Rozwiązania dla dostawców usług

Dostawcy usług chmurowych

Citrix zapewnia rozwiązania sprawdzone w chmurze, które oferują dostawcom usług chmurowych o dowolnej wielkości elastyczność pozwalającą im na szybkie dostarczanie na rynek innowacyjnych, wysokiej klasy usług. Firmy zyskują poziom automatyzacji i integracji, którego potrzebują, a jednocześnie wykorzystują swoje obecne inwestycje w infrastrukturę, aby ograniczać wydatki kapitałowe. Rozwiązania Citrix swoim zakresem obejmują orkiestrację chmury, skalowalność i optymalizację sieci oraz wirtualizację infrastruktury.

Zapoznaj się z rozwiązaniami dla dostawców usług chmurowych

Dostawcy usług w zakresie komunikacji

Aby utrzymać konkurencyjność, dostawcy usług w zakresie komunikacji muszą ulepszyć jakość usług w zakresie danych mobilnych oferowanych subskrybentom, a także zwiększyć dochody z usług z zakresu danych. Rozwiązania Citrix pozwalają dostawcom usług na optymalizację świadczenia usług sieciowych i dostarczania aplikacji. Dzięki Citrix firmy mogą dokonać przejścia na nowo powstające technologie, takie jak wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV), sieci zautomatyzowane i centra danych.

Zapoznaj się z rozwiązaniami dla dostawców usług w zakresie komunikacji

Dostawcy usług zarządzanych

Dostawcy usług zarządzanych oferują aplikacje, sieci i inne usługi IT, które są świadczone na miejscu lub w chmurze i wyceniane w zależności od ich faktycznego wykorzystania. Infrastruktura hostingowa Citrix pozwala dostawcom usług zarządczych na tworzenie usług oferujących gotowe do wykorzystania rozwiązania, w tym aplikacje i desktopy umieszczone na serwerach, zarządzanie mobilnością i usługi danych, które zwiększają lojalność klientów i średni przychód na użytkownika (ARPU).

Dowiedz się więcej o możliwości umieszczania aplikacji i desktopów na serwerach