Zyskaj wgląd w wirtualne aplikacje, desktopy i użytkowników

Cyfrowa przestrzeń robocza upraszcza udostępnianie desktopów i aplikacji w całej organizacji, a także zarządzanie nimi. Potrzebny jest jednak pełny wgląd w przepływ ruchu, aby zrozumieć i rozwiązać problemy związane z wydajnością aplikacji oraz dostępem użytkowników i zapewnić wysoką wydajność obsługi.

Rozwiązanie Citrix Application Delivery Management zapewnia pełny wgląd i szczegółowe informacje o usługach Citrix Virtual Apps and Desktops dzięki inteligentnym narzędziom analitycznym.

Usługi Citrix Virtual Apps and Desktops zapewniają wirtualizację aplikacji i desktopów. Podstawą rozwiązań wirtualizacji firmy Citrix jest technologia Citrix HDX, która została opracowana, aby inteligentnie dopasowywać protokół Independent Computing Architecture (ICA™) do szerokiej gamy scenariuszy dotyczących użytkowników i sieci. Rozwiązanie Citrix Application Delivery Management zapewnia unikatowy wgląd w ogólną wydajność technologii Citrix HDX i protokołu ICA, zapewniając informacje niezbędne do optymalizacji dostarczania Citrix Virtual Apps oraz Desktops.

Dowiedz się więcej

Usługa HDX Insight w rozwiązaniu Citrix Application Delivery Management umożliwia administratorom badanie danych sieciowych na różnych poziomach, w tym desktopów, aplikacji, grup użytkowników i użytkowników, co pozwala na szybszą analizę przyczyn problemów. Poza konsolą Citrix Application Delivery Management administratorzy usług Citrix Virtual Apps and Desktops mogą przeglądać dane HDX Insight bezpośrednio w oprogramowaniu Citrix Director. Możliwe jest też przeglądanie informacji o zakłóceniach i opóźnieniach na poziomie protokołu TCP ze szczegółowym podziałem opóźnień sesji ICA według klienta, czasu błądzenia ICA oraz serwera. Można wyświetlać informacje w czasie rzeczywistym lub archiwalne — a wszystko to na czytelnych pulpitach.

Po połączeniu rozwiązania Citrix Application Delivery Management z wystąpieniami Citrix ADC można identyfikować połączenia ICA, aby zapewnić pełny wgląd w protokół. Citrix Application Delivery Management jest jedynym rozwiązaniem, które umożliwia niezawodną analizę technologii ICA/HDX, co pozwala zapewnić szczegółowe dane na poziomie kanału wirtualnego.

Informacje zbiorcze (wysokiego poziomu) z możliwością przechodzenia do danych poziomu sesji można przeglądać z kilku różnych perspektyw, w tym użytkowników, aplikacji, desktopów i bram.

Rozwiązanie Citrix Application Delivery Management udostępnia następujące raporty zarówno w widoku archiwalnym, jak i czasu rzeczywistego

 • Użytkownicy według liczby uruchomionych aplikacji i desktopów, zużytej przepustowości, informacji o urządzeniach klientów, liczby uruchomień aplikacji, aktywnych sesji, aktywnych desktopów i opóźnienia.
 • Desktopy (w konkretnym okresie) wszystkich użytkowników Citrix Virtual Virtual Apps and Desktops według łącznej liczby uruchomień, nawiązanych sesji, czasu pracy i opóźnienia sesji.
 • Aplikacje (w konkretnym okresie) wszystkich użytkowników CitrixVirtual Virtual Apps and Desktops według czasu pracy i łącznej liczby uruchomień

Usługa Gateway Insight w rozwiązaniu Citrix Application Delivery Management zapewnia wgląd w informacje o błędach logowania użytkowników niezależnie od trybu dostępu.

Gateway Insight umożliwia przeglądanie następujących informacji:

 • Lista zalogowanych użytkowników, liczba aktywnych sesji, liczba zużytych bajtów oraz liczba licencji używanych przez wszystkich użytkowników. 
 • Analiza punktów końcowych (EPA) oraz błędy uwierzytelniania, jednokrotnego logowania (SSO) i uruchamiania aplikacji przez użytkownika. 
 • Szczegóły aktywnych i zakończonych sesji użytkownika.  

Rozwiązanie Citrix Application Delivery Management zapewnia też wgląd w przyczyny błędów uruchamiania aplikacji w odniesieniu do aplikacji wirtualnych. Ułatwia to rozwiązywanie problemów z logowaniem lub uruchamianiem aplikacji. Możliwe jest przeglądanie liczby uruchomionych aplikacji, aktywnych sesji i przesłanych bajtów oraz zużycia przepustowości przez poszczególne aplikacje. Ponadto można przeglądać szczegółowe informacje dotyczące użytkowników, sesji, przepustowości i błędów uruchamiania w odniesieniu do aplikacji.

W odróżnieniu od innych rozwiązań, które mają wiele punktów styku i wymagają złożonej konfiguracji sieciowych punktów dostępu lub inwazyjnych agentów, rozwiązanie Citrix Application Delivery Management zapewnia kompleksowy wgląd w istniejącą infrastrukturę kontrolerów Citrix ADC, bram Citrix Gateway lub wystąpień Citrix SD-WAN. Wymagane narzędzia są już częścią tych rozwiązań. Należy je tylko włączyć i skonfigurować na potrzeby rozwiązania Citrix Application Delivery Management.

Wgląd w ruch VDI jest tylko jedną z korzyści rozwiązania Citrix Application Delivery Management.

Rozwiązanie Citrix Application Delivery Management jest dostępne jako usługa chmurowa lub oprogramowanie do pobrania.

Wypróbuj darmową wersję próbną

Powiązane produkty

Citrix Application Delivery Management

 • Funkcje widoczności i analizy aplikacji wdrożonych w dowolnej chmurze
 • Automatyzuje usługi dostarczania aplikacji w chmurze publicznej i lokalnie
 • Zapewnia wysoką dostępność aplikacji w środowiskach obejmujących wiele chmur

Citrix ADC

 • Zapewnia dostępność aplikacji we wszystkich lokalizacjach
 • Przekierowuje użytkowników w sposób automatyczny i niewidoczny do zasobów pomocniczych (chmury lub centrum danych) w przypadku awarii
 • Zapewnia wysoką dostępność podstawowych aplikacji i usług
 • Pozwala organizacjom używać zasobów w chmurze jako zapasowych centrów danych

Citrix SD-WAN

 • Ograniczenie kosztów sieci WAN do 80 procent względem MPLS i innych tradycyjnych rozwiązań
 • Zwiększenie niezawodności budżetowych połączeń WAN do poziomu MPLS
 • Przekształcenie połączeń zapasowych na połączenia aktywne w celu zwiększenia przepustowości bez dodatkowego kosztu
 • Uproszczenie zarządzania i monitorowania

Oglądaj

Przegląd pulpitu aplikacji Citrix Application Delivery Management

Pulpit aplikacji Citrix ADC MAS 12.0 umożliwia przeglądanie szczegółów wydajności wszystkich aplikacji zarządzanych przez kontroler Citrix ADC w środowiskach usług.

Dowiedz się więcej

Więcej zasobów dotyczących rozwiązania Citrix Application Delivery Management

Zobacz dodatkowe filmy, podsumowania rozwiązań i nie tylko.