Ikona Networking

Networking

Dostarczanie aplikacji i danych bezpiecznie, niezawodnie i szybko, co potwierdzają tysiące użytkowników sieci na całym świecie.

Firma Citrix ujęta w Kwadrancie liderów magicznego kwadrantu firmy Gartner dla kontrolerów dostarczania aplikacji

Przeczytaj raport

GARTNER jest zarejestrowanym znakiem handlowym i usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i został on tu wykorzystany za zgodą właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozwiązania NetScaler dla dostawców usług

Znacząco popraw obsługę klientów, wykorzystaj nowe możliwości biznesowe i zwirtualizuj swoje sieci.

Dowiedz się więcej  

Nieważne, czy w centrum danych czy w chmurze rozwiązania do networkingu Citrix to czysty zysk dla każdej firmy

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

  • Chroń swoją infrastrukturę sieciową przed atakami typu DDoS, SQL injection, XSS i SSL
  • Zagwarantuj zgodność z przepisami PCI DSS

Niezawodność

  • Wdrażaj dowolne aplikacje w przedsiębiorstwie w bezpieczny sposób
  • Korzystaj z analizy ruchu sieciowego z rozróżnieniem na sieci komórkowe, Internet i desktop

Wydajność

  • Zwiększ wydajność aplikacji dla użytkowników mobilnych, zdalnych i w oddziałach
  • Zapewnij większą wydajność oraz jakość obrazu i dźwięku w Skypie do zastosowań biznesowych

Dynamika biznesowa

  • Zapewnij ciągłość działalności i skuteczne usuwanie skutków awarii IT
  • Zwiększaj zdolności obliczeniowe odpowiednio do potrzeb

Oszczędności finansowe

  • Konsoliduj wiele rozwiązań dostępu zdalnego
  • Obniżaj koszty sieci WAN
Rozwiązanie NetScaler stało się zintegrowaną i ważną częścią naszych działań. Nie przychodzi mi na myśl nic, co nie przechodzi przez nie.
Aaron Hutchinson
Administrator WWW, zespół wsparcia serwera infrastruktury
Departament transportu stanu Washington

Nagrody i dowody uznania

Synergy Unplugged: Networking Edition

Join us as we share the vision, key insights and product announcements from Synergy and get inspired by the solutions that can drive value for your business.

View schedule

Przykłady strategicznego partnerstwa

Poznaj produkty sieciowe Citrix 

Dostarczanie aplikacji i równoważenie obciążenia

Dostęp zdalny, SSO i monitorowanie VDI 

ochrona aplikacji i usług sieciowych

Ochrona użytkowników przed zagrożeniami internetowymi

Sieć lokalna przedsiębiorstw i optymalizacja sieci WAN