Czy Twoja firma jest gotowa na Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)?

Przygotuj swoją firmę na tę nową erę zaufania i uprawnień klientów

Zabezpiecz się przed rosnącą liczbą zagrożeń cybernetycznych, wykorzystując zorientowane na ludzi podejście do bezpieczeństwa.

Podejście Citrix do bezpieczeństwa pomaga klientom aktywnie chronić informacje, zarządzać ryzykiem i zapewniać zgodność z przepisami. Klienci wykorzystują nasze rozwiązania, aby zabezpieczyć swoje firmy przy użyciu zintegrowanych i bezpiecznych cyfrowych przestrzeni roboczych, w których stosowane jest zorientowane na ludzi podejście do bezpieczeństwa, łączące użytkowników, ich urządzenia, lokalizacje, prawa dostępu i oczekiwane zachowania w celu:

  • Ujednolicania i ulepszania możliwości użytkowników
  • Zabezpieczania wszystkich rodzajów aplikacji i danych przedsiębiorstwa
  • Upraszczania zarządzania IT oraz zapewniania kontroli i dostępu do informacji w coraz bardziej złożonych środowiskach hybrydowych lub obejmujących wiele chmur

Rozwiązywanie najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem przy użyciu rozwiązania Citrix

Kontekstowy i bezpieczny dostęp

Zapewnij pracownikom i osobom trzecim bezpieczny dostęp kontekstowy do aplikacji i danych biznesowych niezależnie od używanego urządzenia i lokalizacji.

Bezpieczeństwo urządzeń i urządzeń mobilnych

Zarządzaj bezpieczeństwem urządzeń przenośnych i aplikacji mobilnych, aby zapobiegać zagrożeniom i atakom przy użyciu oprogramowania złośliwego bez obniżania produktywności.

Bezpieczna współpraca i ochrona własności intelektualnej

Chroń poufne informacje przed kradzieżą i utratą, a własność intelektualną przed naruszeniem praw i sprzeniewierzeniem.

Zarządzanie, ryzyko i zgodność z przepisami

Zmniejsz ryzyko i zadbaj o zgodność z globalnymi normami zgodności z przepisami i przepisami branżowymi.

Ciągłość działalności i bezpieczeństwo aplikacji

Zapewnij ciągłość działalności oraz dostępności aplikacji i systemu w trakcie zakłóceń działania firmy i ataków cybernetycznych.

Działania równoważenia
bezpieczeństwa i produktywności

Dowiedz się, jak możesz osiągnąć równowagę między bezpieczeństwem a produktywnością, bez poświęcania żadnego z nich.

Rozwiązania Citrix spełniają ważne standardy zgodności.

Następny krok