Gromadzenie danych analitycznych za pomocą uczenia maszynowego

Prognostyczne i rekomendacyjne dane analityczne zbierane ze wszystkich produktów Citrix

Rozwiązanie Citrix Analytics zbiera dane ze wszystkich produktów Citrix, generując przydane informacje analityczne umożliwiające administratorom proaktywne reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników i aplikacji, poprawianie wydajności aplikacji oraz zapewnienie sprawniejszego działania systemu.

Przegląd rozwiązania Citrix Analytics

Większe możliwości dzięki rozwiązaniu Citrix Analytics

Rozwiązanie Citrix Analytics wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy danych obejmujących ruch sieciowy, użytkowników, pliki i punkty końcowe w celu identyfikacji podejrzanych działań użytkowników i nieprawidłowego działania aplikacji oraz podejmowania odpowiednich działań. Proste pulpity wizualne dostarczane jako usługi Citrix Cloud przedstawiają informacje w przejrzysty i czytelny sposób.

Wypróbuj interaktywną wersję demonstracyjną rozwiązania Citrix Analytics

Poznaj niektóre najważniejsze zastosowania rozwiązania Citrix Analytics

Oprogramowanie ransomware działa w następujący sposób: po zainfekowaniu urządzenia lub konta użytkownika oprogramowanie kasuje pliki i zastępuje je plikami szyfrowanymi. Potem wyświetla informację o możliwości odblokowania plików użytkownika za opłatą. Rozwiązanie Citrix Analytics wykorzystuje funkcje Citrix Content Collaboration do wykrywania nieprawidłowych operacji usuwania plików i innych oznak ataku, a następnie może podjąć czynności, aby go uniemożliwić. Przykładowo możliwe jest przeniesienie użytkownika do kwarantanny lub jego wylogowanie z systemu.

Dzięki rozwiązaniu Citrix Access Control administratorzy systemu Citrix są ostrzegani o użytkownikach, którzy narażają firmę na ryzyko, uzyskując dostęp do niebezpiecznych adresów URL lub adresów z czarnej listy. Wskaźniki zagrożenia powodują przeniesienie profilu zagrożenia użytkownika do wyższej kategorii. Potem mogą zostać podjęte czynności prewencyjne, aby wylogować użytkownika z systemu lub w inny sposób zatrzymać niezgodne działanie.

W ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przedsiębiorstwa zaczną postrzegać analizy danych, pulpity wizualne oraz analizy prognostyczne i rekomendacyjne jako kluczowe inwestycje zwiększające wartość biznesową.
IDG: Środowisko danych i analiz w przedsiębiorstwie
2018

Następny krok