Jak być na bieżąco z najlepszymi praktykami w chmurze

Przewodnik ze wskazówkami na temat przygotowywania się na przestrzeń roboczą przyszłości

Przyszłe środowiska pracy nie będą zmuszać pracowników do pracy w biurach ani na określonych urządzeniach. Zamiast tego zostaną ujednolicone zasoby oparte na chmurze i zasoby fizyczne, łącząc wszystkie narzędzia potrzebne ludziom do pracy — umożliwiając jej wykonanie w bardziej bezpieczny i produktywny sposób.

W miarę rosnącej popularności rozwiązań w chmurze technologia informacyjna przedsiębiorstwa musi ewoluować w kierunku bezpiecznej platformy cyfrowej przestrzeni roboczej. Dzięki temu administratorzy IT uzyskają wgląd w to, jak SaaS, sieć, a nawet aplikacje lokalne są zabezpieczone i prezentowane użytkownikom.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać bezpieczną cyfrową przestrzeń roboczą, i poznać najlepsze praktyki dla środowiska chmury, pobierz e-book „Przygotowywanie się na przestrzeń roboczą przyszłości”. Ten e-book wyjaśni, w jaki sposób:

  • popularność chmury prowadzi do problemów związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem i wglądem dla IT;
  • bezpieczna cyfrowa przestrzeń robocza upraszcza adaptację chmury i zarządzanie nią;
  • zapewnienie dostępu kontekstowego do aplikacji i danych powoduje większą wygodę użytkownika i większą kontrolę działu IT.

Wypełnij formularz, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do e-booka.