Wytyczne rynkowe firmy Gartner 2017 dotyczące rozwiązań ADC (Application Delivery Controller)

Rozwiązania ADC (ang. Application Delivery Controller — kontroler dostarczania aplikacji) umożliwiają uzyskanie środowiska zgodnego z oczekiwaniami klientów, zapewniając dostępność, wydajność i bezpieczeństwo aplikacji. Obecnie firmy muszą szybko znaleźć sobie miejsce w realiach transformacji cyfrowej. Aplikacje są przenoszone do chmury, a monolityczne obciążenia migrują do architektur mikrousług. Rozwiązania ADC są unowocześniane, aby sprostać wyzwaniom nowego świata.  

Zapoznaj się z wytycznymi rynkowymi firmy Gartner dotyczącymi rozwiązań ADC z roku 2017 i uzyskaj informacje na następujące tematy:

  • Nowe trendy na rynku i przykłady użycia rozwiązań ADC w przyszłości 
  • Różnice między dostawcami w branży
  • Najważniejsze kryteria oceny, według których będzie odbywać się proces decyzyjny

Zarejestruj się, aby pobrać raport.

Firma Citrix umożliwia swoim klientom bezpieczny dostęp do aplikacji w przedsiębiorstwach już od ponad 25 lat. Dlatego można zaufać naszym rozwiązaniom w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa i widoczności w organizacji.

Raport „Wytyczne rynkowe firmy Gartner dotyczące rozwiązań ADC”, analitycy: Mark Fabbi, Andrew Lerner. Opublikowano: 22 listopada 2017. Identyfikator: G00326165

Firma Gartner nie jest związana z żadnym producentem, produktem ani usługą przedstawionymi w tej publikacji naukowej i nie doradza użytkownikom wyboru tylko tych producentów z najwyższymi ocenami lub wskazanych inaczej. Publikacje naukowe firmy Gartner zawierają opinie pracowników firmy Gartner i nie powinny być odbierane jako ustalenia faktyczne. Firma Gartner zrzeka się jakichkolwiek jawnych lub dorozumianych gwarancji w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji pokupności lub przydatności do konkretnego celu.

Wykresy zostały opublikowane przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu naukowego i powinny być oceniane w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner można uzyskać na żądanie od firmy Citrix Systems, Inc.