Rozwiązania IT dla służby zdrowia

Rozwiązania Citrix dla IT w służbie zdrowia umożliwiają cyfrową transformację, zapewniając lekarzom natychmiastowy dostęp do informacji o pacjencie w dowolnym miejscu zakładu, na każdym urządzeniu i w każdej sieci.

Zapewnij łatwy dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą scentralizowanego wdrożenia elektronicznych rejestrów medycznych (EHR). Dostarczaj albo całe desktopy albo tylko aplikacje na dowolne urządzenie – w tym stacje robocze na wózkach, budżetowe uproszczone klienty, komputery PC, Mac i tablety. Citrix udostępnia lekarzom rozwiązanie działające w czasie rzeczywistym, które jest równie dobre, jeśli nie lepsze niż lokalnie zainstalowana aplikacja.

Mobilne rozwiązania dla służby zdrowia Citrix umożliwiają usprawnienie przepływów pracy w szpitalu oraz zaangażowanie pacjentów przez zapewnienie lekarzom dostępu do wrażliwych informacji o pacjentach na dowolnym urządzeniu mobilnym.  Mogą korzystać z aplikacji i danych na różnych urządzeniach i różnych salach, co zmniejsza liczbę kliknięć i zbędnych uruchomień aplikacji w celu przejrzenia danych pacjenta.

Dział IT może dostarczać ujednoliconą funkcjonalność, bez względu na rodzaj urządzenia, czas lub lokalizację użytkownika, która obejmuje dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR), a także aplikacji medycznych i biznesowych spoza systemu EMR. Dzięki zarządzaniu jednym obrazem, dział IT może łatwo skalować środowisko i dostarczać nowe uaktualnienia oprogramowania lub poprawki w całej infrastrukturze w sposób niewidoczny dla użytkowników.

Uprość zapewnianie zgodności ze standardami HIPAA i HITECH oraz wdrażanie wymogów audytu, wymuszając zasady określające dostęp kontekstowy do chronionych danych medycznych (PHI) oraz twórz ścieżkę audytu. Rozwiązania Citrix obejmują wbudowane narzędzia do monitorowania, rejestrowania w dzienniku i raportowania ułatwiające zespołom IT aktywne zapewnianie zgodności z przepisami i badanie po zdarzeniu.

Rozwiązania Citrix umożliwiają przechowywanie chronionych danych medycznych (PHI), danych prób klinicznych oraz informacji finansowych o pacjentach w centrum przetwarzania danych, gdzie są najbardziej bezpieczne.  Rozwiązanie NetScaler Unified Gateway pozwala ograniczyć podatność na ataki, konsolidując punkty dostępu za pomocą szczegółowych zasad kontroli dostępu, w tym obsługę uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi PHI.   

Kontroluj uprawnienia dostępu dla podwykonawców i współpracowników, zapewniając dostęp tylko do wymaganych informacji na urządzeniach firmowych lub użytkowników. Rozwiązania Citrix umożliwiają szybkie i łatwe cofnięcie dostępu. Po odpowiedniej konfiguracji nie tylko zostanie cofnięty dostęp na urządzeniach mobilnych, ale także dane kontrolowane zostaną usunięte bez względu na to, czy urządzenie jest w sieci. Pozwala to zapewnić zgodność z przepisami HIPAA.

100%

100% z 10 największych organizacji służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje rozwiązania IT Citrix.

Workspace IoT dla służby zdrowia

Dzięki naszemu bieżącemu otoczeniu możemy dostarczać nasze systemy elektronicznej dokumentacji medycznej, oprogramowanie do dyktowania, przeglądarki obrazów i wiele innych produktów tysiącom lekarzy i pracowników niezależnie od miejsca. Możemy zdalnie usuwać dane w sposób trwały z pamięci zagubionych lub skradzionych urządzeń. A wszystko odbywa się całkowicie bezproblemowo dla naszych użytkowników końcowych. Większość z nich nie wie, jak to się dzieje. Wiedzą jedynie, że się to sprawdza.
Linda Shanley
Wiceprezes i dyrektor działu informatyki
Szpital i centrum medyczne Saint Francis

Następny krok