Zabezpiecz swoją działalność cyfrową. Chroń aplikacje i dane.

Wyprzedzaj o krok coraz to nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa IT.

We współczesnym, coraz bardziej mobilnym świecie bieżące infrastruktury są wykorzystywane do granic swoich możliwości z powodu palących problemów związanych z zarządzaniem urządzeniami, punktami końcowymi i sieciami oraz ich zabezpieczaniem. Tradycyjne podejścia oparte na granicach i doraźne rozwiązania nie wystarczą do nawiązania równej walki z pojawiającymi się atakami.

Zamiast tego poprzez koncentrowanie się na zabezpieczaniu najważniejszych aktywów biznesowych, czyli aplikacji i danych, możesz zarówno uprościć, jak i podwyższyć bezpieczeństwo bez szkody dla wydajności.

Kontroluj swoją strategię bezpieczeństwa IT na poziomie Enterprise.

Nasze całościowe podejście do bezpieczeństwa informacji zapewnia zespołom IT potężną scentralizowaną kontrolę nad zarządzaniem aplikacjami i danymi krytycznymi dla działalności, dostępem do nich i ich hostingu. Rozwiązania Citrix zapewniają 5 kluczowych możliwości dotyczących bezpieczeństwa dla firm, które w pełni chronią to, co najważniejsze.

Przejdź z bezpieczeństwem swojej firmy na wyższy poziom, poza obszar nazw i haseł użytkowników, poprzez kontrolowanie dostępu pracowników i stron trzecich do aplikacji, danych i sieci, ich uwierzytelniania i autoryzacji.

Chroń swoją sieć i dostarczaj zaszyfrowane aplikacje i dane przy jednoczesnym zapewnieniu bezproblemowej pracy na poziomie 100% oraz wydajności. Zapewniaj sobie bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i zmniejszanie ryzyka poprzez bezpieczny dostęp zdalny, segmentację sieci i kontrolę dostępu.

Przejmij kontrolę na poziomie aplikacji. Centralizuj swoje aplikacje w centrum danych lub chmurze i zapewnij bezpieczny dostęp na dowolnym urządzeniu. Pomoże to w ochronie wrażliwych informacji biznesowych i ustrzeże przed atakami zero-day i DoS.

Zabezpieczaj dane firmowe w centrum danych lub chmurze i nie wykorzystuj już do tego urządzeń końcowych. Konteneryzacja, szyfrowanie danych i bezpieczne udostępnianie plików może ograniczyć ryzyko wycieku informacji i ataków, również w przypadku urządzeń mobilnych, pomagając jednocześnie w zapewnianiu zgodności z przepisami.

Zaawansowane narzędzia monitoringu zapewniają użytkownikowi pełen wgląd w jego infrastrukturę IT. Wykrywaj zagrożenia, błędne konfiguracje i problemy z wydajnością, co pozwoli Ci na szybkie reakcje i uniknięcie zakłóceń dla użytkowników. Zachowaj zgodność z przepisami i ogranicz zakres audytów bezpieczeństwa i zgodności.

Poznaj kluczowe przypadki zastosowania dla rozwiązań bezpieczeństwa Citrix.

Zapewnij pracownikom i stronom trzecim bezpieczny dostęp do wrażliwych informacji biznesowych w każdym miejscu: siedzibie, biurze oddziału lub lokalizacjach zagranicą, a także podczas fuzji i nabyć.

Możesz znacznie ograniczyć ryzyko związane z bezpieczeństwem, udzielając ludziom dostępu wyłącznie do informacji, które są im niezbędne. Poprzez kontrolowanie przywilejów, a także śledzenie i monitorowanie aktywności użytkowników będziesz w stanie bezzwłocznie reagować na niestandardowe zachowania.  

Umożliw ludziom bezpieczną pracę z zachowaniem pełnej wydajności poza fizycznymi biurkami i tradycyjnymi godzinami pracy. 

Zapewnij bezpieczny dostęp do aplikacji i danych firmowych tym pracownikom i stronom trzecim, które muszą ukończyć zadanie niezależnie od tego, czy są w biurze, w domu czy w podróży. Zaoferuj im także wybór korzystania z wybranego przez nich urządzenia mobilnego służbowego lub osobistego.

Chroń dane wrażliwe i własność intelektualną w postaci planów biznesowych, patentów, rejestrów finansowych, projektów i informacji o klientach przed utratą i kradzieżą dzięki bezpiecznemu dostępowi do aplikacji i danych w rozproszonych organizacjach.

Poprzez centralne zarządzanie aplikacjami i danymi specjaliści ds. IT mogą w sposób kontrolowany zapewniać dostęp wyłącznie tym osobom, którym jest on niezbędny do wykonywania pracy.

Upraszczaj przestrzeganie przepisów dotyczących zgodności poprzez ustanowienie solidnych procesów monitorowania, raportowania i przeprowadzania audytów.

Śledź aktywność użytkowników w aplikacjach, danych i sieci. Wiedząc, kto ma dostęp do czego i kiedy, możesz udowodnić, że rygorystycznie przestrzegasz zasad dotyczących bezpieczeństwa i łatwo reagować na nowe przepisy i standardy.

Zagwarantuj bezpieczną dostępność w każdym momencie do aplikacji i danych kluczowych dla działalności podczas planowanych i nieoczekiwanych przerw w działalności, dzięki czemu pracownicy zachowają wydajność.

Kompletny plan dotyczący ciągłości prowadzonej działalności oraz usuwania awarii powinien dotyczyć zarówno środowisk centrum danych i chmury, jak i odzyskiwania siły roboczej. Powinien uwzględniać technologie i najlepsze praktyki, co zapobiegnie atakom oraz zapewni bezproblemową działalność i skuteczne radzenie sobie z incydentami.  

Co mówią eksperci o bezpieczeństwie w firmie Citrix

Uznawany za lidera synchronizacji i udostępniania plików w przedsiębiorstwie (EFSS)

Najniższe koszty posiadania (TCO) na chronione Mb/s

74%
profesjonalistów IT jest zdania, że do poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka potrzebna jest nowa architektura zabezpieczeń IT

Źródło: Badanie Ponemon

Rozwiązanie Citrix Workspace jest zintegrowaną i elastyczną architekturą potrzebną do zabezpieczenia aplikacji, danych i sieci oraz ochrony Twojej firmy.

Rozwiązania Citrix spełniają ważne standardy zgodności.