Rozbuduj sieć o chmurę dzięki łatwym, zautomatyzowanym wdrożeniom

Migracja do chmury obejmuje przejście z zasobów fizycznych w centrach przetwarzania danych na zasoby wirtualne w chmurach publicznych, a także przeniesienie do nich aplikacji biznesowych. W wyniku tego chmura stała się rozszerzeniem sieci WAN, a zespoły IT potrzebują usługi, która pozwoli połączyć rozproszone oddziały przedsiębiorstwa z obciążeniami w chmurze.

Dowiedz się więcej

Dzięki wdrożeniom chmury Citrix można szybko połączyć oddziały i lokalizacje z aplikacjami działającymi w środowiskach SaaS, IaaS lub PaaS, takich jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), lub w centrach przetwarzania danych. Rozwiązanie CitrixSD-WAN umożliwia automatyzację tych połączeń i zapewnia niezrównaną wydajność aplikacji o znaczeniu krytycznym i niezbędnych do działania firmy, aby ułatwić maksymalizację czasu pracy i produktywności. 

Urządzenie wirtualne CitrixSD-WAN (VPX) jest dostępne w sklepach platform Microsoft Azure, AWS i Google Cloud. Wdrażając VPX w chmurze IaaS lub PaaS i na urządzeniu lokalnym CitrixSD-WAN, można rozszerzyć sieć o zaawansowane funkcje, takie jak QoS na obu końcach, widoczność ostatniego etapu dostarczania, informacje o zatorach i niezawodność łącza dzięki przełączaniu awaryjnemu w ciągu milisekund.

Dzięki wdrożeniu rozwiązania CitrixSD-WAN na obu końcach można szybko nawiązywać połączenia wysokiej dostępności z zasobami VPC (wirtualna chmura prywatna) lub VNet (sieć wirtualna). Różnorodne funkcje zabezpieczeń, takie jak silne szyfrowanie, łączność IPsec i wbudowana zapora stanowa, zapewniają ochronę aplikacji, sieci i chmury. Zapewnij użytkownikom z każdego miejsca bezproblemowy dostęp do obciążeń w chmurach i centrach przetwarzania danych dzięki najlepszemu środowisku dla aplikacji w chmurze i wirtualnych.

Citrix SD-WAN for Azure Virtual WAN offers an easy and automated way to set up large-scale connectivity to Microsoft’s Azure global backbone. It automates branch-to-cloud connectivity and quickly onboards all your sites in minutes. Securely transport traffic over the internet by configuring IPsec tunnels from the Citrix SD-WAN orchestration service with a few simple clicks. Monitor the status of connections, and redirect traffic to alternate tunnels or hubs as needed. Using Microsoft’s global network backbone, you can optimize routing to ensure the best application experience.

Additionally, automated Azure deployment of SD-WAN speeds the deployment process with automated instantiation and centralized provisioning of SD-WAN virtual instances. Through a single SD-WAN console you can quickly and easily provision, authenticate, and connect Citrix SD-WAN VPX appliances in Azure to your network so you can get your branches up and running quickly and with minimal manual configuration.

Rozwiązanie CitrixSD-WAN i Equinix Performance Hub z wbudowanym rozwiązaniem Equinix Cloud Exchange (ECX) stanowi łatwą w zarządzaniu platformę do pracy sieciowej dla przedsiębiorstw, która jest skalowalna i przystosowana do wdrożeń w środowiskach hybrydowych i wielu chmur. CitrixSD-WAN umożliwia tworzenie bezpiecznych nakładek wirtualnych wielu zagregowanych łączy z oddziałów bezpośrednio w lokalizacjach Equinix na świecie. Dzięki ECX przedsiębiorstwa mogą szybko przygotować dodatkowe zasoby przetwarzania w chmurze i analityki danych w przypadku nagłego wzrostu obciążenia.

CitrixSD-WAN wybiera najlepszą ścieżkę dla każdej aplikacji, aby zapewnić wysoką wydajność aplikacji, a także natychmiast przełącza się awaryjnie w razie utraty połączenia sieciowego lub obniżenia jego przepustowości. A dzięki ECX organizacje mogą korzystać z przełączania awaryjnego w chmurze, aby zapewnić działanie aplikacji nawet w przypadku awarii zasilania. Usługa ECX zapewnia ekonomiczne połączenia o niskim opóźnieniu z dostawcami chmury, takimi jak Microsoft Azure, AWS i Google Cloud, a także zoptymalizowane połączenia z aplikacjami SaaS, w tym Microsoft Office 365.

Produkt Citrix

Citrix SD-WAN

  • Automatyzowanie wdrożeń chmury z różnymi opcjami łączności
  • Eliminowanie opóźnień i zatorów dzięki inteligentnemu wyborowi ścieżki w czasie rzeczywistym na poziomie pakietu
  • Uproszczenie zarządzania i kontroli ruchu dzięki inteligentnemu routingowi opartemu na zasadach