Zabezpieczaj dostarczanie aplikacji i danych dzięki firmie Citrix, zwiększaj ich mobilność i optymalizuj je.

Zarządzanie mobilnością przedsiębiorstwa Zapobiegnij utracie danych dzięki pakietowi Office 365 na urządzenia mobilne
Dowiedz się więcej
Synchronizacja plików i ich udostępnianie Łatwo zarządzaj bezpieczeństwem danych aplikacji firmowych
Dowiedz się więcej
Networking Najlepsze w branży kontrolery dostarczania aplikacji (ADC) i równoważenie obciążenia
Dowiedz się więcej

Zobacz, co o firmie Citrix mówią eksperci.

*GARTNER jest zarejestrowanym znakiem handlowym i usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i został on tu wykorzystany za zgodą właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasi partnerzy