Skonsoliduj przestarzałe load balancery

Jeśli chodzi o optymalizację centrów danych, tradycyjna infrastruktura nie pozwala na usprawnienie działań. Starsze sieci są fragmentaryczne i niewydajne, ponieważ skazują dane i aplikacje na obsługę przez fizyczne serwery, co prowadzi do powstania wąskiego gardła danych dla aplikacji i użytkowników. Wraz z ciągłym rozwojem wirtualizacji problem braku wydajności sieci pozostaje nierozwiązany. Bez odpowiedniego rozwiązania sieciowego przedsiębiorstwa tracą czas, pieniądze i wydajność.

Wraz ze zwiększającym się wykorzystywaniem danych we współczesnym świecie biznesu mobilnego obsługa wyższych nakładów pracy przez tradycyjne centra danych stanowi rosnące wyzwanie. Dzięki Citrix, za sprawą zastosowania technologii konsolidacji, możliwa jest obsługa większych nakładów pracy poprzez mniejszą liczbę centrów danych i mniejszą infrastrukturę.

Dowiedz się więcej

Przedsiębiorstwa odchodzą od fizycznych centrów danych w celu ochrony i ulepszania transferu danych. Sieci pozostają w tyle za technologiami chmury, więc staje się to idealną okazją do konsolidacji centrów danych.

Istnieje wiele powodów, dla których warto zaktualizować infrastrukturę centrów danych. Posiadanie mniejszej liczby centrów danych oznacza ograniczenie konieczności fizycznego przechowywania urządzeń, zużycia energii oraz uproszczenie środowiska informatycznego. Poprzez projektowanie infrastruktury następnej generacji i konsolidowanie centrów danych poprzez rozwiązanie Citrix przedsiębiorstwa zyskują również korzyści w postaci niezwykłej gęstości konsolidacji, bezproblemowej integracji sieci, braku wzajemnego oddziaływania na przypadki oraz możliwości wzrostu bez dodawania sprzętu. Konsolidacja zapewnia znaczny i niedrogi zwrot z inwestycji oraz bezproblemową skalowalność opartą na chmurze.

Plany konsolidacji centrów danych powinny obejmować strategię zapewniającą ścisłą integrację. NetScaler SDX to wszechstronne rozwiązanie łączące wirtualizację rozwiązań ADC i serwerów, zapewniając optymalizację i bezpieczeństwo infrastruktury. NetScaler SDX umożliwia licznym przypadkom NetScaler działanie na jednym urządzeniu fizycznym, które poradzi sobie z nakładami pracy z wielu urządzeń.

Oferując platformę dostawczą z pełnym zestawem funkcji, NetScaler rozwija nowoczesną infrastrukturę chmury i centrów danych na olbrzymią skalę. NetScaler SDX jest w stanie skonsolidować wiele niezależnych aplikacji na jednym serwerze sieciowym. A dzięki wydajności nakładów pracy i licencji na możliwość dokonywania opłat wraz z rozwojem firmy (pay-as-you-grow) staje się ono jedynym niezbędnym rozwiązaniem ulepszającym funkcjonowanie sieci wraz ze wzrostem firmy.

Produkt Citrix

NetScaler ADC

  • Konsolidacja centrów danych bez wahania dzięki elastycznemu, skalowalnemu rozwiązaniu sieciowemu koncentrującemu się na aplikacjach
  • Zarządzanie aż 115 niezależnymi instancjami NetScaler na jednym urządzeniu

Następny krok