Kompleksowe zarządzanie siecią i aplikacjami, widoczność i automatyzacja

Zarządzaj, monitoruj i rozwiązuj problemy w całej infrastrukturze NetScaler za pomocą pojedynczej, ujednoliconej konsoli.

NetScaler Management and Analytics System (MAS) to rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania siecią, analityki i aranżacji. Z pojedynczej platformy administratorzy mogą przeglądać automatyzować i zarządzać usługami sieciowymi dla zapewnienia skalowalności architektury aplikacji.

Wypróbuj system zarządzania i analityki NetScaler dostarczany jako usługa

Uzyskaj dostęp do scentralizowanego zarządzania cyklem życia i wszechstronnej analityki z NetScaler ADC i SD-WAN w usłudze Citrix Cloud.

Dowiedz się więcej

Zyskaj więcej dzięki NetScaler Management and Analytics System

Analityka i zarządzanie siecią i aplikacjami w całej firmie zapewniają dobrą widoczność w całej infrastrukturze, dzięki czemu Twoja firma działa sprawniej i jest bezpieczniejsza. Oprócz redukcji kosztów operacyjnych i uproszczenia zadań MAS umożliwia analitykę w czasie rzeczywistym, aby administratorzy mogli identyfikować i reagować na problemy związane z funkcjonowaniem aplikacji i bezpieczeństwem w całej infrastrukturze. Ponadto NetScaler MAS zapewnia integrację na poziomie aplikacji z zewnętrznymi systemami orkiestracji.

Zapoznaj się z kilkoma najważniejszymi przykładami użycia NetScaler Management and Analytics System

Wymagania związane z zarządzaniem usługami sieciowymi zwiększają się wraz z coraz bardziej złożonymi potrzebami Twojej sieci. Wyzwania te przyczyniają się do zwiększenia kosztów i zmniejszenia produktywności.

MAS NetScaler upraszcza zarządzanie Twoją infrastrukturą dostarczania aplikacji. Dzięki zautomatyzowanej konfiguracji i wykrywaniu usług MAS zapewnia szybsze wdrażanie urządzeń, redukcję błędów podczas aktualizacji oraz usprawnia dostarczanie usług. Oparta na aplikacjach automatyzacja oszczędza czas administratorów, którzy nie muszą skupiać się na indywidualnych zadaniach lub konfiguracji pojedynczych urządzeń, jednocześnie zmniejszając nakłady operacyjne. Koordynowanie możliwości pozwala również na automatyzowanie integracji usług sieciowych z SDN i platformami zarządzania chmurą.

Skalowalne aplikacje mogą zwiększyć złożoność infrastruktury, koszty operacyjne i ryzyko związane z bezpieczeństwem. W celu odzyskania kontroli i możliwości skalowania w zarządzaniu firmą dzisiejsze organizacje potrzebują rozwiązania opartego o aplikacje.

NetScaler MAS zarządza, monitoruje i rozwiązuje problemy w procesie dostarczania aplikacji od centrum danych do oddziałów firmy za pomocą pojedynczej, ujednoliconej konsoli. Informacje dotyczące analizy sieci w czasie rzeczywistym są pozyskiwane od użytkowników i urządzeń, a następnie zestawiane w celu uzyskania pełnego obrazu infrastruktury. NetScaler MAS pozwala szybko i skutecznie identyfikować i reagować na problemy związane z funkcjonalnością i bezpieczeństwem.

Certyfikaty SSL, które wygasły lub nie zostały wykorzystane, niekorzystnie wpływają na użytkownika i wyniki finansowe firmy. NetScaler MAS usprawnia każdy aspekt zarządzania certyfikatem. Za pomocą pojedynczej konsoli można zautomatyzowaną strategię i ustawić odpowiedniego wydawcę, szyfry zabezpieczeń i poprawne algorytmy, jednocześnie uważnie śledząc certyfikaty, które są niewykorzystane lub wkrótce stracą ważność.

Poznaj inne produkty sieciowe Citrix  

Następny krok