Citrix Analytics

Proaktywne zarządzanie zagrożeniami bezpieczeństwa użytkowników i aplikacji, poprawa wydajności aplikacji i zwiększenie niezawodności systemu dzięki przydatnym danym analitycznym zebranym ze wszystkich rozwiązań Citrix.

Prognostyczne i rekomendacyjne dane analityczne zbierane ze wszystkich produktów Citrix

Rozwiązanie Citrix Analytics zbiera dane ze wszystkich produktów Citrix, generując przydane informacje analityczne umożliwiające administratorom proaktywne reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników i aplikacji, poprawianie wydajności aplikacji oraz zapewnienie sprawniejszego działania systemu.

Rozwiązanie Citrix Analytics wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy danych obejmujących ruch sieciowy, użytkowników, pliki i punkty końcowe w celu identyfikacji podejrzanych działań użytkowników i nieprawidłowego działania aplikacji oraz podejmowania odpowiednich działań. Proste pulpity wizualne dostarczane jako usługi Citrix Cloud przedstawiają informacje w przejrzysty i czytelny sposób.

Główne zalety rozwiązania Citrix Analytics

  • Reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika i aplikacji przed ich wystąpieniem.

  • Wykrywanie trendów użycia aplikacji i danych.

  • Poprawianie wydajności aplikacji i zwiększenie niezawodności systemu.

  • Łatwa integracja z innymi usługami Citrix Cloud w celu zapewnienia bezpiecznych cyfrowych przestrzeni roboczych.

Rozwiązanie Citrix Analytics zapewnia następujące możliwości:

  • Automatyczna agregacja danych i inteligentna analiza przy użyciu uczenia maszynowego.
  • Łatwy dostęp do wielu produktów Citrix i ich proste wdrażanie.
  • Szczegółowe dane analityczne, których przydatność rośnie w miarę dodawania nowych produktów Citrix do źródeł danych. 

Poproś o wersję zapoznawczą

Rozwiązanie Citrix Analytics zostanie udostępnione pewnej liczbie klientów do oceny i opiniowania.

Zarejestruj się tutaj, aby otrzymać więcej informacji i zaproszenie do udziału w programie wczesnego dostępu: