Kompleksowe zarządzanie siecią i aplikacjami, widoczność i automatyzacja

Widoczność i analiza: Brakujący element doskonałego dostarczania aplikacji

Zarządzanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów w całej infrastrukturze Citrix ADC za pomocą ujednoliconej konsoli

Citrix Application Delivery Management to rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania siecią, analizy i orkiestracji. Z pojedynczej platformy administratorzy mogą przeglądać automatyzować i zarządzać usługami sieciowymi dla zapewnienia skalowalności architektury aplikacji.

Poznaj niektóre najważniejsze zastosowania rozwiązania Citrix Application Delivery Management

Rozwiązanie Citrix Application Delivery Management zapewnia pełny wgląd i szczegółowe informacje o usługach Citrix Virtual Apps and Desktops dzięki inteligentnym narzędziom analitycznym. Usługi Citrix Virtual Apps and Desktops zapewniają wirtualizację aplikacji i desktopów. Podstawą rozwiązań wirtualizacji firmy Citrix jest technologia CitrixHDX, która została opracowana, aby inteligentnie dopasowywać protokół Independent Computing Architecture (ICA™) do szerokiej gamy scenariuszy użytkowników i sieci. Rozwiązanie Citrix Application Delivery Management zapewnia unikatowy wgląd w ogólną wydajność technologii Citrix HDX i protokołu ICA, zapewniając informacje niezbędne do optymalizacji dostarczania Citrix Virtual Apps oraz Desktops.

Dowiedz się więcej o Citrix Application Delivery Management na potrzeby usługi Citrix Virtual Apps i Desktops

Wymagania związane z zarządzaniem usługami sieciowymi zwiększają się wraz z coraz bardziej złożonymi potrzebami Twojej sieci. Wyzwania te przyczyniają się do zwiększenia kosztów i zmniejszenia produktywności.

Citrix Application Delivery Management upraszcza zarządzanie infrastrukturą dostarczania aplikacji. Dzięki zautomatyzowanej konfiguracji i wykrywaniu usług Citrix Application Delivery Management zapewnia szybsze wdrażanie urządzeń, redukcję błędów podczas aktualizacji oraz usprawnia dostarczanie usług. Oparta na aplikacjach automatyzacja oszczędza czas administratorów, którzy nie muszą skupiać się na indywidualnych zadaniach lub konfiguracji pojedynczych urządzeń, jednocześnie zmniejszając nakłady operacyjne. Koordynowanie możliwości pozwala również na automatyzowanie integracji usług sieciowych z SDN i platformami zarządzania chmurą.

Skalowalne aplikacje mogą zwiększyć złożoność infrastruktury, koszty operacyjne i ryzyko związane z bezpieczeństwem. W celu odzyskania kontroli i możliwości skalowania w zarządzaniu firmą dzisiejsze organizacje potrzebują rozwiązania opartego o aplikacje.

Rozwiązanie Citrix Application Delivery Management umożliwia zarządzanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów w procesie dostarczania aplikacji od centrum przetwarzania danych po oddziały firmy za pomocą pojedynczej, ujednoliconej konsoli. Informacje dotyczące analizy sieci w czasie rzeczywistym są pozyskiwane od użytkowników i urządzeń, a następnie zestawiane w celu uzyskania pełnego obrazu infrastruktury. Citrix Application Delivery Management pozwala szybko i skutecznie identyfikować i reagować na problemy związane z wydajnością i bezpieczeństwem.

Certyfikaty SSL, które wygasły lub nie zostały wykorzystane, niekorzystnie wpływają na użytkownika i wyniki finansowe firmy. Citrix Application Delivery Management upraszcza wszystkie procesy zarządzania certyfikatami. Za pomocą pojedynczej konsoli można zautomatyzowaną strategię i ustawić odpowiedniego wydawcę, szyfry zabezpieczeń i poprawne algorytmy, jednocześnie uważnie śledząc certyfikaty, które są niewykorzystane lub wkrótce stracą ważność.

Następny krok