Ciągłość działalności i bezpieczeństwo aplikacji

Bezpieczeństwo Citrix: Zapewnianie ciągłości operacji biznesowych

Zapewnij ciągłość działalności oraz dostępności aplikacji i systemu w trakcie zakłóceń działania firmy i ataków cybernetycznych.

Zakłócenia są nieuniknione, ale nie muszą powodować spowolnienia firmy. Dobrze zaprojektowany plan ciągłości działalności obejmujący ciągłość dostępności usług IT i odzyskiwanie po awarii dostępu kadry pracowniczej zapewni stałą produktywność osób odpowiedzialnych za wyniki biznesowe. Chroni też przed stratami finansowymi, utratą reputacji, obniżeniem produktywności oraz osłabieniem relacji z klientami i partnerami.

Nawet jeżeli organizacje wydają łącznie miliardy dolarów na walkę z oprogramowaniem typu ransomware i oprogramowaniem złośliwym oraz zagrożeniami cybernetycznymi, ich różnorodność, liczba i wyrafinowanie stale rosną. Tradycyjne metody zabezpieczania informacji biznesowych okazały się niewystarczające, aby odpowiednio przeciwdziałać złożoności i różnorodności zagrożeń, a organizacje potrzebują silnych zabezpieczeń i całościowej, sterowanej programowo strefy bezpieczeństwa.

Webinarium na żądanie

Techniczny poradnik dotyczący utrzymania ciągłości działalności cyfrowej

Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko, zapewniając bezproblemową ciągłość operacyjną i dostępność systemu.

Zarejestruj się

Poznaj najlepsze studia przypadku zastosowania rozwiązań ciągłości działalności

Oprogramowanie typu ransomware i oprogramowanie złośliwe

Oprogramowanie typu ransomware jest obecnie największym koszmarem, z którym muszą się mierzyć działy IT. Hakerzy atakują organizacje wszystkich rodzajów, używając oprogramowania złośliwego do szyfrowania ważnych danych i przetrzymywania ich do czasu otrzymania okupu.

Organizacje mogą ograniczyć narażenie na zagrożenia ze strony oprogramowania typu ransomware, odzyskiwać zaszyfrowane dane znacznie szybciej i przywracać pracowników do pracy przez publikację zwirtualizowanych, działających w wydzielonym środowisku uruchamiania i wzmocnionych przeglądarek i klientów poczty e-mail, wykorzystując technologię Hypervisor Introspection (HVI) do wykrywania technik ransomware, chroniąc urządzenia przenośne przed atakami przy użyciu konteneryzacji oraz zapewniając bezpieczną i niezawodną synchronizację danych przedsiębiorstwa i usługi udostępniania.

Dowiedz się, jak Citrix może pomóc walczyć z oprogramowaniem typu ransomware

Zapobieganie zagrożeniom cybernetycznym

Liczba zagrożeń cybernetycznych i naruszeń bezpieczeństwa stale rośnie mimo wzmożonych wysiłków zespołów bezpieczeństwa, profesjonalistów, a nawet interwencji organów rządowych.

Ważna jest ochrona aplikacji internetowych i witryn przed zarówno znanymi, jak i nieznanymi atakami, w tym wszystkimi zagrożeniami w warstwie aplikacji i nieujawnionymi zagrożeniami. Ponadto analityka w czasie rzeczywistym ułatwia administratorom identyfikowanie i reagowanie na problemy związane z funkcjonowaniem aplikacji i bezpieczeństwem w całej infrastrukturze.

Mocna ochrona przed atakami DDoS

Zapora aplikacji internetowych: Ochrona nowoczesnego przedsiębiorstwa

Ciągłość pracy kadry pracowniczej i odzyskiwanie po awarii

Jeżeli pracownicy nie mogą dotrzeć do biur — ze względu na śnieżycę lub blokady na drodze — muszą nadal wykonać swoją pracę. Dając osobom bezpieczny dostęp do aplikacji i danych biznesowych z dowolnego urządzenia i miejsca, dział IT może zapewnić ciągłość działalności nawet w przypadku zakłóceń.

Zakłócenia nie muszą powodować przestojów, a awarie serwera lub przerwy w dostawie prądu nie muszą paraliżować całego centrum przetwarzania danych. Opracowanie planu odzyskiwania po awarii IT pozwoli zapewnić dostępność i wydajność ruchu przez dowolną sieć i na dowolnym urządzeniu, nie tylko w trakcie zakłóceń, ale zawsze.

Dowiedz się, jak Citrix pomaga chronić firmę przez zakłóceniami

Dowiedz się, jak rozwiązania zabezpieczeń Citrix rozwiązują inne problemy klientów