Zyskaj wgląd w wirtualne aplikacje, desktopy i użytkowników

Cyfrowa przestrzeń robocza upraszcza udostępnianie desktopów i aplikacji w całej organizacji, a także zarządzanie nimi. Potrzebny jest jednak pełny wgląd w przepływ ruchu, aby zrozumieć i rozwiązać problemy związane z wydajnością aplikacji oraz dostępem użytkowników i zapewnić wysoką wydajność obsługi.

Dowiedz się więcej

Usługa HDX Insight w rozwiązaniu Citrix Application Delivery Management umożliwia administratorom badanie danych sieciowych na różnych poziomach, w tym desktopów, aplikacji, grup użytkowników i użytkowników, co pozwala na szybszą analizę przyczyn problemów. Poza konsolą Citrix Application Delivery Management administratorzy usług Citrix Virtual Apps and Desktops mogą przeglądać dane HDX Insight bezpośrednio w oprogramowaniu Citrix Director. Możliwe jest też przeglądanie informacji o zakłóceniach i opóźnieniach na poziomie protokołu TCP ze szczegółowym podziałem opóźnień sesji ICA według klienta, czasu błądzenia ICA oraz serwera. Można wyświetlać informacje w czasie rzeczywistym lub archiwalne — a wszystko to na czytelnych pulpitach.

Rozwiązanie Citrix Application Delivery Management udostępnia następujące raporty zarówno w widoku archiwalnym, jak i czasu rzeczywistego

  • Użytkownicy według liczby uruchomionych aplikacji i desktopów, zużytej przepustowości, informacji o urządzeniach klientów, liczby uruchomień aplikacji, aktywnych sesji, aktywnych desktopów i opóźnienia.
  • Desktopy (w konkretnym okresie) wszystkich użytkowników Citrix Virtual Virtual Apps and Desktops według łącznej liczby uruchomień, nawiązanych sesji, czasu pracy i opóźnienia sesji.
  • Aplikacje (w konkretnym okresie) wszystkich użytkowników CitrixVirtual Virtual Apps and Desktops według czasu pracy i łącznej liczby uruchomień

Usługa Gateway Insight w rozwiązaniu Citrix Application Delivery Management zapewnia wgląd w informacje o błędach logowania użytkowników niezależnie od trybu dostępu.

Gateway Insight umożliwia przeglądanie następujących informacji:

  • Lista zalogowanych użytkowników, liczba aktywnych sesji, liczba zużytych bajtów oraz liczba licencji używanych przez wszystkich użytkowników. 
  • Analiza punktów końcowych (EPA) oraz błędy uwierzytelniania, jednokrotnego logowania (SSO) i uruchamiania aplikacji przez użytkownika. 
  • Szczegóły aktywnych i zakończonych sesji użytkownika.  

Rozwiązanie Citrix Application Delivery Management zapewnia też wgląd w przyczyny błędów uruchamiania aplikacji w odniesieniu do aplikacji wirtualnych. Ułatwia to rozwiązywanie problemów z logowaniem lub uruchamianiem aplikacji. Możliwe jest przeglądanie liczby uruchomionych aplikacji, aktywnych sesji i przesłanych bajtów oraz zużycia przepustowości przez poszczególne aplikacje. Ponadto można przeglądać szczegółowe informacje dotyczące użytkowników, sesji, przepustowości i błędów uruchamiania w odniesieniu do aplikacji.

W odróżnieniu od innych rozwiązań, które mają wiele punktów styku i wymagają złożonej konfiguracji sieciowych punktów dostępu lub inwazyjnych agentów, rozwiązanie Citrix Application Delivery Management zapewnia kompleksowy wgląd w istniejącą infrastrukturę kontrolerów Citrix ADC, bram Citrix Gateway lub wystąpień Citrix SD-WAN. Wymagane narzędzia są już częścią tych rozwiązań. Należy je tylko włączyć i skonfigurować na potrzeby rozwiązania Citrix Application Delivery Management.

Produkt Citrix

Citrix Application Delivery Management

  • Funkcje widoczności i analizy aplikacji wdrożonych w dowolnej chmurze
  • Automatyzuje usługi dostarczania aplikacji w chmurze publicznej i lokalnie
  • Zapewnia wysoką dostępność aplikacji w środowiskach obejmujących wiele chmur