberbezpieczeństwa

Źródło: Potrzeba stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa IT
Citrix i Ponemon Institute, 2017

Citrix oferuje dostępne na żądanie zorientowane na ludzi podejście do bezpieczeństwa dzięki Citrix Workspace

Uproszczone IT

Scentralizowana kontrola zasad dzięki rozproszonemu wymuszaniu

Widoczność 360

Kompletna widoczność środowisk SaaS, hybrydowych i z wieloma chmurami

Inteligentne narzędzia analityki

Proaktywne wykrywanie podejrzanych działań użytkowników

Rozwiązywanie najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem przy użyciu Citrix

Wyzwania bezpieczeństwa

 • Tradycyjne logowanie jednokrotne ogranicza się do uwierzytelniania wieloskładnikowego, bez scentralizowanych zasad bezpieczeństwa lub uwzględniania środowiska użytkownika.
 • Rozwiązania wielopunktowe są kosztowne, trudne w obsłudze i powodują obniżenie funkcjonalności środowiska użytkownika.
 • Większość dostawców nie oferuje klientom możliwości wyboru między rozwiązaniami lokalnymi a chmurowymi.

Na czym polega pomoc Citrix?

 • Skonsolidowany dostęp do aplikacji SaaS, sieciowych i wirtualnych 
 • Kontrola dostępu na podstawie urządzenia, lokalizacji, urządzenia użytkownika końcowego lub aplikacji 
 • Spójne środowisko użytkownika umożliwiające wybór dowolnego urządzenia
 • Kompletna widoczność IT ruchu generowanego przez użytkowników i aplikacje
 • Analiza zachowań użytkowników w celu wykrywania nieprawidłowości i wymuszania zasad bezpieczeństwa

Citrix Workspace jest kompletnym rozwiązaniem do zapewniania bezpieczeństwa pracowników mobilnych
Poznaj Citrix Workspace

Dowiedz się więcej o produktach zapewniających bezpieczny dostęp

Wyzwania bezpieczeństwa

 • Trudność utrzymywania wielu rozproszonych systemów zarządzania urządzeniami.
 • Potrzeba wdrożenia planu BYOD lub rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem w istniejącym programie BYOD.
 • Informacje firmowe są dostępne w sposób niezabezpieczony na urządzeniach przenośnych.
 • Spadek produktywności użytkowników ze względu na rozproszenie środowiska użytkownika na urządzeniach.

Na czym polega pomoc Citrix?

 • Kompletne, ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi
 • Kompleksowe zasady bezpieczeństwa dla wszystkich aplikacji przy użyciu jednej struktury bezpieczeństwa
 • Rozszerzone wdrażanie Microsoft EMS/Intune dla działów IT przedsiębiorstwa i użytkowników mobilnych
 • Interaktywne wykrywanie podejrzanych urządzeń lub zachowań użytkowników

Citrix Workspace jest kompletnym rozwiązaniem do zapewniania bezpieczeństwa pracowników mobilnych
Poznaj Citrix Workspace

Wyzwania bezpieczeństwa

 • Złożoność ochrony informacji poufnych przed coraz bardziej wyrafinowanymi atakami.
 • Brak solidnych narzędzi do wykrywania szkodliwego oprogramowania i oprogramowania typu ransomware.
 • Dział IT jest często zmuszony, aby reagować na ataki zamiast wykonywać czynności proaktywne.    

Na czym polega pomoc Citrix?

 • Skoordynowane podejście do szkodliwego oprogramowania, które obejmuje urządzenia końcowe, ścieżki sieciowe, repozytoria danych i aplikacje
 • Skonsolidowane logowanie jednokrotne z filtrowaniem internetowym i elementami sterowania danymi przechowywanymi w aplikacjach SaaS

Citrix Workspace jest kompletnym rozwiązaniem do zapewniania bezpieczeństwa pracowników mobilnych
Poznaj Citrix Workspace

Wyzwania bezpieczeństwa

 • Pracownicy przechowują informacje firmowe na urządzeniach osobistych lub niezatwierdzonych repozytoriach zawartości.
 • Dostawcy i podwykonawcy potrzebują bezpiecznego dostępu do informacji poufnych.
 • Potrzeba ochrony danych poufnych przy jednoczesnym zapewnianiu łatwej współpracy nad treściami i produktywności.
 • Znacznie wyższe zapotrzebowanie na ochronę przed utratą danych. 

Na czym polega pomoc Citrix?

 • Kontrola działu IT nad uwierzytelnianiem, udostępnianiem zawartości i wymuszaniem kontroli w celu ochrony własności intelektualnej
 • Integracja całego portfolio Citrix zapewnia najlepsze i najbardziej spójne środowisko użytkownika
 • Dane analityczne zasilające aparat Citrix w celu zapewniania punktów danych działań użytkownika na plikach

Citrix Workspace jest kompletnym rozwiązaniem do zapewniania bezpieczeństwa pracowników mobilnych
Poznaj Citrix Workspace

Dowiedz się więcej o produktach zapewniających bezpieczny dostęp

Wyzwania bezpieczeństwa

 • Czasochłonne wdrażanie nowych mechanizmów zarządzania, standardów zgodności lub przepisów.
 • Utrudnione wykazywanie zgodności z przepisami przez dział IT.

Na czym polega pomoc Citrix?

 • Tylko dostawca musi zapewniać zgodność na poziomie sieci, zawartości i urządzenia.
 • Kompletna widoczność ruchu generowanego przez aplikacje wirtualne, mobilne, internetowe i SaaS.

Citrix Workspace jest kompletnym rozwiązaniem do zapewniania bezpieczeństwa pracowników mobilnych
Poznaj Citrix Workspace

Następny krok