Bezpieczny i spójny interfejs użytkownika dzięki SD-WAN

Citrix SD-WAN zapewnia bezpieczny i spójny interfejs użytkownika.

Elastyczna sieć na potrzeby obecnego ruchu danych aplikacji

Technologia sterowanych programowo sieci WAN (SD-WAN) zmienia sieć nowoczesnych przedsiębiorstw, poprawiając wydajność, ograniczając koszty i zwiększając bezpieczeństwo. Rozwiązanie SD-WAN łączące w sobie takie funkcje, jak wybór ścieżki w czasie rzeczywistym, zaawansowany ruting, sprzętowa zapora sieciowa, kompleksowe mechanizmy QoS i optymalizacja WAN, umożliwia uzyskanie wymaganej niezawodności i wydajności. 

Zyskaj więcej dzięki Citrix SD-WAN

Tradycyjna sieć WAN została stworzona z myślą o dzisiejszym ruchu generowanym przez aplikacje. Citrix SD-WAN to nasze definiowane programowo rozwiązanie WAN, które jest skalowalne, niezawodne i gotowe do pracy w chmurze. Citrix SD-WAN łączy w jedno, kompleksowe rozwiązanie wybór ścieżki w czasie rzeczywistym na poziomie pakietu, optymalizację WAN, zaporę, routing oraz analizę aplikacji. Citrix SD-WAN zapewnia niezawodną, wysokiej jakości obsługę oraz prostszą, sprawniejszą komunikację między oddziałami firmy podczas korzystania z aplikacji SaaS, wirtualnych desktopów czy tradycyjnych centrów danych.

Poznaj niektóre najważniejsze zastosowania rozwiązania Citrix SD-WAN

Przykłady strategicznego partnerstwa

Poznaj inne produkty sieciowe Citrix

Następny krok