Chroń swoją infrastrukturę sieciową przed atakami typu DDoS, SQL injection, XSS i SSL

Ataki sieciowe stały się bardziej bezwzględne niż kiedykolwiek wcześniej. Ataki metodą rozproszonej odmowy usługi (DDoS) zajmują wszystkie legalne zasoby. Ataki SQL Injection pokonują zapory ogniowe i wykradają dane. Podczas ataków Cross Site Scripting (XSS) wykorzystuje się skrypty bez walidacji do przeprowadzania szkodliwych działań, natomiast starsze protokoły SSL mogą ujawnić dane aplikacji zdeterminowanemu hakerowi. Każdy rodzaj firm — niezależnie od wielkości lub branży — wymaga ochrony, która poradzi sobie z takimi zagrożeniami.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania tworzenia sieci Citrix blokują wszystkie zagrożenia kolejnej generacji na jednej strategicznej i niedrogiej platformie. Chroniąc wszystkie warstwy stosu obliczeniowego, zapewniają one przyspieszone dostarczanie aplikacji oraz doskonałe wyważenie obciążenia dzięki bezproblemowej pracy na poziomie 100 procent.

Ataki DDoS wyczerpują zasoby. Działają poprzez nasycenie infrastruktury sieciowej, przez co nie jest ona w stanie przetworzyć legalnego ruchu, co sprawia, że aplikacje są niedostępne. Dla firmy aplikacja sieciowa, która uległa awarii, nie różni się niczym od aplikacji objętej atakiem DDoS.

Aplikacja AppFirewall NetScaler ADC oraz NetScaler łatwo udaremnia wszelkiego rodzaju ataki DDoS i DoS, zapewniając ochronę przed taktykami, takimi jak odniesienie do jednostek zewnętrznych, ekspansja rekurencyjna, nadmierne zagnieżdżanie się i złośliwe wiadomości, które zawierają długie atrybuty i elementy lub dużą ich liczbę.

SQL Injection powszechnie stosuje się do kradzieży tożsamości i innych wrażliwych informacji. Poprzez umieszczanie niedozwolonych komend w bazie danych strony internetowej narażonej na atak haker może uzyskać nieograniczony dostęp do całej treści końcowej bazy danych.

NetScaler AppFirewall identyfikuje i ogranicza wszelkiego rodzaju ataki SQL Injection. Zapobiega także wszystkim atakom XML poprzez wykorzystanie bogatego zestawu ochrony konkretnych dla XML.

Ataki na SSL przy braku sprzętu przeznaczonego do kończenia i sprawdzania protokołu SSL pociągają za sobą poważne problemy z przetwarzaniem. NetScaler ADC chroni przed wymagającymi dużej mocy obliczeniowej atakami DoS na SSL, czym zapewnia znaczne zabezpieczenie bez potrzeby wdrażania innego zestawu dedykowanych urządzeń. Dedykowane akceleratory SSL, które funkcjonują wraz z możliwością pełnego proxy identyfikacji i pozbywania się pustych lub złośliwych połączeń SSL, są niezbędne do włączenia NetScaler ADC do powstrzymywania zmasowanych ataków na SSL.

Ataki XSS są powszechnie wykorzystywane do wykrywania tożsamości użytkowników, przechwytywania sesji, przekierowywania ich na złośliwe strony internetowe, strony z ograniczonym dostępem, a nawet uruchomiania fałszywych reklam.

NetScaler AppFirewall ma dynamiczne i wrażliwe na kontekst możliwości zapobiegania atakom XSS. Platforma wyszukuje wszystko, co wygląda jak znacznik HTML i sprawdza pod kątem dopuszczalnych atrybutów i znaczników HTML do wykrywania ataków XSS. Niestandardowe wzory XSS mogą być przechowywane w celu modyfikacji tej domyślnej listy znaczników i atrybutów. Sprawdzane są payloady zarówno HTML, jak i XML. Uwzględniona jest ochrona formatu pola i spójność pola formularza.

Produkty Citrix

NetScaler AppFirewall

  • WAF z najwyższą wydajnością w branży
  • Chroni aplikacje sieciowe przed znanymi atakami oraz atakami w warstwie aplikacji zero-day.
  • Analizuje całość dwukierunkowego ruchu w celu ochrony przed szerokim zakresem zagrożeń.

NetScaler ADC

  • Zapewnia bezpieczeństwo i optymalizację aplikacji sieciowych poprzez jedną platformę strategiczną.
  • Oferuje przyspieszenie aplikacji i doskonałe wyważenie obciążenia.
  • Chroni przed wszystkimi zagrożeniami DDoS dzięki warstwowemu modelowi bezpieczeństwa.

Oglądaj

Projektowanie skalowalnego i bezpiecznego centrum danych

Sieci są niezwykle ważne w świecie mobilnym, a aplikacje wyznaczają nowe granice.

Przeczytaj

Citrix NetScaler: Projekt zapewniający mocną ochronę przed atakami DDoS

Chroni zarówno przed atakami w warstwie sieci, jak i aplikacji.

Dowiedz się więcej

Podstawy bezpieczeństwa centrów danych następnej generacji i opartego na chmurze

NetScaler łączy w sobie bezpieczeństwo aplikacji, optymalizację sieci i opłacalność.