Wyjście poza wirtualną infrastrukturę desktopową (VDI)

Bezpieczne zapewnianie desktopom i aplikacjom Windows funkcjonalności VDI

Infrastruktura desktopów wirtualnych (VDI) oferuje niezbędne korzyści IT, w tym ulepszone bezpieczeństwo i scentralizowane zarządzanie desktopami, jednak w dzisiejszych organizacjach nie wystarcza umiejętność uzyskania bezpiecznego dostępu do zdalnych desktopów Windows lub Linux. Wymagania względem branży IT potrzebują bardziej złożonego podejścia. Organizacje muszą optymalizować wygodę użytkowników w celu zwiększenia przyjmowania produktów i usług, maksymalizacji możliwości poprzez minimalizację liczby konsoli do zarządzania, a także zapewnienia bezpieczeństwa danych wrażliwych, nawet w programach wykorzystywanych na urządzeniach własnych w sytuacji, w której pracownicy uzyskują dostęp do aplikacji i danych z urządzeń osobistych.

Zobacz, jak łatwo jest uruchomić wirtualny desktop systemu Windows 10

Dowiedz się więcej

Citrix XenDesktop zapewnia korzyści wychodzące poza standardowe rozwiązania VDI dotyczące urządzeń w celu zapewnienia nie tylko w pełni funkcjonujących wirtualnych desktopów Windows lub Linux, ale także aplikacji niezbędnych do utrzymania wydajności pracowników. Wirtualny desktop dostarczany przez XenDesktop wygląda i jest taki sam jak desktop zainstalowany lokalnie, nawet z wymagającymi aplikacjami, takimi jak inżynieryjne lub projektowe aplikacje CAD 3D.

XenDesktop dostarcza zdalny dostęp do komputerów osobistych w celu natychmiastowego zapewnienia korzyści z wirtualizacji desktopów bez konieczności przenoszenia ich do centrum danych. Użytkownicy zyskują bezpieczne, wysokiej klasy bezpośrednie połączenie z komputerami osobistymi w biurze.

Dzięki możliwościom DesktopPlayer firma XenDesktop udostępnia także korzyści z wirtualizacji desktopów tym osobom, które muszą pracować zdalnie z dowolnego miejsca, w tym bez dostępu do Internetu, poprzez umożliwienie im pracy w trybie rozłączonym w celu zachowania ich wydajności.

XenDesktop VDI łączy korzyści wynikające z personalizacji użytkownika, związane z urządzeniami w infrastrukturze wirtualnego desktopu, z administracyjną wydajnością zarządzania jednym obrazem w celu zapewnienia rozwiązania wirtualizacji desktopu, które wychodzi na przeciw potrzebom zarówno użytkowników, jak i administratorów IT. W przeciwieństwie do tradycyjnych wdrożeń VDI administratorzy mogą łatwo i centralnie zarządzać obrazami wzorcowymi, jednocześnie zapewniając użytkownikom możliwość korzystania ze spersonalizowanego desktopu.

XenDesktop zapewnia także desktopom zautomatyzowaną funkcję thin provisioning, która upraszcza zarządzanie obrazami małych i dużych wdrożeń wirtualnych desktopów i serwerów. Funkcja thin provisioning zapewnia ograniczenie kosztów i złożoności VDI, a także udostępnianie pamięci poniżej kosztu zarządzania lokalnym komputerem osobistym.

Podział na warstwy aplikacji Citrix Citrix znacząco upraszcza zarządzanie aplikacjami i systemem operacyjnym przez umożliwienie zarządzania aplikacjami i systemami operacyjnymi jako osobnymi warstwami. Korzystając z tej unikatowej usługi chmurowej Citrix, dział IT może bardziej efektywnie i bezpiecznie dostarczać warstwy aplikacji, desktopów, danych i systemu operacyjnego z lokalizacji lub od wiodących dostawców chmur publicznych.  Technologia podziału na warstwy pozwala „konteneryzować” aplikacje desktopowe jako dyski wirtualne na potrzeby bezbłędnego dostarczania użytkownikom końcowym bez potrzeby instalacji oraz instalacji jednego pakietu i jednej aktualizacji dla działu IT.

Produkty Citrix

XenDesktop

  • Zapewnia wytrzymały wirtualny desktop Windows lub Linux, który można w pełni dopasować indywidualnie do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.
  • Oferuje niedrogie, zamykane wirtualne desktopy serwerowe, które są udostępniane wielu użytkownikom w celu zapewnienia im korzyści wynikających z wirtualizacji desktopów przy jednoczesnej maksymalizacji kontroli nad IT i uproszczeniu zarządzania.
  • Jest także zgodny z 140-2 FIPS i certyfikowany według Common Criteria, co pozwala na zgodność z najwyższymi normami bezpieczeństwa określonymi dla Twojej branży.

Oglądaj

Porównaj

Jak szybki jest czas reakcji Twojej aplikacji desktopowej VDI za pośrednictwem sieci WAN?

Przeczytaj

VDI i dalej

Skorzystaj z jednego rozwiązania prostego VDI do dostawy na żądanie aplikacji sieciowych, Windows i SaaS.

Dowiedz się więcej

Dostęp z dowolnego miejsca dzięki VDI

Centrum medyczne wdraża uproszczony, elektroniczny system kartotek medycznych na tysiącach stanowisk pracy.