Citrix Analytics

Aktywne zarządzanie zagrożeniami bezpieczeństwa wynikającymi z działań użytkowników i aplikacji, poprawa wydajności aplikacji i wsparcie ciągłego działania dzięki możliwym do obsłużenia analizom generowanym na podstawie danych zebranych z wszystkich rozwiązań Citrix.

Prognostyczne i tradycyjne informacje gromadzone z całego portfolio Citrix

Citrix Analytics zbiera dane ze wszystkich rozwiązań firmy Citrix, generując łatwe do przetworzenia analizy umożliwiające administratorom reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika i aplikacji, poprawianie wydajności aplikacji i wspieranie nieprzerwanego działania.

Rozwiązanie Citrix Analytics wykorzystuje uczenie maszynowe do przetwarzania danych obejmujących ruch sieciowy, użytkowników, pliki i punkty końcowe w celu identyfikacji podejrzanych działań użytkowników i nieprawidłowego działania aplikacji oraz podejmowania odpowiednich działań. Proste pulpity wizualne dostarczane jako usługa Citrix Cloud przedstawiają informacje w przejrzysty i czytelny sposób.

Kluczowe zalety Citrix Analytics

  • Reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika i aplikacji przed ich wystąpieniem

  • Wykrywanie trendów użycia aplikacji i danych

  • Poprawianie wydajności aplikacji i wspieranie nieprzerwanego działania

  • Łatwa integracja z innymi usługami Citrix Cloud w celu zapewnienia bezpiecznych cyfrowych przestrzeni roboczych

Citrix Analytics umożliwia:

  • Automatyczne gromadzenie danych i inteligentną analizę przy użyciu uczenia maszynowego
  • Łatwy dostęp i proste wdrażanie wielu produktów Citrix
  • Zbiór informacji rosnący w miarę dodawania nowych rozwiązań Citrix do źródeł danych 

Poproś o podgląd

Rozwiązanie Citrix Analytics zostanie udostępnione pewnej liczbie klientów do oceny i opiniowania.

Zarejestruj się tutaj, aby otrzymać więcej informacji i zaproszenie do udziału w programie wczesnego dostępu: