Uprość IT, przyjmując bezpieczną cyfrową przestrzeń roboczą

Sposób, w jaki pracujemy, zmienia się wraz z przenoszeniem danych z pulpitów pracowników do zdezagregowanych usług w chmurze. Bez odpowiednich narzędzi technologia informacyjna może łatwo stracić kontrolę, wgląd i władzę nad aplikacjami SaaS i danymi, do których pracownicy mają dostęp. W jaki sposób zagwarantujesz, że dostarczanie aplikacji i danych pozostanie bezpieczne? Bezpieczna cyfrowa przestrzeń robocza zapewnia IT uproszczone i bezpieczne podejście do obsługi aplikacji i danych w chmurze.

W tym webinarium możesz dowiedzieć się, jak bezpieczna cyfrowa przestrzeń robocza:

  • oddaje kontrolę w ręce IT przy scentralizowanej widoczności i zarządzaniu;
  • pozwala IT na łatwą integrację i zarządzanie aplikacjami oraz danymi z poziomu jednej konsoli.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do webinarium na żądanie.