Gromadzenie danych analitycznych za pomocą uczenia maszynowego

Prognostyczne i rekomendacyjne dane analityczne zbierane ze wszystkich produktów Citrix

Rozwiązanie Citrix Analytics zbiera dane ze wszystkich produktów Citrix, generując przydane informacje analityczne umożliwiające administratorom proaktywne reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników i aplikacji, poprawianie wydajności aplikacji oraz zapewnienie sprawniejszego działania systemu.

Analiza w czasie rzeczywistym do walki z rzeczywistymi zagrożeniami

Poznaj niektóre najważniejsze zastosowania rozwiązania Citrix Analytics

W ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przedsiębiorstwa zaczną postrzegać analizy danych, pulpity wizualne oraz analizy prognostyczne i rekomendacyjne jako kluczowe inwestycje zwiększające wartość biznesową.
IDG: Środowisko danych i analiz w przedsiębiorstwie
2018

Następny krok