Kompleksowe zarządzanie siecią i aplikacjami, widoczność i automatyzacja

Widoczność i analiza: Brakujący element doskonałego dostarczania aplikacji

Zarządzanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów w całej infrastrukturze Citrix ADC za pomocą pojedynczej, ujednoliconej konsoli

Citrix Application Delivery Management to rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania siecią, analizy i orkiestracji. Z pojedynczej platformy administratorzy mogą przeglądać automatyzować i zarządzać usługami sieciowymi dla zapewnienia skalowalności architektury aplikacji.

W pełni wykorzystaj rozwiązanie Citrix Application Delivery Management

Analityka i zarządzanie siecią i aplikacjami w całej firmie zapewniają dobrą widoczność w całej infrastrukturze, dzięki czemu Twoja firma działa sprawniej i jest bezpieczniejsza. Oprócz redukcji kosztów operacyjnych i uproszczenia zadań rozwiązanie Citrix Application Delivery Management umożliwia analizę w czasie rzeczywistym, która pozwala administratorom identyfikować i reagować na problemy związane z funkcjonowaniem aplikacji i bezpieczeństwem w całej infrastrukturze. Ponadto rozwiązanie Citrix Application Delivery Management zapewnia integrację na poziomie aplikacji z zewnętrznymi systemami orkiestracji.

Poznaj niektóre najważniejsze zastosowania rozwiązania Citrix Application Delivery Management

Wymagania związane z zarządzaniem usługami sieciowymi zwiększają się wraz z coraz bardziej złożonymi potrzebami Twojej sieci. Wyzwania te przyczyniają się do zwiększenia kosztów i zmniejszenia produktywności.

Citrix Application Delivery Management upraszcza zarządzanie infrastrukturą dostarczania aplikacji. Dzięki zautomatyzowanej konfiguracji i wykrywaniu usług Citrix Application Delivery Management zapewnia szybsze wdrażanie urządzeń, redukcję błędów podczas aktualizacji oraz usprawnia dostarczanie usług. Oparta na aplikacjach automatyzacja oszczędza czas administratorów, którzy nie muszą skupiać się na indywidualnych zadaniach lub konfiguracji pojedynczych urządzeń, jednocześnie zmniejszając nakłady operacyjne. Koordynowanie możliwości pozwala również na automatyzowanie integracji usług sieciowych z SDN i platformami zarządzania chmurą.

Skalowalne aplikacje mogą zwiększyć złożoność infrastruktury, koszty operacyjne i ryzyko związane z bezpieczeństwem. W celu odzyskania kontroli i możliwości skalowania w zarządzaniu firmą dzisiejsze organizacje potrzebują rozwiązania opartego o aplikacje.

Rozwiązanie Citrix Application Delivery Management umożliwia zarządzanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów w procesie dostarczania aplikacji od centrum przetwarzania danych po oddziały firmy za pomocą pojedynczej, ujednoliconej konsoli. Informacje dotyczące analizy sieci w czasie rzeczywistym są pozyskiwane od użytkowników i urządzeń, a następnie zestawiane w celu uzyskania pełnego obrazu infrastruktury. Citrix Application Delivery Management pozwala szybko i skutecznie identyfikować i reagować na problemy związane z wydajnością i bezpieczeństwem.

Certyfikaty SSL, które wygasły lub nie zostały wykorzystane, niekorzystnie wpływają na użytkownika i wyniki finansowe firmy. Citrix Application Delivery Management upraszcza wszystkie procesy zarządzania certyfikatami. Za pomocą pojedynczej konsoli można zautomatyzowaną strategię i ustawić odpowiedniego wydawcę, szyfry zabezpieczeń i poprawne algorytmy, jednocześnie uważnie śledząc certyfikaty, które są niewykorzystane lub wkrótce stracą ważność.

Poznaj inne produkty sieciowe Citrix  

Następny krok