Ochrona aplikacji i usług sieciowych

Obrona sieci przed wszystkimi zagrożeniami 

Citrix Web App Firewall to zapora aplikacji internetowych (WAF), która zapewnia ochronę aplikacji i witryn internetowych przed znanymi i nieznanymi atakami, w tym w warstwie aplikacji i nieujawnionymi zagrożeniami. Mimo coraz większych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa Citrix Web App Firewall gwarantuje kompleksową ochronę, nie pogarszając przepustowości ani czasu odpowiedzi aplikacji. Rozwiązanie jest dostępne jako niezależne urządzenie lub zapora zintegrowana z platformą Citrix ADC. Uproszczone sterowanie konfiguracją ogranicza zagrożenia, a model płatności zgodnie ze wzrostem potrzeb umożliwia inwestowanie stosowne do bieżących potrzeb, a potem zwiększanie skali w miarę możliwości.    

Dlaczego Citrix Web App Firewall?

e-book

Nowa definicja skuteczności zabezpieczeń

Zwiększenie skuteczności zabezpieczeń aplikacji i sieci może pomóc w ograniczeniu ryzyka w biznesie oraz w zarządzaniu nim
 

Następny krok