Zabezpieczaj dostarczanie aplikacji i danych dzięki firmie Citrix, zwiększaj ich mobilność i optymalizuj je.

Wirtualizacja aplikacji i infrastruktura desktopów wirtualnych (VDI) Skorzystaj z wyjątkowej infrastruktury wirtualnych pulpitów
Jak to zrobić
Zarządzanie mobilnością przedsiębiorstwa Bezpiecznie dostarczaj użytkownikom urządzeń przenośnych aplikacje biurowe
Poznaj aplikacje Worx
Synchronizacja plików i ich udostępnianie Łatwo i bezpiecznie wysyłaj i odbieraj dane
Zabezpiecz swoje dane
NETWORKING Utrzymaj wysoki poziom obciążenia pracą przy mniejszej ilości centrów danych
Zobacz prezentację

Osiągaj większe korzyści dzięki naszym partnerom