Optymalizuj dostarczanie aplikacji na potrzeby aplikacji tradycyjnych i chmurowych

Przyspiesz migrację do środowiska hybrydowego, z wieloma chmurami

Citrix ADC jest rozwiązaniem dostarczania aplikacji i równoważenia obciążenia, które zapewnia doskonałe możliwości dla użytkownika korzystającego z aplikacji internetowych, tradycyjnych i chmurowych, bez względu na miejsce ich obsługi. Dostarczane jest w różnych formach i opcjach wdrożenia bez ograniczania użytkownika do jednej chmury. Licencjonowanie łączne umożliwia przenoszenie pojemności między wdrożeniami chmury.

Rozwiązanie do dostarczania aplikacji Citrix zorientowane na oprogramowanie oferuje:

  • proste zarządzanie jednopłaszczyznowe i spójność operacyjną we wdrożeniach hybrydowych, z wieloma chmurami;
  • kompletne bezpieczeństwo w warstwie 3–7 na potrzeby aplikacji i interfejsów API;
  • integrację z Kubernetes i narzędziami open source do obsługi aplikacji chmurowych.

Przegląd Citrix ADC

Dodatkowe zastosowania

W związku z wdrażaniem strategii chmur hybrydowych przez przedsiębiorstwa aplikacje są rozpraszane w chmurach połączonych za pośrednictwem Internetu, a klienci uzyskują dostęp do tych aplikacji online. W związku z coraz częstszym wykorzystywaniem Internetu do dostarczania aplikacji użytkownikom parametry połączenia mogą się różnić znacząco ze względu na częste i dynamiczne zmiany warunków Internetu, które nie są zależne od jednego podmiotu. Tradycyjne globalne równoważenie obciążenia serwerów (GSLB) jest niezależne od stanu Internetu.

Opracowując strategię dostarczania aplikacji przez Internet, należy uwzględnić optymalne rozmieszczenie punktów udostępniania zawartości na podstawie lokalizacji głównej grupy odbiorców. Potrzebna jest widoczność stale zmieniających się warunków Internetu, aby inteligentnie kierować żądania do najlepszego punktu udostępniania i serwera dla każdego użytkownika.

Dowiedz się więcej o Citrix ADC i Citrix Intelligent Traffic Management.

Kontroler Citrix ADC został zintegrowany z wiodącą architekturą sterowanych programowo sieci, aby zapewnić nowy standard sprawności. Współpraca infrastruktury Cisco Application-Centric Infrastructure (ACI) i kontrolera Citrix ADC pozwala optymalizować działanie centrum przetwarzania danych i wdrażanie aplikacji dzięki wspólnej strukturze oraz jednemu punktowi automatyzacji i zarządzania. Infrastruktura ACI umożliwia dopasowywanie infrastruktury pomocniczej na podstawie wymagań biznesowych aplikacji. Kontroler Citrix ADC łączy infrastrukturę i aplikacje, dostarczając te informacje do kontrolera Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC). W rzeczywistości Citrix ADC jest jedynym kontrolerem dostarczania aplikacji, który pozwala na pełną integrację z ujednoliconą infrastrukturą firmy Cisco.

Dowiedz się więcej o integracji rozwiązań Citrix i Cisco

Citrix ADC jest jedynym kontrolerem dostarczania aplikacji, który pozwala na pełną integrację z ujednoliconą infrastrukturą firmy Cisco.

Dowiedz się więcej o Citrix i Cisco

Następne kroki

Zobacz, w czym kontroler Citrix ADC jest lepszy od rozwiązania F5

Wypróbuj Citrix ADC bezpłatnie