Zyskaj wgląd w wirtualne aplikacje, desktopy i użytkowników

Cyfrowa przestrzeń robocza upraszcza udostępnianie desktopów i aplikacji w całej organizacji, a także zarządzanie nimi. Potrzebny jest jednak pełny wgląd w przepływ ruchu, aby zrozumieć i rozwiązać problemy związane z wydajnością aplikacji oraz dostępem użytkowników i zapewnić wysoką wydajność obsługi.

Rozwiązanie NetScaler Management and Analytics Service (MAS) zapewnia pełny wgląd i szczegółowe informacje o aplikacjach i desktopach wirtualnych Citrix przy użyciu inteligentnych narzędzi analitycznych.

NetScaler MAS: wgląd w działanie rozwiązań XenApp i XenDesktop

Rozwiązania CitrixXenApp i XenDesktop są wykorzystywane do wirtualizacji aplikacji i desktopów. Podstawą rozwiązań wirtualizacji firmy Citrix jest technologia Citrix HDX, która została opracowana, aby inteligentnie dopasowywać protokół Independent Computing Architecture (ICA™) do szerokiej gamy scenariuszy dotyczących użytkowników i sieci. Rozwiązanie NetScaler MAS zapewnia unikatowy wgląd w ogólną wydajność technologii Citrix HDX i protokołu ICA, udostępniając informacje niezbędne do optymalizacji dostarczania aplikacji i desktopów wirtualnych.

Dowiedz się więcej

Funkcja HDX Insight w rozwiązaniu NetScaler MAS umożliwia administratorom badanie różnych aspektów danych sieciowych, m.in. na poziomie desktopów, aplikacji, grup użytkowników i pojedynczych użytkowników, co pozwala na szybszą analizę przyczyn problemów. Poza konsolą MAS administratorzy rozwiązań XenApp i XenDesktop mogą przeglądać dane HDX Insight bezpośrednio w narzędziu Citrix Director. Możliwe jest też przeglądanie informacji o zakłóceniach i opóźnieniach na poziomie protokołu TCP ze szczegółowym podziałem opóźnień sesji ICA według klienta, czasu błądzenia ICA oraz serwera. Można wyświetlać informacje w czasie rzeczywistym lub archiwalne — a wszystko to na czytelnych pulpitach.

Po połączeniu rozwiązania NetScaler MAS z wystąpieniami kontrolera NetScaler można identyfikować połączenia protokołu ICA, aby zapewnić pełny wgląd w jego działanie. NetScaler MAS jest jedynym rozwiązaniem, które umożliwia niezawodną analizę działania technologii ICA/HDX, udostępniając szczegółowe dane na poziomie kanału wirtualnego.

Informacje zbiorcze (wysokiego poziomu) z możliwością przechodzenia do danych poziomu sesji można przeglądać z kilku różnych perspektyw, w tym użytkowników, aplikacji, desktopów i bram.

Rozwiązanie NetScaler MAS udostępnia następujące raporty (w widoku archiwalnym i w widoku czasu rzeczywistego)

 • Użytkownicy według liczby uruchomionych aplikacji i desktopów, zużytej przepustowości, informacji o urządzeniach klientów, liczby uruchomień aplikacji, aktywnych sesji, aktywnych desktopów i opóźnienia.
 • Desktopy (w konkretnym okresie) wszystkich użytkowników w rozwiązaniach XenApp i XenDesktop według łącznej liczby uruchomień, nawiązanych sesji, czasu pracy i opóźnienia sesji.
 • Aplikacje (w konkretnym okresie) wszystkich użytkowników w rozwiązaniach XenApp i XenDesktop według czasu pracy i łącznej liczby uruchomień.

Funkcja Gateway Insight w rozwiązaniu NetScaler MAS zapewnia wgląd w informacje o błędach logowania użytkowników niezależnie od trybu dostępu.

Gateway Insight umożliwia przeglądanie następujących informacji:

 • Lista zalogowanych użytkowników, liczba aktywnych sesji, liczba zużytych bajtów oraz liczba licencji używanych przez wszystkich użytkowników. 
 • Analiza punktów końcowych (EPA) oraz błędy uwierzytelniania, jednokrotnego logowania (SSO) i uruchamiania aplikacji przez użytkownika. 
 • Szczegóły aktywnych i zakończonych sesji użytkownika.  

Rozwiązanie NetScaler MAS zapewnia też wgląd w przyczyny błędów uruchamiania aplikacji w odniesieniu do aplikacji wirtualnych. Ułatwia to rozwiązywanie problemów z logowaniem lub uruchamianiem aplikacji. Możliwe jest przeglądanie liczby uruchomionych aplikacji, aktywnych sesji i przesłanych bajtów oraz zużycia przepustowości przez poszczególne aplikacje. Ponadto można przeglądać szczegółowe informacje dotyczące użytkowników, sesji, przepustowości i błędów uruchamiania w odniesieniu do aplikacji.

W odróżnieniu od innych rozwiązań, które mają wiele punktów styku i wymagają złożonej konfiguracji sieciowych punktów dostępu lub inwazyjnych agentów, rozwiązanie NetScaler MAS zapewnia kompleksowy wgląd w istniejącą infrastrukturę kontrolerów NetScaler ADC, bram NetScaler Gateway oraz wystąpień NetScaler SD-WAN. Wymagane narzędzia są już częścią tych rozwiązań. Należy je tylko włączyć i skonfigurować na potrzeby NetScaler MAS.

Możliwość wglądu w ruch sieciowy w infrastrukturze VDI jest tylko jedną z zalet rozwiązania NetScaler MAS.

Rozwiązanie NetScaler MAS jest dostępne jako usługa chmurowa lub oprogramowanie do pobrania.

Wypróbuj darmową wersję próbną

Powiązane produkty

NetScaler Management and Analytics System

 • Funkcje widoczności i analizy aplikacji wdrożonych w dowolnej chmurze
 • Automatyzuje usługi dostarczania aplikacji w chmurze publicznej i lokalnie
 • Zapewnia wysoką dostępność aplikacji w środowiskach obejmujących wiele chmur

NetScaler ADC

 • Zapewnia dostępność aplikacji we wszystkich lokalizacjach
 • Przekierowuje użytkowników w sposób automatyczny i niewidoczny do zasobów pomocniczych (chmury lub centrum danych) w przypadku awarii
 • Zapewnia wysoką dostępność podstawowych aplikacji i usług
 • Pozwala organizacjom używać zasobów w chmurze jako zapasowych centrów danych

NetScaler SD-WAN

 • Ograniczenie kosztów sieci WAN do 80 procent względem MPLS i innych tradycyjnych rozwiązań
 • Zwiększenie niezawodności budżetowych połączeń WAN do poziomu MPLS
 • Przekształcenie połączeń zapasowych na połączenia aktywne w celu zwiększenia przepustowości bez dodatkowego kosztu
 • Uproszczenie zarządzania i monitorowania

Oglądaj

Przegląd pulpitu aplikacji NetScaler MAS

Pulpit aplikacji NetScaler MAS 12.0 umożliwia przeglądanie szczegółów wydajności wszystkich aplikacji zarządzanych przez kontroler NetScaler w różnych środowiskach usług.

Dowiedz się więcej

Więcej zasobów dotyczących NetScaler MAS

Zobacz dodatkowe filmy, podsumowania rozwiązań i nie tylko. 

Następny krok