6 najważniejszych zalet biznesowych przetwarzania danych w chmurze

Jakie są zalety cyfrowych przestrzeni roboczych w chmurze?

Wcześniej użytkownicy pracowali na urządzeniu fizycznym przeznaczonym wyłącznie dla nich — ich aplikacje, dane i poświadczenia logowania zawarte w jednym miejscu. Obecnie jednak większość rzeczy przenosi się z urządzeń do chmury. Wzrost przyjęcia usług chmurowych zmusza nas do przechodzenia do bezpiecznej platformy cyfrowych przestrzeni roboczych oraz zmiany desktopów na przeglądarki internetowe. Aplikacje oprogramowania jako usługi (SaaS) przyczyniły się do powstania stosowanej obecnie kultury pracy z dowolnego miejsca, dając możliwość bezpiecznego dostępu do pracy z każdego urządzenia.

W miarę używania przez pracowników coraz większej liczby usług chmurowych, dział IT ewoluuje w kierunku bezpiecznej platformy cyfrowych przestrzeni roboczych. Zapewnia to uproszczony wgląd w zabezpieczenia i przedstawianie użytkownikom usług SaaS, witryn, a nawet lokalnych aplikacji. Użytkownicy otrzymują też bardziej spersonalizowane środowisko pracy.

Ten zestaw umożliwia:

  • Przekonanie się, jak łatwo jest integrować aplikacje, desktopy, dane i sieci oraz zarządzać nimi z poziomu jednej konsoli w chmurowej przestrzeni roboczej.
  • Poznanie całkowitych korzyści ekonomicznych modelu subskrypcji SaaS lub rozwiązań hybrydowych względem oprogramowania licencjonowanego.
  • Zrozumienie oceny cyfrowych przestrzeni roboczych i przygotowywania się na przyszłość.

Nadal masz wątpliwości? Fill out the form below to get the full Citrix Cloud benefits kit and see firsthand how moving to the cloud can help your business.