Rozwijaj firmę dzięki naszym wszechstronnym rozwiązaniom zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa.

Zabezpieczaj dostarczanie aplikacji i danych dzięki firmie Citrix, zwiększaj ich mobilność i optymalizuj je.

Zarządzanie mobilnością przedsiębiorstwa Zapobiegnij utracie danych dzięki pakietowi Office 365 na urządzenia mobilne
Dowiedz się więcej
Synchronizacja plików i ich udostępnianie Nadeszła pora aktualizacji do XenApp i XenDesktop 7.12.
Dowiedz się więcej o nowościach.
NETWORKING Chroń swoją infrastrukturę sieciową przed atakami typu DDoS.
Obejrzyj demonstrację

Poznaj obszary robocze przyszłości

Citrix Synergy 2017 | Orlando, 23–25 maja.

Osiągaj większe korzyści dzięki naszym partnerom

Zobacz, co o firmie Citrix mówią eksperci.

*GARTNER jest zarejestrowanym znakiem handlowym i usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i został on tu wykorzystany za zgodą właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.