Zabezpieczaj dostarczanie aplikacji i danych dzięki firmie Citrix, zwiększaj ich mobilność i optymalizuj je.

Zarządzanie mobilnością przedsiębiorstwa Uproszczenie administrowania dzięki ustandaryzowanemu zarządzaniu punktami końcowymi
Dowiedz się więcej
Synchronizacja plików i ich udostępnianie Zapewnianie jednego punktu dostępu bez przenoszenia danych
Zobacz prezentację
NETWORKING Zwiększ wydajność aplikacji dla użytkowników zdalnych i w oddziałach
Zobacz prezentację

Osiągaj większe korzyści dzięki naszym partnerom