Upraszczanie strategii chmurowych przez panowanie nad rozrastaniem się chmury

Przetwarzanie danych w chmurze stało się tak wszechobecne, że organizacje przyjmują je w prawie każdej warstwie działalności. O ile te inwestycje w chmurę zapewniają niezmierzone korzyści, wiążą się z niezamierzonymi efektami ubocznymi niemożliwego do okiełznania rozrastania się chmury — wzrostu złożoności i wprowadzenia ryzyka. Można jednak rozwiązać wyzwanie związane z rozrastaniem się chmury za pomocą bezpiecznej cyfrowej przestrzeni roboczej, która jest ujednolicona i kontekstowa.

E-book Citrix

Przygotowywanie na obszary robocze przyszłości