Stwórz bardziej rentowną sieć operatora telefonii komórkowej

Zbliża się era sieci 5G oraz Internetu rzeczy, dlatego firmy telekomunikacyjne muszą być w stanie łatwo wdrażać usługi sieciowe o dużej przepustowości i wysokiej skalowalności, które zapewnią wysoką jakość usług i nowe strumienie przychodów. Takimi usługami mogą być przykładowo: optymalizacja TCP, optymalizacja wideo i CGNAT.

Jednocześnie dostawcy usług rozwijają nowy typ architektury sieci zwany wirtualizacją funkcji sieciowych (Network Function Virtualization, NFV), który zapewnia elastyczność, sprawność i znaczące ograniczenie wydatków inwestycyjnych i operacyjnych dzięki wdrożeniu w pełni wirtualnej sieci.

Wirtualizacja i konsolidacja Gi-LAN

Dowiedz się więcej

Operatorzy sieci komórkowych muszą dostarczać klientom wysokiej jakości usługi, aby zyskać ich lojalność, a także przyciągać nowych abonentów. W wielu krajach dokonywane są pomiary jakości usług bezprzewodowych, a ich wyniki są publikowane, co wywiera presję w zakresie pomiaru i doskonalenia wydajności.

Firma Citrix ma ponad 10-letnie doświadczenie w optymalizacji ruchu pod kątem jakości usług. Rozwiązanie NetScaler umożliwia też zarządzanie ruchem wideo, nawet gdy dane są szyfrowane. Dzięki modułowi NetScaler TCP i optymalizacji szyfrowanego wideo można uzyskać znacznie krótszy czas uruchamiania wideo i wczytywania witryn, a także zwiększyć przepustowość. Poprawia to znacząco jakość usług, przyczyniając się do wzrostu lojalności i zmniejszenia liczby rezygnacji. Można też uruchomić całkowicie nowe rodzaje usług wideo dla klientów, mając pewność co do możliwości zarządzania ruchem i zapewnienia zyskowności.

Aby móc wirtualizować i organizować sieć, sprzęt ogólnodostępny musi mieć najważniejsze funkcje sieciowe i ściśle integrować się z oprogramowaniem do organizowania.

Usługi mobilne NetScaler można wdrażać na sprzęcie ogólnodostępnym od razu. Pojedyncze wystąpienie wirtualne może uzyskać przepustowość 100 Gb/s, a dzięki klastrowaniu można osiągnąć wydajność na poziomie wielu terabitów. Obraz uzupełnia wysoka dostępność klasy operatorskiej i licencjonowanie na zasadzie „płać w miarę wzrostu potrzeb”.

Jeśli firma nie jest gotowa na wirtualizację, wykorzystaj fizyczne urządzenia klasy operatorskiej T1000 Citrix NetScaler i swobodnie migruj do wirtualnej przestrzeni w przyszłości. Usługi NetScaler są dokładnie takie same bez względu na to, czy są konsolidowane na dedykowanych urządzeniach, czy wdrażane jako funkcje sieci wirtualnych (VNF).

System zarządzania i analityki NetScaler (MAS) zapewnia funkcje zarządzania, organizowania i dostępu do informacji w ramach usług mobilnych NetScaler. System MAS jest zaawansowanym menedżerem wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV) i zapewnia ten sam interfejs do organizowania systemów niezależnie od sposobu wdrożenia usług NetScaler. Daje to pełną ochronę inwestycji i zapewnia bezproblemową ścieżkę migracji do NFV.

Usługa DNS umożliwia zamianę w pełni kwalifikowanych nazw domen używanych przez klientów i aplikacje na adresy IP. Potrzeby związane z usługami DNS rosną gwałtownie, ale rosną i ewoluują również zagrożenia bezpieczeństwa. Jeżeli usługa DNS nie działa prawidłowo, nie działa też sieć, dlatego tak ważna jest jej ochrona i zapewnienie ciągłej i bezproblemowej pracy.

Rozwiązanie NetScaler zapewnia rozbudowany zestaw funkcji DNS, pełniąc rolę autorytatywnego serwera nazw domen (ADNS), a także udostępnia funkcje równoważenia obciążenia i pamięci podręcznej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa usługi DNS rozwiązanie NetScaler obsługuje protokół DNSSEC i może chronić przed licznymi atakami wykorzystującymi tę usługę, takimi jak DDoS, zatruwanie DNS i innymi.

Translator adresów sieciowych klasy operatorskiej (CGNAT lub CGN) lub wielkoskalowe rozwiązanie NAT jest ważną funkcją sieciową, która pozwala zachować inwestycje w sprzęt wykorzystujący protokół IPv4 i zarządzać migracją do protokołu IPv6.

Rozwiązanie NetScaler udostępnia w pełni funkcjonalną usługę CGNAT, którą można wdrożyć jako funkcję sieci wirtualnej na ogólnodostępnym sprzęcie lub skonsolidować z innymi usługami sieciowymi na urządzeniu klasy operatorskiej.

W dzisiejszych czasach obecna jest pilna potrzeba upraszczania sieci w celu optymalizacji wydajności, zwiększania elastyczności i ułatwiania rozwoju.

Poza optymalizacją TCP, optymalizacją wideo, usługami DNS i CGNAT rozwiązanie NetScaler zapewnia też funkcje filtrowania zawartości, ochrony przed atakami typu DDoS, łączenie usługi i szereg usług kontrolera dostarczania aplikacji (ADC). Oczywiście wszystkie te usługi można wdrażać, zarządzać nimi i organizować spójnie przy użyciu systemu NetScaler MAS bez względu na to, czy są wdrożone na urządzeniach, czy też jako funkcje sieci wirtualnej.  

System zarządzania i analityki NetScaler oraz NetScaler (MAS)
dla operatorów sieci komórkowych

  • Pełny zestaw usług/funkcji VNF (optymalizacja TCP, CGNAT, optymalizacja wideo, sterowanie ruchem, pamięć podręczna DNS, równoważenie obciążenia, ochrona przed atakami typu DDoS)
  • Pełna wirtualizacja funkcji sieciowych i obsługa sieci SDN
  • Najlepszy współczynnik ceny do wydajności niezależnie od wdrożenia jako urządzenie fizyczne lub zestaw funkcji sieci wirtualnej
  • Bezproblemowa migracja z rozwiązań fizycznych do rozwiązań hybrydowych i wirtualnych
  • Pełna integracja z systemami organizowania
  • Unikatowa funkcjonalność optymalizacji adaptacyjnej transmisji szybkości bitów wideo, nawet w przypadku danych szyfrowanych

Oglądaj

Optymalizacja adaptacyjnej transmisji szybkości bitów

Dowiedz się, jak optymalizacja adaptacyjnej transmisji szybkości bitów Citrix rozwiązuje problemy ABR w środowisku mobilnym.

Przeczytaj

Optymalizacja szyfrowanego wideo 

Popraw jakość obrazu nawet wtedy, gdy ruch jest szyfrowany.

Dowiedz się więcej

Więcej zasobów dla firm telekomunikacyjnych

Zapoznaj się z krótkimi opisani rozwiązań, dokumentami technicznymi i nie tylko.