Dostęp do informacji prawnych dotyczących zgodności i prywatności

Zasady ochrony prywatności

Citrix uważa prywatność za kluczowy aspekt korzystania z Internetu. Więcej szczegółów można znaleźć w oświadczeniu o prywatności Citrix.

Informacje prawne

Należy zapoznać się z tymi informacjami i warunkami dotyczącymi korzystania ze strony internetowej. Uzyskanie dostępu, wykorzystanie lub pobranie jakichkolwiek materiałów ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie tych informacji i warunków.

Wskazówki dotyczące znaków handlowych i praw autorskich

Celem tych wytycznych jest pomoc użytkownikowi w zidentyfikowaniu prawidłowej formy znaków towarowych Citrix, przekazanie prawidłowych informacji o znakach towarowych przy użyciu symboli ™ i ® oraz opatrzenie znaków towarowych Citrix odpowiednimi informacjami o prawach autorskich. Celem tych wytycznych jest również udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prawidłowego wykorzystania znaków towarowych Citrix.

Umowa o zachowaniu poufności

Informacje dotyczące umowy o zachowaniu poufności dla klientów lub partnerów marketingowych Citrix.

Formularze podatkowe

Pobierz formularze podatkowe wymagane do współpracy z firmą Citrix.