Do czego służy plan ciągłości działalności?

Rozwiązania Citrix zapewniają ochronę firmy przed przestojami i pozwalają utrzymać wysoką produktywność kadry pracowniczej.  

Chroń firmę przed zakłóceniami

Każda organizacja mierzy się z możliwością wystąpienia większych i mniejszych zakłóceń wszelkiego rodzaju od zaplanowanych zdarzeń, takich jak konserwacja IT i zmiana lokalizacji biura po nadchodzące wypadki, takie jak huragany, śnieżyce i epidemie oraz nieplanowane zdarzenia, które pojawiają się bez ostrzeżenia, takie jak trzęsienia ziemi, tornado, ataki terrorystyczne i pożary. Nawet zdarzenia o niższej wadze, takie jak brak wody lub prądu, opóźnienia komunikacyjne i grypa mogą mieć duży wpływ na działalność.  

Po trzęsieniu ziemi o sile 7,8 w Nowej Zelandii usługi Fujitsu były ponownie dostępne po czterech dniach

Zapewnij ciągłość działalności firmy w trakcie nieplanowanych przestojów

O ile planowanie ciągłości działalności tradycyjnie skupiało się na przełączaniu awaryjnym i odzyskiwaniu po awarii centrum przetwarzania danych, jest to tylko część zadań. Jeżeli pracownicy nie mają dostępu do aplikacji, danych, plików i usług potrzebnych do pracy, oznacza to, że firma nadal nie działa, czyli traci pieniądze, klientów, produktywność, reputację i możliwości z każdą chwilą poświęconą na przywrócenie ich do pracy.

Pięć elementów dobrego planu ciągłości działalności

Mimo że każde zakłócenie działania jest inne i wiele decyzji trzeba podejmować w miarę rozwoju sytuacji, plan ciągłości działalności stanowi pewną strukturę i przygotowanie do podejmowania tych decyzji, a także wyraźne wskazanie, kto jest odpowiedzialny za ich podjęcie. Dobry plan ciągłości działalności obejmuje następujące elementy.

 • Opracuj przejrzystą hierarchię podejmowania decyzji, tak aby w razie wypadku pracownicy nie zastanawiali się nad tym, kto jest odpowiedzialny lub kto ma upoważnienie do podejmowania decyzji.
 • Utwórz zespół ciągłości działalności, włączając do niego pracowników z różnych działów organizacji, w tym dyrektorów, działu IT, zakładów i obsługi nieruchomości, a także ochrony, działu komunikacji, kadr, finansów i innych działów usług.
 • Utwórz zespoły wsparcia z zadaniami powiązanymi z konkretnymi funkcjami, takimi jak reagowanie w nagłych wypadkach, komunikacja, reagowanie na zdarzenia w organizacji i przygotowanie biznesowe.
 • Zidentyfikuj potencjalne zakłócenia działania firmy, które mogą wpływać na dowolne lokalizacje organizacji, takie jak przerwy w dostawie prądu, epidemie i pożary.
 • Opracuj plan na podstawie najbardziej pesymistycznych scenariuszy zamiast uwzględniania wielu wersji każdego zdarzenia, aby ograniczyć liczbę scenariuszy.
 • Nadaj priorytet najważniejszym operacjom, przydziel pracowników do ich wykonywania, a także określ sposób delegowania zadań w razie niedostępności kluczowych osób.
 • Aktualizuj plan co rok, aby uwzględniać zmiany w poziomie ważności i zależności aplikacji, priorytetach biznesowych, zarządzaniu ryzykiem, lokalizacjach biznesowych, operacjach i innych aspektach.
 • Każdego roku przeprowadzaj pełne symulacje sytuacji awaryjnych, w tym testy komunikacji w razie kryzysów, procedur bezpieczeństwa i procesów odzyskiwania miejsca pracy.
 • Dokonuj pomiarów wyników testów i wprowadzaj stałe ulepszenia, bez względu na to, czy są to cele dostępności aplikacji czy też kwestie bezpieczeństwa pracowników.
 • Opracuj procedury powiadamiania w razie wypadków, uwzględniając zarówno systemy powiadamiania wypychanego i pobieranego, aby umożliwić szybką komunikację.
 • Zidentyfikuj wszystkie osoby, do których mają być wysyłane informacje o wypadku, w tym pracowników, podwykonawców, klientów, dostawców, media i dyrektorów.
 • Przygotuj skrypty komunikacyjne, które można łatwo aktualizować i uruchamiać w celu realizacji wysyłki wiadomości.
 • Szkól kadrę pracowniczą, tak aby była świadoma procedur, według których powinna postępować w razie wypadku, a także wiedziała, gdzie znaleźć pomoc.
 • Skontaktuj się z lokalnymi organami, aby zorganizować szkolenie z zakresu reagowania w razie wypadku i innych zaleceń związanych z programem.
 • Przeprowadź szkolenia pracowników, aby zaznajomić ich z procedurami, np. znajdowania wyjść ewakuacyjnych.

Rozwiązania bezpieczeństwa firmy Citrix eliminują przestoje

Rozwiązania Citrix pomagają organizacjom zapewnić ciągłość operacji w trakcie zakłóceń działania firmy oraz:

 • Zapewniają pracownikom dostęp do bezpiecznych cyfrowych przestrzeni roboczych z ich aplikacjami i danymi w trakcie zakłóceń działania firmy, niezależnie od tego, czy są planowanie, czy też nieplanowane.
 • Chronią i kontrolują informacje biznesowe, które są pobierane z dowolnej lokalizacji i dowolnego urządzenia, a także w każdej sytuacji.
 • Upraszczają utrzymanie ciągłości, wykorzystując istniejącą infrastrukturę, eliminując w ten sposób potrzebę korzystania z oddzielnych narzędzi i urządzeń do zapewniania ciągłości działalności oraz rozbudowanych zespołów odzyskiwania.
 • Zapewniają dostępność usług IT za pośrednictwem szybkiego, zautomatyzowanego przełączania awaryjnego centrum przetwarzania danych, równoważenia obciążenia i zarządzania przepustowością sieci, a także wdrażaniu rozwiązań w chmurze.
   

Aby zapewnić ciągłość działalności firmy, należy zwrócić się ku rozwiązaniu chmury Citrix  

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z ekspertem ds. rozwiązań Citrix.