Rozwiązania IT dla służby zdrowia

Rozwiązania Citrix dla IT w służbie zdrowia umożliwiają cyfrową transformację, zapewniając lekarzom natychmiastowy dostęp do informacji o pacjencie w dowolnym miejscu placówki, na każdym urządzeniu i w każdej sieci.

Zapewnij łatwy dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą scentralizowanego wdrożenia elektronicznych rejestrów medycznych (EHR). Dostarczaj albo całe desktopy albo tylko aplikacje na dowolne urządzenie – w tym stacje robocze na wózkach, budżetowe uproszczone klienty, komputery PC, Mac i tablety. Citrix udostępnia lekarzom rozwiązanie działające w czasie rzeczywistym, które jest równie dobre, jeśli nie lepsze niż lokalnie zainstalowana aplikacja.

Mobilne rozwiązania dla służby zdrowia Citrix umożliwiają usprawnienie przepływów pracy w szpitalu oraz zaangażowanie pacjentów przez zapewnienie lekarzom dostępu do wrażliwych informacji o pacjentach na dowolnym urządzeniu mobilnym.  Mogą korzystać z aplikacji i danych na różnych urządzeniach i różnych salach, co zmniejsza liczbę kliknięć i zbędnych uruchomień aplikacji w celu przejrzenia danych pacjenta.

Dział IT może dostarczać ujednoliconą funkcjonalność, bez względu na rodzaj urządzenia, czas lub lokalizację użytkownika, która obejmuje dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR), a także aplikacji medycznych i biznesowych spoza systemu EMR. Dzięki zarządzaniu jednym obrazem, dział IT może łatwo skalować środowisko i dostarczać nowe uaktualnienia oprogramowania lub poprawki w całej infrastrukturze w sposób niewidoczny dla użytkowników.

Uprość zapewnianie zgodności ze standardami HIPAA i HITECH oraz wdrażanie wymogów audytu, wymuszając zasady określające dostęp kontekstowy do chronionych danych medycznych (PHI) oraz twórz ścieżkę audytu. Rozwiązania Citrix obejmują wbudowane narzędzia do monitorowania, rejestrowania w dzienniku i raportowania ułatwiające zespołom IT aktywne zapewnianie zgodności z przepisami i badanie po zdarzeniu.

Rozwiązania Citrix umożliwiają przechowywanie chronionych danych medycznych (PHI), danych prób klinicznych oraz informacji finansowych o pacjentach w centrum przetwarzania danych, gdzie są najbardziej bezpieczne.  Rozwiązanie NetScaler Unified Gateway pozwala ograniczyć podatność na ataki, konsolidując punkty dostępu za pomocą szczegółowych zasad kontroli dostępu, takich jak obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi PHI.   

Kontroluj uprawnienia dostępu dla podwykonawców i współpracowników, zapewniając dostęp tylko do wymaganych informacji na urządzeniach firmowych lub użytkowników. Rozwiązania Citrix umożliwiają szybkie i łatwe cofnięcie dostępu. Po odpowiedniej konfiguracji nie tylko zostanie cofnięty dostęp na urządzeniach mobilnych, ale także dane kontrolowane zostaną usunięte bez względu na to, czy urządzenie jest w sieci. Pozwala to zapewnić zgodność z przepisami HIPAA.

100%

100% z 10 największych organizacji służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje rozwiązania IT Citrix.

Workspace IoT dla służby zdrowia

Dzięki posiadanej infrastrukturze możemy dostarczać nasze systemy elektronicznej dokumentacji medycznej, oprogramowanie do dyktowania, przeglądarki obrazów i wiele innych produktów tysiącom lekarzy i pracowników niezależnie od miejsca. Możemy też zdalnie usuwać dane w sposób trwały z pamięci zagubionych lub skradzionych urządzeń. A wszystko odbywa się całkowicie bezproblemowo dla naszych użytkowników końcowych. Większość z nich nie wie, jak to się dzieje. Wiedzą jedynie, że to się sprawdza.
Linda Shanley
Wiceprezes i dyrektor działu informatyki
Szpital i centrum medyczne Saint Francis

Następny krok