Citrix NetScaler AppFirewall —
lider na rynku w zakresie skuteczności zabezpieczeń, wydajności i niskiego kosztu posiadania (TCO)

Zapora NetScaler AppFirewall jest zalecana przez firmę NSS Labs w teście zapór aplikacji internetowych. Firma NSS Labs, uznany lider w dziedzinie niezależnych badań i testów dotyczących bezpieczeństwa, przeprowadziła testy globalne (w warunkach rzeczywistych) produktów wiodących dostawców zapór aplikacji internetowych (ang. Web Application Firewall — WAF), analizując skuteczność zabezpieczeń, wydajność oraz koszt posiadania (TCO).

Zapora NetScaler AppFirewall została uznana za najlepszą w dziedzinie skuteczności zabezpieczeń przy najniższym koszcie posiadania (TCO) w testach firmy NSS Labs dotyczących zapór aplikacji internetowych w 2017 r.

Produkt NetScaler AppFirewall okazał się również niezwykle wydajną zaporą WAF (maks. liczba połączeń na sekundę (PNS) i liczba transakcji na sekundę (TNS)) względem innych zapór aplikacji internetowych.

Skuteczność zabezpieczeń: Zapora NetScaler AppFirewall zablokowała 100% ataków, osiągając ogólny wskaźnik blokowania 99,07%.

  • Testy skuteczności zabezpieczeń zapór WAF przeprowadzone przez firmę NSS Labs obejmowały sprawdzenie pod kątem 10 najważniejszych zagrożeń wg organizacji OWASP, takich jak iniekcje, XSS (Cross Site Scripting), nieprawidłowe konfiguracje zabezpieczeń itd. Test obejmował również wykrywanie i rejestrację naruszeń oraz prób naruszeń z odrzucaniem fałszywych wyników.
  • Wydajność: Zapora NetScaler AppFirewall uzyskała również wysokie oceny (maks. PNS i TNS) w porównaniu z innymi zaporami WAF.
    Zwykle wyższą skuteczność zabezpieczeń osiąga się kosztem wydajności. Z tego względu ważne jest, by oceniać skuteczność zabezpieczeń produktu w kontekście jego wydajności.
  • Stabilność i niezawodność: Zapora NetScaler AppFirewall przeszła pomyślnie 100% wszystkich testów z zakresu stabilności i niezawodności.
    Długotrwała stabilność jest szczególnie ważna w przypadku wbudowanego rozwiązania WAF, którego awaria może spowodować przestoje w działaniu sieci. Firma NSS Labs przetestowała stabilność rozwiązań WAF oraz ich możliwości w zakresie skuteczności zabezpieczeń w warunkach zwykłego obciążenia i podczas wykrywania szkodliwego ruchu.
  • Całkowity koszt posiadania: Zaporę NetScaler AppFirewall charakteryzuje najniższy koszt posiadania (TCO) w porównaniu z innymi zaporami WAF, a także stały wysoki poziom skuteczności zabezpieczeń ORAZ wydajności!

Wypełnij formularz, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do raportu.

Firma NSS Labs, Inc. nie promuje żadnych producentów, produktów ani usług przedstawionych w swoich publikacjach badawczych i nie doradza użytkownikom wyboru wyłącznie producentów z najwyższymi ocenami. Firma NSS Labs nie udziela żadnych gwarancji odnośnie do wspomnianych tutaj badań, dotyczących m.in. przydatności handlowej i zdatności do określonego celu.