Przyspieszanie i automatyzowanie migracji do chmury

W związku z migracją przedsiębiorstw do chmury pojawiają się nowe wzorce ruchu sieciowego, do których obsługi tradycyjne architektury sieci WAN nie są zoptymalizowane. Transmitowanie ruchu chmurowego na duże odległości do centrum przetwarzania danych jest kosztowne, a dodatkowe opóźnienie może wpłynąć negatywnie na wydajność aplikacji, powodując pogorszenie doświadczeń użytkownika. Aby uniknąć kosztów utrzymywania stosu bezpieczeństwa w oddziale, niezbędny jest bardziej ekonomiczny i prostszy model. Potrzebujesz rozwiązania SD-WAN, które wyeliminuje opóźnienia i zatory ruchu dzięki uproszczonemu zarządzaniu i inteligentnemu trasowaniu opartemu na zasadach.

Dowiedz się więcej

Aby zaspokoić wymogi bezpieczeństwa przy użyciu mniejszej liczby urządzeń oddziałowych, trzeba zastosować ochronę danych w sieci nadrzędnej przy użyciu szyfrowania i wbudowanej wielostrefowej zapory stanowej. Dzięki wbudowanej zaporze stanowej rozwiązanie Citrix SD-WAN może identyfikować aplikacje i stosować zasady do poszczególnych wirtualnych domen routingu oraz ograniczać dostępność aplikacji na podstawie stref. Zapora oddziałowa eliminuje potrzebę stosowania osobnej zapory brzegowej, umożliwiając jednocześnie bezpośredni dostęp do Internetu z oddziałów.

Ze względu na to, że duża część ruchu może pochodzić z Internetu, niezbędne jest jego zabezpieczenie bez potrzeby transmitowania go do centrum przetwarzania danych ani utrzymywania zapór w oddziałach. Citrix SD-WAN może przekierować ruch do usługi zapory nowej generacji, takiej jak Palo Alto Networks czy Zscaler. Takie scentralizowane podejście zapewnia bezpieczny dostęp lokalny z rozbudowaną ochroną przed zagrożeniami i lepsze doświadczenia użytkownika w oddziale związane z aplikacjami SaaS o znaczeniu krytycznym. Pozwala też obniżyć koszty oraz złożoność procesu wdrażania urządzeń zabezpieczających w oddziałach i zarządzania nimi.

Zapewnienie niezawodnej i bezpiecznej łączności z aplikacjami SaaS w lokalizacji najbliższej użytkownikom jest kluczowym wymogiem dla organizacji IT. Rozwiązanie Citrix SD-WAN umożliwia wysyłanie zaufanego ruchu SaaS przez lokalne połączenia internetowe i jednoczesne wysyłanie całego ruchu z powrotem do centrum przetwarzania danych. Sieć Citrix SD-WAN pozwala na identyfikację i klasyfikację ponad 4 000 aplikacji w celu zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do chmury bezpośrednio z oddziału przez lokalne połączenia szerokopasmowe.

Citrix wspiera zasady łączności sieciowej Microsoft Office 365. Citrix SD-WAN provides reliable connections directly from branch locations to the nearest Office 365 front doors using the published Office 365 endpoint URLs and IP addresses. Rozwiązanie Citrix SD-WAN umożliwia przedsiębiorstwom lokalne przekierowywanie zaufanego, wymagającego niskich opóźnień ruchu związanego z usługą Office 365 ze wszystkich oddziałów naraz.

W przypadku klientów korzystających z usługi Office 365 i platformy Microsoft Azure rozwiązanie Citrix SD-WAN może pobierać ustawienia zasad Office 365 bezpośrednio z sieci Azure Virtual WAN za pośrednictwem interfejsu Microsoft REST API. Preferencje klientów dotyczące kategorii ruchu związanego z usługą Office 365 są wypychane do urządzeń SD-WAN w oddziałach. Citrix SD-WAN leverages these policies to split the traffic locally, provide optimization and then egress to the nearest Office 365 front door.

Learn more about Citrix SD-WAN for Office 365

Produkt Citrix

Citrix SD-WAN

  • Utrzymywanie łączności nawet w trakcie awarii wielu sieci
  • Eliminowanie opóźnień i zatorów ruchu dzięki uproszczonemu zarządzaniu i inteligentnemu trasowaniu opartemu na zasadach
  • Zapewnianie bezpiecznego dostępu lokalnego z zaawansowaną ochroną przed zagrożeniami