Zwiększ wydajność aplikacji dla użytkowników mobilnych, zdalnych i w oddziałach

W związku z tym, że coraz więcej firm zaczyna wykorzystywać zalety mobilności, pojawia się konieczność zapewnienia wydajności aplikacji dla użytkowników mobilnych, zdalnych i w oddziałach. Istotna jest prędkość, niezawodność i bezpieczeństwo sieci. Czynniki te są ograniczone z powodu bogactwa nośników dzisiejszych aplikacji, rozpowszechniania aplikacji, zwiększonej liczby użytkowników i dużych plików wideo, które ograniczają przepustowość sieci. Organizacjom potrzebne są rozwiązania dotyczące przyspieszenia aplikacji i optymalizacji WAN w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom bezpiecznej i niezawodnej wydajności.

Dowiedz się więcej

NetScaler ADC ma na celu ułatwienie i optymalizację korzystania z aplikacji. Oznacza to zwiększenie wydajności, satysfakcji użytkowników oraz efektywności.

W miarę jak aplikacje zostają używane w sieci i chmurze, wykorzystują one TCP/IP jako protokół bazowy, co może doprowadzić do utraty połączeń lub bardzo małej prędkości dostarczania aplikacji. NetScaler ADC optymalizuje te aplikacje w wielu typach sieci. Ustawienia domyślne dla optymalizacji TCP, znane jako profile TCP, można modyfikować w celu uwzględnienia skalowania okna TCP lub selektywnego potwierdzenia. Zapewnia to maksymalną transmisję pakietów w celu przyspieszenia dostarczania aplikacji.

NetScaler ADC jest także w stanie zapewnić multipleksowanie połączeń TCP i SQL, zapewniając doskonałą wydajność operacyjną serwera i bazy danych. Dzięki mechanizmom kompresji oraz pakietom danych aplikacji w pamięci podręcznej NetScaler ADC zapewnia użytkownikowi najlepsze wykorzystanie funkcjonalności aplikacji w sieciach mobilnych i w chmurze.

Poza optymalizacją aplikacji w centrum danych firmy muszą także zoptymalizować pojemność WAN. NetScaler SD-WAN to skuteczne narzędzie ulepszania wydajności aplikacji dla scenariuszy w oddziale lub scenariuszy mobilnych. Pozwala organizacjom definiować programowo WLAN, zapewniając takie optymalizacje jak większa przepustowość, niższe koszty oraz zwiększona niezawodność przy jednoczesnej obsłudze przejścia na aplikacje oparte na chmurze. Rozwiązanie NetScaler SD-WAN może pomóc w następujących obszarach:

 • Wirtualizacja WAN. Zapewnienie niezawodnego dostarczania ruchu aplikacji o wysokim priorytecie przy jednoczesnym zapewnieniu większej przepustowości dostępnej dla aplikacji. Dzięki umiejętności grupowania wielu łączy WAN NetScaler SD-WAN tworzy jedno bezpieczne, logiczne łącze, oferując zwiększoną pojemność WAN, która dynamicznie dostosowuje się do warunków sieci. Zapewnia to działanie aplikacji podczas awarii sieci energetycznej lub przerwy w dopływie prądu w przypadku konkretnego łącza WAN.
 • Przyspieszenie aplikacji. Poprzez optymalizację replikacji ruchu i pamięci masowej Citrix ICA NetScaler SD-WAN obsługuje aż cztery razy więcej użytkowników wirtualnych aplikacji i desktopów. Technologia akceleracji NetScaler SD-WAN ulepsza także wydajność aplikacji Microsoft, takich jak Exchange, Skype for Business i SharePoint, a także każdej aplikacji opartej na TCP.
 • Optymalizacja wideo. Każdego roku zapotrzebowanie na materiały wideo w firmach wzrasta o 25 proc. Dzięki możliwościom buforowania NetScaler SD-WAN może ograniczyć zapotrzebowanie na przepustowość WAN dla wewnętrznych i zewnętrznych treści wideo w biurach oddziałów.
 • Dostarczanie usług w oddziałach. Rodzina produktów NetScaler SD-WAN oferuje funkcje upraszczające technikę informacji w biurze w oddziale i pozwala jej na bezpieczne wykorzystanie bazy danych Active Directory w biurach oddziałów z wykorzystaniem sterownika domeny wyłącznie do odczytu.
 • Widoczność i wgląd NetScaler SD-WAN pozwala na monitorowanie dostarczania aplikacji dzięki funkcjom raportowania i pomiarów. Narzędzia te pomagają zrozumieć wydajność aplikacji w celu ulepszenia rozwiązywania problemów i zarządzania przepustowością, a także przyspieszenia dostarczania aplikacji.

Jeśli chodzi o wydajność aplikacji w sieciach WAN lub sieciach komórkowych o ograniczonej przepustowości, Citrix oferuje rozwiązania przyspieszające aplikacje, zwiększające komfort stosowania jej przez użytkowników oraz obniżające koszty operacyjne. Chroń inwestycje w infrastrukturę i zwiększ produktywność mobilnych, zdalnych i oddziałowych pracowników dzięki rozwiązaniom NetScaler ADC i NetScaler SD-WAN

Raport firmy Tolly: Rozwiązanie NetScaler może być wydajniejsze nawet o 4,8 razy

Przeczytaj raport

Produkty Citrix

NetScaler SD-WAN

 • Grupuje wiele łączy WAN i tworzy jedną bezpieczną oraz logiczną ścieżkę
 • Zapewnia optymalizację i przyspieszenie WAN do obsługi aż 4 razy większej liczby użytkowników wirtualnych aplikacji i desktopów
 • Ogranicza zapotrzebowanie na przepustowość WAN i upraszcza IT na poziomie oddziału
 • Monitoruje, diagnozuje i rozwiązuje problemy z dostarczaniem aplikacji

NetScaler ADC

 • Kompresowanie danych w celu ulepszenia procesu dostarczania oraz zapewniania przyspieszenia aplikacji
 • Przenoszenie do pamięci podręcznej często wykorzystywanych plików, co zmniejsza obciążenie serwera i pozwala na wykorzystanie go do realizacji bardziej istotnych zadań
 • Zastosowanie technik modyfikacji w celu ulepszenia dostarczania w sieciach mobilnych z ograniczeniami przepustowości
 • Zapewnia szybsze działanie aplikacji i aż o 20 razy większą wydajność bazy danych.

Oglądaj

NetScaler SD-WAN opis rozwiązania

Zobacz opis rozwiązania NetScaler SD-WAN.

Przeczytaj

Dowiedz się więcej

IT na dużą odległość – zwiększanie wydajności w biurach zdalnych

Przeczytaj artykuł Network World i dowiedz się więcej na temat rozwiązań optymalizacji WAN dla IT w biurze w oddziale.