XenMobile 10.6 zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i wyższą produktywność

Rozwiązanie XenMobile 10.6 pozwala zwiększyć możliwości użytkowników, poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć wartość dodaną rozwiązań Microsoft, poprawiając zarządzanie mobilnością przedsiębiorstwa w cyfrowych przestrzeniach roboczych.

Poprawione możliwości użytkowników

Zarządzaj zarówno biznesowymi, jak i osobistymi kalendarzami z poziomu ujednoliconego kalendarza z ulepszeniami nakładki kalendarza osobistego Secure Mail. Aplikacja Secure Mail wyświetla powiadomienia, jeżeli zdarzenie kalendarza pokrywa się ze zdarzeniami w ich natywnych kalendarzach. W aplikacji Secure Mail użytkownicy mogą sprawdzić, od kogo pochodzi dane zdarzenie w osobistym kalendarzu, oraz liczbę uczestników.

Dowiedz się więcej o aplikacjach XenMobile

Pochodne dane logowania

Zwiększ zaufanie do bezpieczeństwa komunikacji urządzeń przenośnych za pośrednictwem pochodnych danych logowania. Zgodność rozwiązania XenMobile z Intercede pozwala użytkownikom końcowym na korzystanie z pochodnych danych logowania na potrzeby rejestracji urządzenia z systemem iOS.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie XenMobile

Windows Information Protection

Zaszyfruj dane firmowe i chroń je przed potencjalnym ujawnieniem na urządzeniach z systemem Windows 10 dzięki rozwiązaniu Windows Information Protection (WIP). Utwórz zasady urządzenia w konsoli XenMobile, aby określać aplikacje wymagające WIP na poziomie wymuszenia ustawionym w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

  1. Blokowanie niewłaściwego udostępniania danych
  2. Ostrzeganie o niewłaściwym udostępnianiu danych i zezwalanie użytkownikom na obejście zasad
  3. Uruchamianie WIP w trybie cichym z logowaniem, zezwalając na niewłaściwe udostępnianie danych
  4. Wyłączanie

Zabezpieczaj pakiet Office 365 i zarządzaj nim na urządzeniach mobilnych.

Wyeliminowanie potrzeby korzystania z dodatkowych danych logowania

Integracja rozwiązania XenMobile z usługą Azure Active Directory jako dostawcą tożsamości pozwala wyeliminować potrzebę wykorzystywania dodatkowego zestawu danych logowania i ułatwia rejestrację. Po skonfigurowaniu usługi Azure jako dostawcy tożsamości użytkownicy będą mogli rejestrować się w rozwiązaniu XenMobile, używając danych logowania Azure.

Dowiedz się więcej o partnerstwie firm Citrix i Microsoft

Zwiększanie możliwości systemu Windows 10 za pomocą jednolitego zarządzania w punkcie końcowym

Zarządzaj urządzeniami z systemem Windows 10, w tym telefonami, desktopami i tabletami. Funkcja lokalizacji, obecnie dostępna w systemach Android i iOS została rozszerzona na urządzenia z systemem Windows 10. Administratorzy konsoli XenMobile i użytkownicy portalu samopomocy mogą teraz lokalizować telefony, desktopy i tablety z systemem Windows 10.

Dowiedz się więcej o jednolitym zarządzaniu w punkcie końcowym