Gromadzenie danych analitycznych za pomocą uczenia maszynowego

Prognostyczne i rekomendacyjne dane analityczne zbierane ze wszystkich produktów Citrix

Rozwiązanie Citrix Analytics zbiera dane ze wszystkich produktów Citrix, generując przydane informacje analityczne umożliwiające administratorom proaktywne reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników i aplikacji, poprawianie wydajności aplikacji oraz zapewnienie sprawniejszego działania systemu.

Przegląd rozwiązania Citrix Analytics

Uzyskaj więcej informacji o Citrix Analytics

Rozwiązanie Citrix Analytics wykorzystuje uczenie maszynowe do przetwarzania danych obejmujących ruch sieciowy, użytkowników, pliki i punkty końcowe w celu identyfikacji podejrzanych działań użytkowników i nieprawidłowego działania aplikacji oraz podejmowania odpowiednich działań. Proste pulpity wizualne dostarczane jako usługi Citrix Cloud przedstawiają informacje w przejrzysty i czytelny sposób.

Wypróbuj interaktywną demonstrację Citrix Analytics

Poznaj niektóre najważniejsze zastosowania rozwiązania Citrix Analytics

Oprogramowanie ransomware działa w następujący sposób: po zainfekowaniu urządzenia lub konta użytkownika oprogramowanie kasuje pliki i zastępuje je plikami szyfrowanymi. Potem wyświetla informację o możliwości odblokowania plików użytkownika za opłatą. Rozwiązanie Citrix Analytics wykorzystuje funkcje Citrix Content Collaboration do wykrywania nieprawidłowych operacji usuwania plików i innych oznak ataku, a następnie może podjąć czynności, aby go uniemożliwić. Przykładowo możliwe jest przeniesienie użytkownika do kwarantanny lub jego wylogowanie z systemu.

Dzięki rozwiązaniu Citrix Access Control administratorzy Citrix są ostrzegani o użytkownikach, którzy narażają firmę, uzyskując dostęp do niebezpiecznych adresów URL lub adresów z czarnej listy. Wskaźniki zagrożenia powodują przeniesienie profilu zagrożenia użytkownika do wyższej kategorii. Potem mogą zostać podjęte czynności prewencyjne, aby wylogować użytkownika z systemu lub w inny sposób zatrzymać niezgodne działanie.

W ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przedsiębiorstwa zaczną postrzegać analizy danych, wizualne pulpity, prognostyczne i tradycyjne analizy jako kluczowe inwestycje zwiększające wartość przedsiębiorstwa.
IDG: Środowisko danych i analiz w przedsiębiorstwie
2018