Funkcja pojedynczego logowania w aplikacjach VDI, sieciowych, w chmurze i SaaS

Zapewnij bezpieczne pojedyncze logowanie (SSO) we wszystkich aplikacjach, niezależnie od tego, gdzie są hostowane: lokalnie, w chmurze czy dostarczane w modelu SaaS. NetScaler Unified Gateway umożliwia uwierzytelnianie wieloskładnikowe, kontekstową kontrolę dostępu i kompleksowe monitorowanie całego ruchu w ramach aplikacji. 

Cechy

NetScaler Unified Gateway zapewnia skonsolidowany, bezpieczny front-end dla pojedynczego logowania we wszystkich aplikacjach firmowych, sieciowych i SaaS, z obsługą SAML i OAuth, upraszczając i ulepszając doświadczenia użytkownika końcowego.

NetScaler Unified Gateway obsługuje standardowe w branży mechanizmy, w tym RADIUS, Kerberos, KCD, Diameter, LDAP, Active Directory i TACACS.  

NetScaler Unified Gateway korzysta z istniejącej infrastruktury do identyfikacji, aby zapewnić funkcjonalność SSO w aplikacjach docelowych. Jednocześnie łączy wiele systemów identyfikacji, dzięki czemu możesz rozbudować i usprawnić relacje z nowymi klientami i partnerami, jak również połączenia i przejęcia.

System zarządzający i analityczny NetScaler razem z Gateway Insight zapewnia pełną przejrzystość we wszystkich sesjach użytkowników TCP i HTTP. Gateway Insight wychwytuje błędy uwierzytelnienia – spowodowane wygaśnięciem hasła, zablokowanym kontem lub niepowodzeniem skanowania punktu końcowego – oraz wszelkie niepowodzenia SSO czy uruchomienia aplikacji, dzięki czemu można szybciej rozwiązywać problemy.

NetScaler Unified Gateway umożliwia uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) i pozwala na precyzyjną kontrolę dostępu do aplikacji opartą na roli użytkownika, jego lokalizacji, stanie bezpieczeństwa urządzenia i wielu innych. Obsługuje takie mechanizmy uwierzytelniające jak LDAP, RADIUS, TACACS, Diameter oraz SAML 2,0.

Produkt Citrix

NetScaler Unified Gateway

  • Zapewnia dostarczanie aplikacji w wysoce wydajny sposób i poprawia wrażenia użytkownika niezależnie od lokalizacji czy urządzenia
  • Zapewnia najbardziej wszechstronne i opłacalne rozwiązanie w zakresie bezpiecznego dostępu zdalnego
  • Eliminuje potrzebę stosowania kilku rozwiązań punktowych, oszczędzając pieniądze i czas konserwacji
  • Konsoliduje bramy sieciowe dzięki pojedynczemu punktowi dostępu i jednemu adresowi URL

Oglądaj

Omówienie NetScaler Unified Gateway

Dowiedz się, jak NetScaler Unified Gateway upraszcza bezpieczny dostęp zdalny.

Przeczytaj

Zabezpiecz tożsamość użytkownika i osiągnij szczegółową kontrolę dostępu przy zastosowaniu federacyjnego i pojedynczego logowania

Zyskaj pojedyncze rozwiązanie dostępu zdalnego z zabezpieczeniem przed zagrożeniami i ochroną danych

Dowiedz się więcej

Więcej zasobów dotyczących SSO

Zobacz krótkie opisy rozwiązań i wiele więcej.

Następne kroki

Zaoszczędź 10% podczas migracji

Wypróbuj NetScaler