Ikona Networking

Networking

Rozwiązania przyszłościowe są oparte na chmurach i sieciach

W miarę przenoszenia obciążeń do chmury i zwiększania liczby używanych aplikacji SaaS utrzymywanie i zabezpieczanie tych połączeń staje się zadaniem o znaczeniu krytycznym. Użytkownicy z całego świata potrzebują niezawodnego dostępu, bez względu na to, czy są w oddziale firmy, w domu, czy też w innej sieci. Poprawiając wydajność sieci i jej bezpieczeństwo, dział IT zyskuje pełny wgląd i kontrolę potrzebne do zapewniania swoim użytkownikom końcowym żądanych funkcji.

Dostarczaj aplikacje i uzyskuj do nich dostęp w środowiskach hybrydowych lub obejmujących wiele chmur przez spełnianie tych nowych wymagań

Niezawodny dostęp i dostarczanie

Zapewnij użytkownikom niezawodny dostęp do aplikacji w środowiskach hybrydowych lub obejmujących wiele chmur

Aplikacje i usługi stają się bardziej rozproszone w ramach chmur i centrów przetwarzania danych. Natomiast użytkownicy z całego świata potrzebują niezawodnego dostępu, bez względu na to, czy są w oddziale firmy, w domu, czy też w innej sieci. Sieć SD-WAN zapewnia większe możliwości niż tradycyjne kontrolery ADC i mechanizmy równoważenia obciążenia, pozwalając agregować wszystkie rodzaje sieci w spójne środowisko, niezależnie od lokalizacji.

Niezawodne bezpieczeństwo

Chroń dostęp do sieci Web i infrastrukturę za pomocą zabezpieczeń zorientowanych na ludzi

Wraz z przenoszeniem aplikacji do chmury typowy model bezpieczeństwa sieci —„najpierw połącz, a potem uwierzytelnij” — naraża na ataki internetowe. Aby utworzyć cyfrową strefę bezpieczeństwa, która stawia użytkowników w centrum struktury bezpieczeństwa, trzeba wykorzystać wiele technologii. O ile bramy mogą zapewnić dostęp kontekstowy i bezpieczeństwo przez uwierzytelnianie użytkowników przed przyznaniem dostępu, kontrolery ADC, składniki zapory aplikacji internetowych i bezpiecznych bram sieci Web zapewniają ochronę infrastruktury sieci i aplikacji przed atakami z zewnątrz i wewnątrz.

Widoczność i wgląd

Zapewnij pełną widoczność i wgląd dzięki inteligentnym narzędziom do analizy

Wdrożenie osobnych rozwiązań do obsługi poszczególnych aplikacji w środowisku hybrydowym lub obejmującym wiele chmur może powodować trudności w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania. Kontroluj wiele strumieni danych z kontrolerów ADC, SD-WAN i innych technologii oraz analizuj je, aby zapewnić całościową widoczność oraz analizę aplikacji, użytkowników i urządzeń w sieci.

Na czym polega pomoc Citrix?

Rozwiązania pracy sieciowej Citrix zapewniają całkowitą niezawodność aplikacji, dzięki czemu zapewniają najlepsze środowisko i dostępność zasobów w dowolnym momencie, na każdym połączonym urządzeniu. Zapewniamy widoczność sieci i infrastruktury IT, która pozwala na kontrolowanie i optymalizowanie wydajności, zabezpieczanie przed zagrożeniami oraz ochronę plików, aplikacji i urządzeń użytkowników końcowych.

Poznaj produkty sieciowe Citrix

Sieć lokalna przedsiębiorstw i optymalizacja sieci WAN

Citrix SD-WAN

WIDOCZNOŚĆ I ZARZĄDZANIE

Citrix Application Delivery Management

Optymalizacja ruchu sieciowego

Citrix Intelligent Traffic Management

Rozwiązania networkingu Citrix spełniają wszystkie te wymagania

  Citrix Networks
F5
HAProxy NGINX Cisco
Viptela
VeloCloud Okta
Podstawowe równoważenie obciążenia serwerów      
Widoczność w chmurach i analiza użytkowników/sieci/aplikacji            
Niezawodność aplikacji: użycie dowolnej chmury        
Zabezpieczenia aplikacji zorientowane na użytkownika (przykład: SSO)        

Nagrody i dowody uznania

Rozważ wykorzystanie usług Citrix w przypadku wszystkich możliwości związanych z ADC.

Przeczytaj raport

Citrix Web App Firewall jest liderem rynkowym w zakresie skuteczności zabezpieczeń, wydajności i niskiego kosztu posiadania (TCO)

Przeczytaj raport

Rozwiązanie NetScaler stało się zintegrowaną i ważną częścią naszych działań. Nie przychodzi mi na myśl nic, co nie przechodzi przez nie.
Aaron Hutchinson
Administrator WWW, zespół wsparcia serwera infrastruktury
Departament transportu stanu Washington

Przykłady strategicznego partnerstwa

Poznaj produkty sieciowe Citrix

Sieć lokalna przedsiębiorstw i optymalizacja sieci WAN

Citrix SD-WAN

WIDOCZNOŚĆ I ZARZĄDZANIE

Citrix Application Delivery Management

Optymalizacja ruchu sieciowego

Citrix Intelligent Traffic Management