Usługa synchronizacji i udostępniania plików w przedsiębiorstwie (EFSS) opracowana na potrzeby użytkowników mobilnych

Wersja demonstracyjna ShareFile

Bezpieczne udostępnianie plików z każdego urządzenia

Zapewnij użytkownikom usługi danych klasy korporacyjnej na wszystkich firmowych i osobistych urządzeniach przenośnych, zachowując jednocześnie pełną kontrolę IT. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp, synchronizować pliki i udostępniać je bezpiecznie z dowolnego urządzenia. Dostęp w trybie offline pozwala utrzymać wysoką produktywność, nawet gdy użytkownicy są w podróży.

Poznaj niektóre najważniejsze zastosowania usługi ShareFile

Dodatkowe zastosowania  

Wirtualizacja aplikacji i desktopów pozwala użytkownikom na uzyskiwanie dostępu do aplikacji i danych z dowolnego miejsca pracy. Użytkownicy potrzebują łatwego dostępu do plików, a także możliwości ich synchronizacji i udostępniania z dowolnego urządzenia. Użycie niezaakceptowanych oficjalnie usług udostępniania plików osobistych powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa i niezgodność z przepisami.

Usługa ShareFile zapewnia wirtualizację aplikacji i desktopów w ramach kompletnej mobilnej przestrzeni pracy, pozwalając obniżyć koszty pamięci masowej i zwiększyć wydajność synchronizacji plików w środowiskach zwirtualizowanych. Dzięki niej dział IT może udostępniać usługę klasy korporacyjnej dostosowaną do potrzeb poszczególnych użytkowników i zwiększyć funkcjonalność biznesową, aby promować adaptację.  

Zasady urządzeń przenośnych i urządzeń własnych użytkowników (BYOD) zapewniają niezrównaną elastyczność działania przedsiębiorstwa, pozwalając użytkownikom współpracować, uzyskiwać dostęp do informacji i pracować w dowolnym momencie i praktycznie wszędzie. Jednak ta elastyczność wiąże się też ze znacznymi problemami z bezpieczeństwem, takimi jak użycie osobistych aplikacji do udostępniania przez pracowników lub naruszenia bezpieczeństwa ważnych danych firmowych. Dobre wykorzystanie mobilnej kadry pracowniczej zależy od możliwości bezpiecznego uzyskiwania dostępu do plików z dowolnego urządzenia i w dowolnej lokalizacji.

Usługa ShareFile jest rozwiązaniem synchronizacji i udostępniania plików zapewniającym elastyczność niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z obsługą urządzeń własnych użytkowników w przedsiębiorstwie. Pracownicy zyskują możliwość używania dowolnych urządzeń i uzyskiwania dostępu do potrzebnych zasobów, bez względu na to, czy są w biurze, czy w lokalizacji zdalnej, a dział IT może nadal utrzymywać firmowe zasady bezpieczeństwa.  

Usługa ShareFile oferuje liczne integracje strategiczne, które uzupełniają wdrożenie i zapewniają użytkownikom dodatkowe funkcje. Można wybierać spośród ekosystemu innych dostawców, takich jak Microsoft i Salesforce, i uzyskiwać dostęp do dokumentów ShareFile i danych bezpośrednio w aplikacji — nie trzeba podawać poświadczeń logowania. Użytkownicy mogą tworzyć, współpracować i udostępniać bez potrzeby kopiowania lub migrowania dokumentów.

Usługę ShareFile można zintegrować z rozwiązaniem Citrix XenMobile, aby umożliwić użytkownikom uzyskiwanie dostępu, synchronizowanie oraz bezpieczne udostępnianie plików z dowolnego urządzenia osobom wewnątrz organizacji i spoza niej. XenMobile jest wszechstronnym rozwiązaniem umożliwiającym zarządzanie urządzeniami przenośnymi (MDM), zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM) i dostarczanie aplikacji klasy korporacyjnej zwiększających produktywność. Usługa ShareFile jest dostępna w ramach licencji XenMobile Enterprise, a także dostępna jako niezależne rozwiązanie do synchronizacji i udostępniania plików w przedsiębiorstwie (EFSS).

Zalety usługi ShareFile

Citrix z tytułem lidera synchronizacji i udostępniania plików w ramach przedsiębiorstwa w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner

Usługa ShareFile wygrywa w 5 z 6 kategorii badania IT Brand Pulse Brand Leader Survey przeprowadzonego na profesjonalistach IT

Citrix otrzymuje wysokie noty pod względem wszystkich zastosowań w raporcie Critical Capabilities for EFSS firmy Gartner*

* Citrix znalazł się w najlepszej 4 dla wszystkich trzech zastosowań: produktywność kadry pracowniczej, rozszerzona współpraca i modernizacja infrastruktury.

Przykłady strategicznego partnerstwa

Składnik ShareFile StorageZones na platformie Microsoft Azure umożliwia klientom przechowywanie danych przedsiębiorstwa w centrach danych obsługiwanych przez Microsoft lub na miejscu. Dzięki platformie Microsoft Azure dział IT może umieszczać dane w różnych lokalizacjach, które są bliżej użytkowników, aby poprawić wydajność i zapewnić zgodność z przepisami.

Citrix i Microsoft

Składnik ShareFile StorageZones umożliwia przechowywanie danych w chmurze Amazon S3 w centrach danych obsługiwanych przez AWS lub na miejscu. Wdrożenia zarządzane przez użytkowników umożliwiają korzystanie z elastyczności chmury i jednocześnie zachowanie własności swoich danych i kluczy szyfrowania.

Citrix i Amazon AWS

Dzięki pamięci masowej na poziomie bloków, obiektów i plików na jednej platformie, rozwiązanie Red Hat Ceph Storage umożliwia efektywne i automatyczne zarządzanie wszystkimi danymi. Rozwiązanie Red Hat Ceph Storage i usługa ShareFile zapewniają możliwość skalowania przy zachowaniu niskich kosztów, nawet w przypadku rozbudowy pamięci o setki petabajtów.

Citrix i Red Hat

Następne kroki

Dowiedz się więcej o przewadze usługi ShareFile nad rozwiązaniami konkurencyjnymi

Wypróbuj usługę ShareFile za darmo