Gromadzenie danych analitycznych za pomocą uczenia maszynowego

Prognostyczne i rekomendacyjne dane analityczne zbierane ze wszystkich produktów Citrix

Citrix Analytics gromadzi dane ruchu sieciowego, użytkowników, plików i punktów końcowych w środowiskach Citrix. Te możliwe do obsłużenia analizy umożliwiają administratorom Citrix proaktywne reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika, poprawianie wydajności aplikacji i optymalizowanie działań IT.

Analiza w czasie rzeczywistym do walki z rzeczywistymi zagrożeniami

W ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przedsiębiorstwa zaczną postrzegać analizy danych, pulpity wizualne oraz analizy prognostyczne i rekomendacyjne jako kluczowe inwestycje zwiększające wartość biznesową.
IDG: Środowisko danych i analiz w przedsiębiorstwie
2018

Rozwiązanie Citrix Analytics integruje się ze środowiskami Microsoft za pośrednictwem interfejsu Microsoft Graph Security API, zapewniając szczegółowy i ujednolicony wgląd w profile ryzyka użytkowników w rozwiązaniach Citrix i Microsoft.

Analityka w usłudze Microsoft Security Graph

Eksportuj dane Citrix Analytics do środowiska Splunk, aby otrzymywać alerty zabezpieczeń w jednym miejscu i scentralizować zabezpieczenia.

Integracja Splunk z rozwiązaniem Citrix Analytics

Następny krok