Przenoszenie aplikacji do chmury hybrydowej

Wiele organizacji migruje aplikacje do chmury, korzystając z rozwiązań hybrydowych. Niektóre aplikacje znajdują się w chmurze, inne pozostają lokalne, a nowsze aplikacje są udostępniane w modelu SaaS lub tworzone w chmurze.

Może to utrudnić zapewnienie dostępności, wydajności i bezpieczeństwa aplikacji. Produkt Citrix NetScaler jest rozwiązaniem do udostępniania aplikacji, które upraszcza wdrożenia w chmurze hybrydowej.

Nowa definicja kontrolera ADC: Zarządzanie udostępnianiem aplikacji w chmurze hybrydowej/w wielu chmurach

Dowiedz się więcej

Jeśli aplikacje są zainstalowane lokalnie i w chmurze, trzeba przełączać między wieloma narzędziami do monitorowania. Korelacja danych dotyczących użycia i wydajności, na przykład podczas rozwiązania problemów użytkowników, w wielu środowiskach może być kosztowna i uciążliwa.

Produkt NetScaler Management and Analytics System (MAS) udostępnia kompleksowy widok danych dotyczących aplikacji zarówno lokalnych, jak i chmurowych.

Musisz mieć możliwość wybrania dowolnej chmury, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom — bez ograniczeń ze strony pomocniczej infrastruktury zasobów i narzędzi oferowanej przez dostawcę chmury.

NetScaler to platforma oparta na oprogramowaniu, którą można wdrożyć w dowolnej chmurze lub lokalnie. Dzięki funkcji dzielenia pul wydajności możesz wdrażać kontrolery ADC i zasoby obsługujące obciążenia tam, gdzie jest to konieczne.

Wiele organizacji wdraża strategie wielu chmur, aby zarządzać kosztami i rozwiązywać problemy związane z przestojami oraz tolerancją awarii.

Gdy w chmurze występują przestoje serwera, rozwiązanie NetScaler ADC może przenieść obciążenia w tryb pracy awaryjnej do alternatywnego dostawcy chmury lub lokalnie.

Łączność z aplikacjami w chmurze zależy od niezawodnego połączenia z chmurą. W przypadku użytkowników w oddziałach firmy jest to jeszcze bardziej istotne.

Rozwiązanie NetScaler SD-WAN poprawia niezawodność łączy sieciowych z chmurą przez powiązanie łączy internetowych z alternatywnymi liniami sieciowymi (np. DSL, sieć satelitarna czy LTE), aby zapewnić spójne środowisko użytkownika.

Ze względu na to, że liczba aplikacji SaaS rośnie, konieczne staje się ograniczenie liczby tożsamości i haseł użytkowników w przedsiębiorstwie, które są używane w sieci.

Rozwiązanie NetScaler Unified Gateway pozwala korzystać z logowania jednokrotnego we wszystkich aplikacjach w przedsiębiorstwie, w tym w aplikacjach SaaS.

Powiązane produkty

NetScaler ADC

  • Zapewnia dostępność aplikacji we wszystkich lokalizacjach
  • Przekierowuje użytkowników w sposób automatyczny i niewidoczny do zasobów pomocniczych (chmury lub centrum danych) w przypadku awarii
  • Zapewnia wysoką dostępność podstawowych aplikacji i usług
  • Pozwala organizacjom używać zasobów w chmurze jako zapasowych centrów danych

NetScaler SD-WAN

  • Grupuje wiele łączy WAN i tworzy jedną bezpieczną oraz logiczną ścieżkę
  • Zapewnia większą odporność na awarie łączy sieciowych i internetowych z oddziału lub centrum danych do chmury

NetScaler Management and Analytics System

  • Funkcje widoczności i analizy aplikacji wdrożonych w dowolnej chmurze 
  • Automatyzuje usługi dostarczania aplikacji w chmurze publicznej i lokalnie 
  • Zapewnia wysoką dostępność aplikacji w środowiskach obejmujących wiele chmur

Oglądaj

Webinarium: Kluczowe wymagania dotyczące automatyzacji dostarczania usług w środowiskach chmury hybrydowej

Dowiedz się, jak spełniać wymagania dotyczące dostarczania aplikacji, wdrażając rozwiązania w chmurze.

Przeczytaj

Pobierz e-book — Ostateczne wytyczne dotyczące wyboru odpowiedniego kontrolera ADC w erze transformacji cyfrowej

Dowiedz się więcej

Więcej zasobów na temat ADC

Zapoznaj się z dodatkowymi filmami, dokumentacją techniczną i nie tylko.

Następny krok