Ułatwiamy pracę z rozwiązaniami Citrix. Dowiedz się więcej.

Środowiska hybrydowe lub obejmujące wiele chmur to nowy standard w networkingu

Zamień tradycyjny networking na cyfrową strefę bezpieczeństwa.

   

Dostarczaj aplikacje i uzyskuj do nich dostęp w środowiskach hybrydowych lub obejmujących wiele chmur przez spełnianie tych nowych wymagań

Niezawodny dostęp i dostarczanie

Zapewnij użytkownikom niezawodny dostęp do aplikacji w środowiskach hybrydowych lub obejmujących wiele chmur

Aplikacje i usługi stają się bardziej rozproszone w ramach chmur i centrów przetwarzania danych. Natomiast użytkownicy z całego świata potrzebują niezawodnego dostępu, bez względu na to, czy są w oddziale firmy, w domu, czy też w innej sieci. Sieć SD-WAN zapewnia większe możliwości niż tradycyjne kontrolery ADC i mechanizmy równoważenia obciążenia, pozwalając agregować wszystkie rodzaje sieci w spójne środowisko, niezależnie od lokalizacji.

Dowiedz się więcej

Niezawodne bezpieczeństwo

Chroń dostęp do sieci Web i infrastrukturę za pomocą zabezpieczeń zorientowanych na ludzi

Wraz z przenoszeniem aplikacji do chmury typowy model bezpieczeństwa sieci —„najpierw połącz, a potem uwierzytelnij” — naraża na ataki internetowe. Aby utworzyć cyfrową strefę bezpieczeństwa, która stawia użytkowników w centrum struktury bezpieczeństwa, trzeba wykorzystać wiele technologii. O ile bramy mogą zapewnić dostęp kontekstowy i bezpieczeństwo przez uwierzytelnianie użytkowników przed przyznaniem dostępu, kontrolery ADC, składniki zapory aplikacji internetowych i bezpiecznych bram sieci Web zapewniają ochronę infrastruktury sieci i aplikacji przed atakami z zewnątrz i wewnątrz.

Dowiedz się więcej

Widoczność i wgląd

Zapewnij pełną widoczność i wgląd dzięki inteligentnym narzędziom do analizy

Wdrożenie osobnych rozwiązań do obsługi poszczególnych aplikacji w środowisku hybrydowym lub obejmującym wiele chmur może powodować trudności w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania. Kontroluj wiele strumieni danych z kontrolerów ADC, SD-WAN i innych technologii oraz analizuj je, aby zapewnić całościową widoczność oraz analizę aplikacji, użytkowników i urządzeń w sieci.

Citrix upraszcza networking i bezpieczeństwo w środowiskach hybrydowych lub obejmujących wiele chmur. 

Citrix NetScaler integruje wiele komponentów, zapewniając niezawodny dostęp i umożliwiając dostarczanie aplikacji o wysokim poziomie bezpieczeństwa i widoczności ze statystykami zebranymi za pośrednictwem inteligentnej analizy.

Poznaj produkty networkingu Citrix

Rozwiazania sieciowe Citrix NetScaler spełniają wszystkie te wymogi

  Citrix
NetScaler
Networks
F5
HAProxy NGINX Cisco
Viptela
VeloCloud Okta
Podstawowe równoważenie obciążenia serwerów      
Widoczność w chmurach i analiza użytkowników/sieci/aplikacji            
Niezawodność aplikacji: użycie dowolnej chmury        
Zabezpieczenia aplikacji zorientowane na użytkownika (przykład: SSO)        

INFORMACJA IDC
Jak organizacje planują zapewnić dostarczanie aplikacji w środowisku obejmującym wiele chmur?

Nagrody i dowody uznania

Rozważ wykorzystanie usług Citrix w przypadku wszystkich możliwości związanych z ADC.

Przeczytaj raport

Citrix NetScaler AppFirewall jest liderem na rynku pod względem skuteczności zabezpieczeń, wydajności i niskiego całkowitego kosztu obsługi

Przeczytaj raport

Rozwiązanie NetScaler stało się zintegrowaną i ważną częścią naszych działań. Nie przychodzi mi na myśl nic, co nie przechodzi przez nie.
Aaron Hutchinson
Administrator WWW, zespół wsparcia serwera infrastruktury
Departament transportu stanu Washington

Przykłady strategicznego partnerstwa

Poznaj produkty networkingu Citrix