Zoptymalizuj ruch sieciowy przy użyciu danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym

Popraw środowisko użytkownika dzięki najbardziej dostępnemu i najszybszemu systemowi zarządzania ruchem

Citrix Intelligent Traffic Management jest najbardziej dostępnym i najszybszym systemem zarządzania ruchem opartym na niedawno nabytej technologii Cedexis. Nasze zaawansowane zarządzanie ruchem umożliwia usprawnienie środowiska użytkownika przez wykorzystanie potencjału danych big data i kierowanie użytkowników do żądanej zawartości lepiej niż inne porównywalne usługi.

Wykorzystaj w pełni rozwiązanie Citrix Intelligent Traffic Management

Dzięki miliardom pomiarów rzeczywistych użytkowników (RUM) każdego dnia z każdej części Internetu rozwiązanie Citrix Intelligent Traffic Management pozwala na dynamiczne kontrolowanie ruchu w wielu chmurach, sieciach CDN i wdrożeniach aplikacji, aby optymalizować środowisko użytkownika i koszty usług. Dzięki dokładnej analizie stanu Internetu opartej na pomiarach empirycznych można kierować żądania użytkowników do najlepszego źródła zawartości.

  • Wykorzystaj prognostyczny DNS, najszybszy autorytatywny serwer DNS, aby kierować użytkowników do zasobów chmury.
  • Umożliw automatyczne przełączanie awaryjne na alternatywne serwery zawartości, sieci CDN lub chmury w razie usterki operacyjnej lub technicznej albo zdarzenia krytycznego.
  • Przekieruj żądania do najwydajniejszej infrastruktury na poziomie użytkownika, zapewniając optymalne działanie.
  • Kontroluj koszty, przekierowując ruch do najbardziej ekonomicznych zasobów, gdy nie wpływa to na wydajność.

Poznaj niektóre najważniejsze zastosowania rozwiązania Citrix Intelligent Traffic Management

Dodatkowe zastosowania 

Ekonomiczne dostarczanie dużych plików w czasie rzeczywistym może być trudne. Problemy mogą występować zarówno na ostatnim etapie procesu, jak i po stronie klientów. Używając rozwiązania Citrix Intelligent Traffic Management do zarządzania dostarczaniem zasobów do pobrania lub dużych plików, można zapewnić najlepszą wydajność procesu, jednocześnie kontrolując koszty. Infrastruktura Citrix może jednocześnie usprawnić pobieranie dużych plików i zwiększyć opłacalność. Pobieranie zawartości zoptymalizowane pod kątem użytkownika pozwala unikać przepełnienia i minimalizować dodatkowe opłaty. Posiadając informacje o tym, która sieć Content Delivery Network (CDN) ma najlepszą przepustowość, przedsiębiorstwo może zapewnić optymalizację dostarczania do użytkownika końcowego na poziomie 100%.  

Partnerzy świadczący usługi dostarczania zawartości mają różne zalety i wady zależne od wielu czynników: zasięg geograficzny, architektury, koszty i modele użycia itd. W związku z tym czas pracy i opóźnienia mogą się znacząco różnić w danym momencie. Bardzo ważne jest określanie, które sieci dostarczania, chmury lub centra przetwarzania danych są najlepiej dopasowane do unikatowych potrzeb użytkowników. W skali globalnej to mnóstwo decyzji do podjęcia. Infrastruktura Citrix ekonomicznie zapewnia najlepsze środowisko użytkownika, automatyzując proces i umożliwiając dynamiczne podejmowanie decyzji dotyczących dostarczania zawartości internetowej.

Dostarczanie zawartości za pośrednictwem architektury z wieloma sieciami CDN jest najlepszą praktyką stosowaną przez nowoczesne zespoły operacyjne. Zapewnienie ciągłej i bezproblemowej pracy oraz wielu planów awaryjnych dostarczania zapewnia zespołom spokój i możliwość ograniczenia negatywnych skutków uzależnienia od jednego dostawcy. Jeżeli można równoważyć obciążenie dostarczania aplikacji, filmów wideo i zawartości internetowej w wielu sieciach CDN, można zapewnić ochronę użytkowników końcowych przed obniżeniem jakości usługi i awariami. Sterowany programowo mechanizm dostarczania Citrix Intelligent Traffic Management umożliwia podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji dotyczących używanych sieci CDN na podstawie danych społeczności rzeczywistych użytkowników, monitorowania aplikacji i innych parametrów ustawionych jako ważne dla firmy.

Migracja do chmury może być ryzykowna – to nie tylko umieszczenie całej zawartości w nowym miejscu i przełączenie przełącznika. Aplikacje muszą być dostarczane wydajnie przed, w trakcie i po migracji, a także muszą być stale dostępne. Dzięki rozwiązaniu Citrix Intelligent Delivery Management masz kontrolę nad tym, jak zawartość jest dostarczana. Prosty interfejs można łatwo zaprogramować, tak aby kierować użytkowników do zawartości na podstawie zdefiniowanych reguł. Dzięki temu można rozszerzyć możliwości poza ograniczone reguły oferowane przez tradycyjnych dostawców równoważenia obciążenia serwerów. Usługi można też migrować z wybraną szybkością.

Najlepiej przenosić usługi jedna po drugiej, testować je, a następnie stwierdzać, czy działają – jest to możliwe dzięki rozwiązaniom Citrix. Tworząc usługę w chmurze i zwiększając liczbę użytkowników, którzy korzystają z niej w poszczególnych miejscach, można ocenić, czy usługa działa, przed pełnym jej wdrożeniem. Dzięki temu, że można przywrócić poprzedni stan usługi, jeżeli coś nie będzie działać, można ograniczyć ryzyko utraty użytkowników i poprawić ich zadowolenie.

Dane monitorowania użytkowników rzeczywistych są wykorzystywane we wszystkich funkcjach rozwiązania Citrix Intelligent Traffic Management.

Citrix codziennie gromadzi informacje z ponad 50 000 sieci.

Codziennie wykonywane są pomiary w ponad 130 chmurach sieciach CDN i centrach przetwarzania danych.

Setki milionów klientów generują ponad 14 miliardów punktów danych rzeczywistego monitorowania użytkowników (RUM) każdego dnia.

Następny krok

Dowiedz się, w czym rozwiązanie Citrix Intelligent Traffic Management jest lepsze od rozwiązań konkurencyjnych