Dostarczanie bezpiecznych cyfrowych przestrzeni roboczych z dowolnej chmury lub chmury hybrydowej

Usługi Citrix Cloud upraszczają dostarczanie technologii firmy Citrix i zarządzanie nimi, ułatwiając rozbudowę istniejących wdrożeń oprogramowania w lokalizacjach lub ich całkowite przeniesienie do chmury.  Możesz tworzyć i wdrażać bezpieczne przestrzenie robocze w ciągu godzin, a nie tygodni, umieszczając najważniejsze aplikacje, desktopy i zasoby danych w dowolnej chmurze lub chmurze hybrydowej.

Citrix Workspace (poprzednio Citrix Workspace Service)

Połącz korzyści wynikające z wirtualizacji aplikacji i desktopów, zarządzania punktami końcowymi, współpracy z zawartością i kontroli dostępu do aplikacji sieciowych/SaaS, aby dostarczać bezpieczne cyfrowe przestrzenie robocze potrzebne firmie.

Dostępne usługi

Citrix Virtual Apps and Desktops
(poprzednio usługi XenApp i XenDesktop)

Citrix Endpoint Management
(poprzednio usługa XenMobile)

Citrix Content Collaboration
(integracja z ShareFile)

Citrix Access Control

Citrix Analytics

Wszystkie usługi chmurowe

Citrix Virtual Apps and Desktops
(poprzednio usługi XenApp i XenDesktop)
Zapewniaj bezpieczny dostęp do wirtualnych aplikacji i desktopów Windows, Linux i sieciowych. Zarządzaj centralnie aplikacjami i desktopami z wielu lokalizacji zasobów, zachowując jednocześnie nowoczesne środowisko użytkownika końcowego.

Citrix Endpoint Management
(poprzednio usługa XenMobile)
Udostępniaj oparte na chmurze, kompletne rozwiązanie ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi, w tym funkcje do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM), zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM) i aplikacjami zwiększającymi produktywność — na urządzeniach użytkowników lub firmowych.

Citrix Content Collaboration
(integracja z ShareFile)
Zapewniaj bezpieczny dostęp do plików i danych na dowolnym urządzeniu, w dowolnej infrastrukturze. Kontroluj sposób i moment zapisywania danych, równocześnie zaspokajając potrzeby mobilności i współpracy pracowników oraz spełniając wymogi bezpieczeństwa danych określone w przedsiębiorstwie.

Citrix Secure Browser
(poprzednio Secure Browser Standard)
Chroń sieć firmową przed atakami wykorzystującymi przeglądarki przez izolację działań związanych z przeglądaniem witryn do infrastruktury chmury publicznej. Zapewnij użytkownikom bezpieczny dostęp do Internetu bez naruszania bezpieczeństwa, dostarczając stały i bezpieczny dostęp zdalny do aplikacji internetowych bez konieczności konfiguracji punktów końcowych.

Citrix App Layering
Twórz pakiety dowolnej aplikacji systemu Windows w formacie przenośnego dysku wirtualnego z normalnym instalatorem i dostarczaj je w dowolne miejsce bez potrzeby instalowania. Aktualizuj je, łącz z innymi warstwami, wycofuj lub usuwaj równie łatwo.

Citrix Smart Tools
Łatwe w eksploatacji usługi umożliwiają administratorom Citrix bezproblemową optymalizację witryn Citrix przez aktywne sprawdzanie stanu działających systemów i kontrolowanie kosztów dzięki skalowaniu na żądanie.

Citrix Virtual Apps Essentials
Łatwo i bezpiecznie dostarczaj aplikacje systemu Windows w Azure Cloud na dowolne urządzenie. Dostępne w sklepie Azure Marketplace.

Citrix Virtual Desktops Essentials
Przyspiesz migrację Windows 10 Enterprise za pomocą rozwiązań firmy Citrix i Microsoft. Dostępne w sklepie Azure Marketplace.

Citrix Access Control
Zapewnij dostęp po jednokrotnym logowaniu (SSO) do aplikacji SaaS, internetowych i wirtualnych z ulepszonymi zabezpieczeniami dla aplikacji SaaS i internetowych oraz dostęp do Internetu, który zapewnia ochronę własności intelektualnej, a jednocześnie zapewnia użytkownikom bezproblemową obsługę.

Citrix Application Delivery Management
(poprzednio NetScaler Management and Analytics Service)
Uzyskaj kompletną widoczność i kontrolę infrastruktury aplikacji we wszystkich chmurach. Używając danych aplikacji i sieci, z łatwością przeglądaj podsumowania i szczegółowe analizy, aby umożliwić szybsze rozwiązywanie problemów i aktywne zarządzanie wydajnością oraz zagrożeniami bezpieczeństwa.

Citrix Gateway
(poprzednio NetScaler Gateway Service)
Wykorzystaj najbezpieczniejszy sposób dostarczania wirtualnych aplikacji i desktopów dzięki łatwemu we wdrażaniu i zarządzaniu rozwiązaniu chmurowemu. Zagwarantuj dostępność usług Citrix Virtual Virtual Apps and Desktops oraz zapewnij najlepsze możliwości użytkowników na dowolnym urządzeniu i w dowolnym otoczeniu sieciowym.

Citrix SD-WAN Orchestrator
Uzyskaj dostęp do intuicyjnych pulpitów nawigacyjnych i raportów, aby móc monitorować stan i wydajność sieci, zachowując jednocześnie kontrolę administracyjną nad siecią SD-WAN. This service is available to customers who are consuming SD-WAN as a service through a Citrix SD-WAN Managed Service Provider partner.

Citrix Intelligent Traffic Management
Rozwiązanie Citrix Intelligent Traffic Management ułatwia przedstawianie i optymalizowanie ruchu do aplikacji internetowych poprzez gromadzenie miliardów punktów danych wydajności i dostępności od użytkowników rzeczywistych z całego Internetu. Zapewnij optymalne doświadczenia użytkownika przy użyciu rozwiązania Citrix Intelligent Traffic Management, przeglądając dane wydajności aplikacji z kontrolera Citrix ADC, aby umożliwić kierowanie ruchu do najlepszych repozytoriów zawartości/aplikacji dla każdego użytkownika w danym czasie.

Citrix Web App Firewall
(poprzednio NetScaler Web App Security Service)
Chroń aplikacje internetowe i infrastrukturę przed atakami przy użyciu narzędzi bezpieczeństwa takich jak podpisy, czarne i białe listy adresów URL / aplikacji oraz ocen adresów IP. Zapewnij funkcje przechowywania danych historycznych, aby ułatwić analizę działań i zdarzeń.

Citrix Analytics
Możliwe do obsłużenia analizy dostarczane przez wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na podstawie danych gromadzonych z całego portfolio Citrix pozwalają znacząco ograniczyć zagrożenia bezpieczeństwa, poprawić wydajność aplikacji i optymalizować działania IT.

Zobacz rozwiązanie Citrix Workspace w akcji

Obejrzyj interaktywną demonstrację na żywo 

Zarejestruj się, aby wziąć udział w prezentacji na żywo i zobaczyć rozwiązanie Citrix Workspace w akcji. Zobacz, jak zarządzać aplikacjami, desktopami, danymi i urządzeniami za pomocą jednego rozwiązania.